Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Revit ismertető - BIM alapú tartószerkezeti modell

Az Autodesk Revit az építőipari tervezés valamennyi szakágát kiszolgálja és az épületinformációs modellezésnek (BIM-nek) köszönhetően pedig mind a tervezési folyamatot mind a szakági együttműködést megkönnyíti, felgyorsítja. Intelligens tartószerkezeti modellek hozhatók létre az épület statikai és fizikai alkotóelemeivel összhangban maradva.

Épületinformáció-modellezés (BIM)

Az épületinformáció-modellezés (BIM) a tervezett épületprojekthez kapcsolódó információk koordinált, egységes és kiszámítható létrehozását és használatát jelenti. Az információk felhasználhatók a tervezés döntési folyamataihoz, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez, az épület működésének előrejelzéséhez, a költségbecslésekhez, a kivitelezés megtervezéséhez és végül a létesítmény működtetéséhez.

Épületinformációs Revit modell BIM

Kétirányú asszociativitás a modell és a nézetek között

A Revit szoftverben minden egyes 2D és 3D nézet, minden tervlap, minden részlet és kimutatás közvetlenül a fizikai modell állapotát mutatja. Bármikor végzünk módosítást a fizikai modellen az elkészített tervlapok, metszetrajzok és kimutatások ennek megfelelően automatikusan frissülnek. A Revitet ez a képesség teszi alkalmassá arra, hogy a tervezés során a duplikumok okozta hibákat minimálisra csökkentsük.
Működik visszafelé is: a kimutatásokban, a cimkékben, nézeteken végzett változtatások visszahatnak a térbeli, fizikai modellre is. Például egy pillér keresztmetszetének megváltoztatása a kimutatásban a modellben is módosulást eredményez.

Kétirányú kapcsolat

Parametrikus komponensek (Családok / Family)

A parametrikus komponensek - melyeket családoknak (family) hívunk a Revitben - a program használatának alapjait jelentik. A nyitott grafikus rendszerrel gyorsan hozhatunk létre olyan saját igényeinknek megfelelő részletezettségű elemeket, melyeket felhasználhatunk akár a modellezéshez, akár a dokumentáláshoz. Legnagyobb előnyük, hogy készítésükhöz nem szükségeltetik programozási ismeret. Leggyakoribb családok a modellben a monolit és előregyártott tartószerkezeti elemek, a dokumentációban pedig a feliratozási címkék.

Family

Kényszerek

Az elemek között geometriai kényszereket hozhatunk létre. Ilyen kényszer lehet az "egyvonalban tartás", az adott távolság betartása, vagy az egyenlő távolságok megtartása. Segítségével pl. a pillér középpontja mindig a raszterhez, a födém kontúrja a fal síkjához, a különböző szinteken lévő falak egyvonalban egymás alá igazíthatók, vagy a válaszfal adott távolságra állítható a teherhordó faltól, a rendelkezésre álló felületen pedig egyenletes gerendakiosztás alakítható ki. Ha a kényszerben szereplő bármelyik elem helyzete megváltozik, úgy a hozzá kapcsolódó valamennyi elem leköveti a változásokat.

Csoportok

A Revit-csoportok moduláris tervezési technikát tesznek lehetővé. Használatuk az ismétlődő elrendezések, vagy a nagy elemszámmal bíró egységek együttes kezelésekor hasznos, mert az egy csoporton belüli változtatás a csoport valamennyi példányára kihatással van. Csoportot képezhet például egy csarnok ismétlődő keretállása valamennyi komponensével.

Építési fázisok

A Revit modell objektumai két élettartamra vonatkozó beállítással rendelkeznek: a készítésük és az elbontásuk időpontja, építési fázisa. Az általunk tetszőlegesen összeállított "ütemtervben" szereplő építési fázisokból a modellre vonatkozóan mindenkor áttekintő képet kapunk az éppen újonnan készítendő, ideiglenes, bontandó épületrészekről. Mindezekhez természetesen látványtervek, statikai számítások, tervdokumentációk és kimutatások társíthatók.

Részletrajzolás

A tervdokumentáció elengedhetetlen részét képezik a részletrajzok, melyeket akár a modell vonatkozásában (hozzá csatolva), akár tőle függetlenül önálló 2D nézetként is elkészíthetünk, és a tervlapra illeszthetünk. A Revit kiterjedt részletelemtárral és részletrajzoló eszközekkel rendelkezik. Az akár családként akár önálló rajz formájában tárolt részletrajz gyűjteményünket az idők folyamán bővíthetjük, vagy a korábbról DWG-ben (DXF-ben) készült rajzi részletekkel gazdagíthatjuk.

Részletrajzok

Tervváltozatok

Az előzetes tervek alapja, hogy egy modellen belül párhuzamosan akár több tervváltozat készül, melyek közül a megbízó, vagy az építész kiválaszthatja a neki leginkább megfelelőt. A Revit programmal egy projekten (egy fájlon) belül készíthetünk tervváltozatokat, melyekhez kapcsolódóan a látványterv, vagy a főbb kimutatások elkészítésével megkönnyíthetjük a megbízó döntését. A tervváltozatok egymás mellett élhetnek mindaddíg, míg meg nem születik a végső döntés, mely után a feleslegessé váló variációk egy gombnyomással eltávolíthatók. A tervváltozatok közös részeit egyszer készítjük el, nincsenek duplikumok és az ebből származó hibák.

Tervváltozat

Import/Export lehetőségek

Az Autodesk ObjectDBXT-eszköz segítségével a Revit nemcsak a legjobb DWG-kompatibilitással rendelkezik, hanem importálhatunk, exportálhatunk és becsatolhatunk más rendszerekben készített állományokat: DGN, DWG, DWF, DXF, IFC, SAT, SKP, AVI, ODBC, gbXML, BMP, JPG, TGA, TIF és PDF.

Export/import

Egyidejű csapatmunka

A Revit modellezési és szerkesztési környezete lehetővé teszi a többszereplős egyidejű hozzáférést, amihez a belső hálózaton, vagy a felhőben létrehozott úgynevezett központi fájl ad alapot. A központi fájlhoz az egyes résztvevők saját lokális fájljaikkal csatlakoznak úgy, hogy kiválaszthatják azokat a projektrészleteket, melynek elkészítése az ő feladatuk. Ezeket a részeket szabadon elkészíthetik, módosíthatják, majd a teljes projektbe (központi fájlba) be- vagy visszaintegrálhatják. A központi fájl folyamatosan ügyel arra, hogy a meglévő elemek mindenkor csak egyetlen résztvevő számára legyenek hozzáférhetők, módosíthatók.

Csapatamunka

Alapkő

A Revit szoftver az alaptechnológiája az Autodesk és a független fejlesztők ezrei által kifejlesztett alkalmazásoknak is, amelyek a program funkcionalitását az egyes szakterületek speciális igényeinek megfelelően, testre szabottan bővítik ki. Ennek eredményeként számos területen születtek (és születnek) Revit kiegészítések, funkciók, elemtárak, adatbázisok és komplex szakági alkalmazások.

Kimutatások

A Revit modellben szereplő elemek alapvető és általunk hozzáadott információi kigyűjthetők különböző táblázatok formájában. A táblázatok testreszabhatók, bennük matematikai műveletek végezhetők, vagy akár további feldolgozás céljából exportálhatók. Az integrált kimutatáskészítés egy kiváló példa a parametrikus változáskezelő-motor használatára, mert a kimutatások nem mások mint egyszerű nézetek, amin keresztül a modellt szemlélhetjük. A kétirányú kapcsolattal a modellen, más nézetén történő változások a kimutatásokban is automatikusan megjelennek. Ez a változás a másik irányban is érvényes hiszen ugyanazt a modellt nézzük, csak más szemüvegen át. Ha a kimutatásban megváltoztatjuk az egyik elem méretét, akkor az a modellen és a nézeteken is automatikus változásokat jelent.

Kimutatás

Ütközésvizsgálat

Ezen eszköz használatával a tervezés során koordinálhatjuk a főbb épületelemeket és rendszereket, elősegítve ezzel az elemek közötti ütközések megelőzését. Az ütközésvizsgálat nemcsak egy fájlon belül végezhető el, hanem figyeli a belinkelt Revit modellben található elemeket is. Így elvégezhető például a tartószerkezeti modellbe linkelt épületgépész modell ütközésvizsgálata is. A "hibákról" jegyzőkönyv készíthető, mely alapján az egyik, vagy mindkét modell módosítása válik szükségessé.

Ütközésvizsgálat

Egyazon modell a statikai számításhoz és a dokumentáláshoz

A Revit egyesíti a teljes egészében felépített fizikai modellt és a szerkeszthető statikai modellt. A fizikai modell felhasználható 2D rajzok készítésére, koordinációhoz és külső program felhasználásával statikai számításra. Bármely, a statikai vizsgálat alatt elvégzett módosítás automatikusan átvezetésre kerül mind a fizikai modellre, mind a tartószerkezeti dokumentációra.
Részletek (szakcikk) »

Tartószerkezeti részletek

Készíthetünk részleteket a 3D modell nézeteiről megjegyzésekkel mutatóvonalakkal kiegészítve, vagy a Revit 2D rajzoló eszközeivel készítve skiccként, vagy akár importálhatunk CAD fájlokat is erre a célra. A korábbi projekteknél DWG-ben elkészített részleteket átvehetjük. Erre a célra készített rajzoló funkciókkal speciális acél, vasbeton részleteket készíthetünk, ideértve a varratjelöléseket, a lehorgonyzó csavarokat, vasbetéteket, stb..

Kapcsolat statikai számítással

A Revit tartószerkezeti modellje kapcsolatban állhat külső statikai méretező, például az SOFiSTiK Analysis + Design, vagy a Robot Structural Analysis Professional programmal. A parametrikus változtatás technológiája koordinálja a frissítéseket a projekt minden egyes részletében, a nézeteken, és a tervlapokon. Az analitikus (statikai váz) modellnél már a Revit programban megadhatjuk a megtámasztási feltételeket, a terheket és a teherkombinációkat, anyag és keresztmetszeti jellemzőket. Részletek (szakcikk) »

Anyagok

A Revit tartalmazza az épülethez felhasznált anyagokat úgymint acél, helyszíni beton, előregyártott beton, falazóanyag és fa. Már az épület elkészítésekor olyan anyagokat használhatunk fel, amit majd a későbbiekben a statikai számításhoz is alkalmazni fogunk, mert az anyagok statikai jellemzőkkel rendelkeznek (nyomószilárdság, folyáshatár, stb.).

További jellemzők

  • Gyártmányok készítése
  • Családszerkesztő / Family editor
  • Grafikus felülbírálások, feltételes formázzás szerinti megjelenítések
  • Koordinációfigyelő a linkelt modellek között
  • Anyagösszesítés, mennyiségek és tömegek kigyűjtése
  • Térbeli vasalás készítése
  • Pontfelhő importálása
  • IFC (Industry Foundation Classes) szabvány

A Revit magyar nyelven sajnos nem áll rendelkezésre.

A térbeli vasalás konszignálására és a vasalási terv elkészítésére a SOFiSTiK Reinforcement Detailing kiegészítést javasoljuk.

Ingyenes RVT megtekintő

A Revit modellek (RVT fájlok) ingyenes, a böngészőn keresztüli online megtekintésére az Autodesk Viewer használható, melyhez csupán egy Autodesk felhasználói fiók (Autodesk Account) megléte szükséges.

A megtekintés során használhatjuk a hagyományos tol (pan) és nagyítás (zoom) parancsok mellett a klasszikus mérési funkciókat (hossz, szög). A pontos erdeményekhez természetesen a tárgyraszteri pontok automatikusan felismerésre kerülnek már a térbeli nézeten is.
A Revit modell áttekintéséhez felhasználhatjuk a modellben található elnevezett nézeteket, a térbeli modellekhez a keringést, az élő metszősíkokat és metszetdobozokat, vagy a robbantott nézetet. Alkalmazhatunk modell-intézőt, amelyen keresztül a modell elemei tetszőlegesen ki- és bekapcsolhatók, és tulajdonság panelt, ahol a kiválasztott elem jellemzőit kérdezhetjük le.Revit 2020 rendszerkövetelmények

Szoftverigények

64bit:
- Microsoft Windows 10 Enterprise/Pro
- (Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional támogatott de nem ajánlott)
- Microsoft Internet Explorer 10.0 vagy újabb

Hardverigények

- 8 GB vagy több memória (ajánlott: 32 GB)
- 30 GB vagy több szabad hely a merevlemezen
- Multi-Core Intel Xeon, vagy i-Series processzor, vagy AMD SSE2-technológiát támogató processzor.
- 1280 x 1024 felbontású (ajánlott: 1680 x 1050, vagy 4K) grafikus kártya DirectX 11 támogatással (legalább 24-bit színmélységgel)
Ajánlott grafikus kártyák listája »
- Telepítéshez szélessávú internetkapcsolat vagy DVD-ROM meghajtó vagy USB csatlakozási lehetőség
Autodesk
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum