Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

FIDES-GroundSlab ismertető


A FIDES-GroundSlab program a kombinált sáv- és lemezalapozások számítását és méretezését (vasalás-meghatározását) végzi rugalmas féltérben a SOFiSTiK végeselemeket segítségül véve.

Az alapozás igénybevételeit és süllyedését alaprajzi nézetben vizsgálhatjuk. Az alaptestek, vagy lemezalapok alatt elhelyezkedő talaj rétegződése fúrási mintákkal modellezhető. Az alaprajzon megmutathatjuk a fúrási minták helyét, majd megadhatjuk, hogy az adott fúrási minta milyen vastagságú és tulajdonságú rétegekből épül fel. Több fúrási mintát definiálhatunk és azokat tetszőleges számban és helyen helyezhetjük el. A fúrási minták helye és rétegződése alapján a program interpolációval kialakítja a rugalmas "félteret". Erre a meghatározott merevségű féltérre kerül a lemezalap. lemezalap méretezés és süllyedés

Az adatmegadás egy könnyen kezelhető CAD felületen keresztül, rajzolással történik, ami után a program beépített módon a SOFiSTiK Statika számítómoduljait használja:

  • A beépített hálógenerátor segítségével automatikusan egy végeselem-háló készül
  • Előáll a féltér merevségi mátrixa
  • A program a lemezalap terhei alapján igénybevételeket, feszültségeket és elmozdulásokat számol
  • Végül meghatározza a szükséges vasalást Eurocode 2 szerint


A csomóponti elmozdulásokból megkapjuk a süllyedést, az igénybevételek alapján pedig méreteztethetjük az alaplemezt. A méretezés során a program meghatározza EC2 szerint a szükséges vasmennyiséget és adott esetben átszúródásvizsgálatot is végez.
lemezalap süllyedés számítás

lemezalap méretezés
A terheket szintén rajzolva vihetjük fel a lemezalapra a geometriától függetlenül. Készíthetünk koncentrált, vonalmenti, valamint felületi terheket. A terhek intenzitása lehet egyenletes vagy változó, típusuk lehet erő, vagy nyomaték. A terheket teheresetekbe sorolhatjuk, így azokat teherkombinációhoz is felhasználhatjuk. A program automatikusan kezeli a szerkezetek önsúlyát. lemezalap számítás és méretezés

A rugalmas féltérre több lemezalapot, alaptestet is készíthetünk egymástól függetlenítve, vagy egymáshoz kapcsolva.
Minden egyes feladat építési fázisokra bontható. Így akár valós építési állapotokat modellezhetünk, akár tehervariációkat próbálhatunk ki egyazon alapozásra vonatkozóan.

A számítás után keletkező eredményeket egyrészt a képernyőn grafikus, másrészt szöveges, nyomtatható formában kaphatjuk meg.

A szöveges eredmény egy teljeskörű statikai vizsgálatot tartalmaz, amelyet igény szerint tovább szerkeszthetünk, megjegyzésekkel láthatunk el. A szöveges eredmény formátuma TXT vagy RTF lehet.

A képernyőn látható grafikus eredményről képfájlokat készíthetünk, amiket egy különálló független dokumentumba (pl. Microsoft Word) ágyazva használhatunk fel. Erre a célra a képernyőn látható feladatot méretvonalakkal, szintkótákkal és feliratokkal láthatjuk el.

Felhasználhatjuk a beépített SOFiSTiK programokat a tetszőleges grafikus (WinGRAF), szöveges (TEDDY) és animált (Animator) eredmények összeállításához.
süllyedés számítás

lemezalap igénybevételek, vasalás

Programváltozatok

A program két kiépítésben használható. A programváltozatok alapvető tudása a fenti ismertető alapján megegyezik, eltérés köztük az alábbi jellemzőkben van:

  FIDES-GroundSlab 2D
  • Lineáris számítás

  FIDES-GroundSlab 2.5D
  • Nemlineáris számítás
  • Felmenő falak a lemez merevítéséhez
  • Cölöpök a féltér merevítéséhez
  • Nemlinearitás: a talaj képlékennyé válása a lemez szélén és a cölöpcsúcsnál, felemelkedő lemezsarkok


   Próbaverzió letöltése
   Árak

Hasznos társprogram a süllyedésszámításhoz

A FIDES-Settlement programmal egy önálló alaptest egyszerű süllyedésszámítását végezhetjük el.

A FIDES-GroundSlab feladatainak analitikus módszerrel történő megoldására a FIDES-Settlement 2.5D program használható, ahol azonban csak alaptestek, sávalapok alkalmazhatók.

A FIDES-PILEpro programmal a cölöpök valósághű módon figyelembe vehetők, nemcsak a féltér merevítéseként.

SOFiSTiKFides
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum