Általános információk

Advance Steel - Revit adatkapcsolat

A szoftverek közötti adatkapcsolatoknak számos fokmérője van, és hasznosságuk is több oldalról közelíthető meg. Az egyik szoftver gyorsabb vagy kifinomultabb modellezést tesz lehetővé, de az eredményre egy másik szoftverben van szükségünk, vagy a munkát egy közös platformra kell hozni.

Az Autodesk lehetőséget teremt az Advance Steel és a Revit szoftver közötti intelligens adatcserére az Advance Steel Revit Extension használatával. Az alábbiakban áttekintjük, hogy milyen előnyt jelent ez számunkra a klasszikus STP (CIS/2) vagy SDNF adatcsere helyett.

Rögtön az elején érdemes néhány kérdést tisztázni:

 • Hol, melyik programban modellezzünk acélszerkezetet?
 • Mi a céja az adatátadásnak?

advance steel revit

Hol modellezzünk acélszerkezetet?

Revit és a vázszerkezetek

Aki modellezett már rúdszerkezetet Revitben, ismeri a gerenda elemek nehézkes kezelését és viselkedését. Ha acélszerkezetről van szó, akkor szükségünk van szelvényekre is, melyeknél a családok és az elemtípusok fontos szerepet játszanak. Nem mindegy, hogy egy rúdelem oszlop, vagy gerenda. Amíg a klasszikus HEA és IPE szelvényekben gondolkodunk, addig a Revit metrikus kínálatából dolgozhatunk, ha speciálisabb, C, U, Z, zártszelvényt, vagy egyéb szelvényt szeretnénk, azokról magunknak kell gondoskodni család szinten. Kétszeresen: egyet az oszlop, és egyet a gerenda számára és lehetőleg parametrikusan, ha nem szeretnénk magunknak többletmunkát a méretváltoztatásnál.

Advance Steel - acélra kihegyezve

Az AutoCAD környezetben futó Advance Steel valódi térbeli rajzolást (modellezést) tesz lehetővé az Európában fellelhető szinte valamennyi szelvény egyszerű, listából történő kiválasztásával. Ha a modellezésre fordított időt és energiát vesszük számításba, akkor az Advance Steel nyer a Revittel szemben. Az egyszerűbb és kényelmesebb rúdelhelyezés mellett az Advance Steel közel 150 csomópont típust kínál részletesen paraméterezve, míg a Revit ennek töredékét (bár a fejlesztések révén a Revitben is egyre több Advance Steel csomóponti funkció érhető el).

Oda, vagy oda-vissza?

A két szoftver közötti kétirányú kapcsolat kialakításánál a fejlesztők elgondolása szerint Revitből induljon a modellezés, majd a vázszerkezet (csak rudak, esetleg csomópontokkal) kerüljön át Advance Steelbe, ahol tökéletesíteni lehet a modellt, mert az Advance Steel hivatott azon munkalépések elvégzésére, melyek hiányoznak a Revitből, azaz a származtatott dokumentumok előállítására.
Az Advance Steelben finomhangolt modellt vigyük vissza a Revitbe, ahol a többi szakággal együtt az acélszerkezeti modell is a BIM projekt részét képezheti.

advance steel revit

Úgy véljük, hogy ha létezne tökéletes adatkapcsolat a két szoftver között, akkor sem lenne gyors és ésszerű megoldás a Revitben kezdeni. Miért?

 • Ha Revitből érkezik a munka, akkor feltételezzük, hogy megbízónk megelégedett azzal, hogy kezdő lépésként a keresztmetszeti családok elkészítése után oszlopokat és gerendákat helyezett el a modellben.

 • Az adatkapcsolat során figyelni kell az anyag és a keresztmetszet megfeleltetésére. A Revitből származó családokhoz az Advance Steelben egy szabványos szelvény társítása szükséges. Ez egyrészt előny, mert a Revitben akár hozzávetőleges szelvényekkel is dolgozhatunk, annak tudatában, hogy a pontos szelvény az Advance Steelben érkezik majd. Másrészt hátrány, mert minden egyes felhasznált család egyesével megfeleltetést igényel.
  Ez a megfeleltetés automatizálható egy adatcsere táblázat segítségével. Mivel nem látjuk előre, hogy mely szelvényeket fogjuk majd használni a jövőbeni munkáink során, így ez a táblázat folymatos utánigazításra szorul.

 • Ha meg szeretnénk őrizni a kapcsolatot a Revit modellel, akkor nem törölhetjük ki a felesleges elemeket annak érdekében, hogy a modellt egy jól beállított részlet többszörözésével alkossuk újra.
  Például logikus lenne egy acélcsarnok esetén, hogy egyetlen keretállást készítünk el mindenestül, amit majd többszörözünk. Ehelyett a Revitből megérkezik az összes keretállás rudak formájában, és lépkedhetünk végig a teljes modell valamennyi leendő csomópontján.

 • Ha rendelkezünk már egy Advance Steel rúdmodellel, akkor jöhet a korábban említett finomhangolás: szelvények módosítása, igazítása, csomópontok készítése, mindez egy iterációs folyamatban, opcionálisan a statikai számítás méretezési eredményeinek függvényében. Majd ütközés- és megvalósíthatósági (szerelési) vizsgálat.
  Amint elkészült az Advance Steel modell, visszaadhatjuk a Revit számára vagy elkészíthetjük a származtatott dokumentumokat (darabjegyzékek, tervlapok).

Milyen célból kell a modellt átadni a Revit számára?

Fontos tisztázni, hogy milyen munkabefektetéssel milyen eredményt érhetünk el, mert a visszairányuló adatkapcsolat nem egy kattintással valósul meg, annál összetettebb.

Az adatcsere visszairányuló folyamatában a Revit csak azon szelvényeket tudja használni, melyek az odaút kezdetén számára már ismertek voltak. A hiányzó szelvényeket, amiket az Advance Steelben újonnan hoztunk létre (vagy a folyamat egyirányú: az Advance Steel modell most fog először Revitben szerepelni), a Revittel közölni szükséges. A megfeleltetés nem elegendő, fel kell készíteni a Revit projektet az új keresztmetszetek fogadására, azaz új oszlop, vagy gerenda családokkal kell bővíteni.

A megfeleltetés után a Revit modell az Advance Steel modell állapotát mutatja, de nem 100%-os tartalommal és intelligenciával.

advance steel revit

Mitől nem tökéletes az átadott modell?

 • Az aszimmetrikus keresztmetszetek használatakor fontos, hogy a Revit családokat a referenciasíkok milyen használatával készítjük el. Például egy szögacél a talpával vagy a súlypontjával illeszkedik az erős referenciasíkokra, és az irány sem mellékes: álló, fekvő, balra vagy jobbra néz, stb.
  Amennyiben a Revit projektet valamennyi előforduló szelvénytípusra felkészítjük, úgy a projektfájl méretének növekedésével kell számolnunk.
  A Revitbe érkező rúdelemeket, főleg oszlopokat és aszimmetrikus szelvényeket (L, U, C, Z) a fenti okok miatt kötelező ellenőrizni!

 • Az Advance Steelben a "Role" határozza meg, hogy a Revitben egy tartószerkezeti elem Column (Slanted Column), vagy Structural Framing lesz. Ha nincs szerepe az Advance Steelben, automatikusan Structural Framing lesz, még akkor is, ha függőlegesen áll.

 • Az Advance Steel lépcsők, korlátok (az úgynevezett szerkezeti elemek) nem alakulnak át Revit lépcsővé és korláttá, azok egyszerű elemcsoportosulásként viselkednek.

 • A csomópontok valós Revit csomópontként viselkednek (amennyiben a Revit ismeri az elkészített csomópontot), de jellegüknél fogva nem rendelkeznek fizikai tulajdonságokkal (térfogatok, felületek, tételszámok, egyéb lekérdezhető adatok).

Összességében elmondható, hogy a szükséges ellenőrzés és az annak eleget tevő korrekciók következtében látványban jó eredményt kaphatunk, de adatkinyerésre és ütközésvizsgálatra más megoldás keresendő.

Adatkapcsolatok összehasonlítása

Az Advance Steel az eddig említetten kívül további kettő, általánosan ismert szabványos acélszerkezeti adatcsere formátumot biztosít a Revit irányába. A kiinduló Advance Steel modell egyes kapcsolattípusok alapján előálló Revit eredménye összevethető:

Advance SteelEredmények a Revitben
EredetiRevit extensionCIS/2-
DWGSMLXSTPSDNF 3.0
RaszterNincs
Rudak
Oszlopok
Szabadon álló rudakráültetve

megmunkálva
ferde oszlopként
közézáródó

megmunkálva
gerendaként
közézáródó

megmunkálás nélkül
gerendaként
közézáródó
CsomópontokIntelligens, parametrikus. A gyökvonalon elkészített csavarkötések nem működnek.Csak rudak, lemezek, varratok és részben furatok.Csak méretre vágott lemezek furatokkal.
KötőelemekCsavarok, horgonyok, csapokCsak furatokCsak furatok
LépcsőfokokLemez és egyedi, hajtogatott lépcsőfokok isCsak sík lemezből készült lépcsőfokok.Csak sík lemezből készült lépcsőfokok.
Speciális hajtogatott elemek

Szilárdtest modell

Nézzünk egy másik, kevésbé kifinomult megoldást.
A modellt már az első skicctől kezdve Advance Steelben célszerű elkészíteni, mert szükségtelen a többletmunkával előálló Revit rúdmodellre várni, majd azt kiigazítani. Az Advance Steel saját acélobjektumokkal rendelkezik, ezért a DWG közvetlenül nem hívható be a Revit modellbe (erre találták ki a speciális adatkapcsolatot).

Viszont más módon is megoldható a Revit projektben történő szerepeltetés. Ha az Advance Steel modellről készítünk egy másolatot, amiben az Advance Steel elemeket néhány kattintás után ACIS testekké konvertáljuk, akkor azt egyszerű AutoCAD rajzként csatolhatjuk a Revit modellbe.
A látványi megfelelőséget így gyorsabban érhetjük el. A csatolt szilárdtest modellel több célt is biztosíthatunk. Egyrészt más, nem kívánt szakági tervezők nem nyúlhatnak bele, másrészt nem terheli a projektfájlt.

Ha ütközésvizsgálathoz szeretnénk használni az acélszerkezeti modellt, akkor a DWG-t importáljuk be egy Generic model családba, majd a projektbe ezt a családot hívjuk be. Dokumentált ütközésvizsgálat esetén indokolt lehet a Navisworks használata.

Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum