Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

SOFiSTiK Analysis + Design ismertető

A SOFiSTiK Analysis + Design lehetővé teszi a vasbeton épületek tartószerkezeti számítását és méretezését közvetlenül az Autodesk Revit szoftverben.

Az alkalmazással a Revit által előállított, terhekkel ellátott statikai váz végeselem alapú számítása, és a számítás eredményeként a pillérek, gerendák és lemezek méretezése végezhető el. A számítás futtatható a teljes 3D modellen, valamint 2D és 3D alrendszereken. A tartószerkezeti elemek konszignálhatók, és külön-külön méretezhetők (szükséges vasmennyiségek határozhatók meg), amiről önálló, nyomtatható dokumentáció is készül. A kapott eredmények megjeleníthetők a Revit programban, vagy exportálhatók a Microsoft Excelbe további feldolgozás céljából.


A Revit statikai váz

Mialatt a fizikai modellt építjük a Revitben, vele párhuzamosan a háttérben egy statikai váz jön létre egy későbbi végeselem-számításhoz. Ez a kiindulási alapul szolgáló, felületekből, vonalakból és pontokból álló statikai váz tőlünk függetlenül készül, és tárolódik a Revit fájlban, amennyiben tartószerkezeti - structural típusú - elemeket készítünk.

A statikai váz további felhasználására aszerint van lehetőségünk, hogy rendelkezünk-e olyan végeselem szoftverrel, mely képes kapcsolatot teremteni a Revittel, vagy sem. Előbbi esetben a Revitbe épülő parancsok segítségével történik a szoftverek közötti kommunikáció. Utóbbi esetben a térbeli, tisztán vonalas drótváz nyerhető ki DWG, vagy DXF formátumban, amit kiindulási alapként használhatunk a végeselem programban történő modellezés során.

A SOFiSTiK Analysis + Design az előbbi csoportba tartozó, beépülő Revit alkalmazás. A teljes számítási folyamat és a méretezés a Reviten belül történik, anélkül, hogy el kellene hagynunk azt.

A SOFiSTiK Analysis + Design a Revit statikai vázelemeit többletinformációval képes felruházni, melyek finomabb beállításra adnak lehetőséget: a hagyományos Revit tulajdonságok mellé egy dokkolható SOFiSTiK panelt kapunk, melynek tartalma a megjelölt elem típusának függvényében változik.

   
 • Az egyes elemeknél külön megadható a végeselemháló sűrűsége, akár rúd, akár héjelem kapcsán.
 • A felületelemeknél megadhatunk egy, a Revit fizikai modelljétől független vastagsági értéket, a felületelem számítási módját (lemezként, tárcsaként, héjként való figyelembevételét), és akár külpontos elhelyezkedését.
 • A rúdelemeknél beállíthatjuk a statikai viselkedést, hogy hajlítható rúdként, rácsrúdként, vagy kötélelemként szeretnénk szerepeltetni.
 • Ha lemezbordában gondolkodunk, akkor hasznos lehet, hogy a rúdelemek is elhelyezhetők külpontosan. Például a Revit modellben a bordát a lemez alsó síkján készítjük el. A lemez statikai felületét az alsó síkra állítjuk, külpontossá tesszük úgy, hogy a vastagság a sík fölé kerüljön, a lemezborda statikai vázát áthelyezzük az elem felső síkjára, majd aktiváljuk a külpontosságát.
     
  Ilyen módon nem kell a gerenda tengelyét és a lemez síkját külön összekapcsolni, mert a gerenda és a lemez közös csomópontokkal fog rendelkezni.
 • A felületek éleihez elfordulási és/vagy elmozdulási csuklókat, rugalmas elfordulási lehetőséget rendelhetünk. Ennek előnyével akkor szembesülünk, amikor két felület találkozásakor nem kell hézagot képeznünk a Revit fizikai modelljében annak érdekében, hogy a felületek ne, vagy ne mereven dolgozzanak együtt egymással.
 • A rúdelemek végéhez társított Revit befogási viszonyok a rúd teljes hossza mentén is alkalmazhatók (pl. rúd és felület csuklós kapcsolódása a rúd hossza mentén: rúdra felülő lemez).
 • A SOFiSTiK által kínált többlettulajdonságokat megjeleníthetjük klasszikus projektparaméterként is. Így egyrészt az adatokat a Revit Tulajdonság panelen keresztül is megadhatjuk, másrészt táblázatokat, kimutatásokat állíthatunk elő, címkézést és megjelenítési szűréseket végezhetünk.

 • Végeselemháló és számítás

  Miután elkészültünk Revit környezetben, a SOFiSTiK Analysis + Design beépített funkciójának segítségével ellenőrizhetjük, hogy vannak-e megtámasztás nélküli elemek a Revit modellben. A vizsgálatról egy szöveges, átfogó riportot kapunk, melynek bejegyzéseit a modellben kijelöléssel vagy elkülönítéssel tudjunk beazonosítani. A program ebben a funkcióban a falak és a pillérek megtámasztási viszonyait vizsgálja.

  Beállíthatjuk a számítás szabványát, ezt követően megfeleltetéseket végezhetünk. A program megkeresi a modellben használt Revit anyagokat, a családok keresztmetszeteit és teherhatásokat, melyekhez a saját SOFiSTiK ismeretanyagából hozzáillő szabványos párosítást ajánl fel. A keresztmetszeteknél a szabályos formák mellett a teljesen egyedi keresztmetszeteket is felismeri és felajánlja a számításhoz alkalmas változatot. A keresztmetszetek vasalásának anyagáról a szabványnak megfelelően a program külön gondoskodik. A javaslatok tetszőlegesen módosíthatók, tulajdonságaik átírhatók. Segítségével a Revit modellezés során elhagyhatók a statikára irányuló, speciális beállítást igénylő többlettevékenységek.

  A számítás megkezdése előtt számos beállítási lehetőséggel élhetünk. Választhatunk a teljes térbeli modell, vagy a szintek szerinti (vagy elemkijelölés alapján előálló) alrendszerek közül.
  Példa az alrendszerre: egy födémlemezt kijelölve a hozzá támaszként kapcsolódó falak, pillérek és gerendák kerülnek automatikusan átalakításra oly módon, hogy a gerendákból bordák, a falakból és pillérekből rugalmas megtámasztások keletkeznek. Így a számítást megoldhatjuk akár síkbeli feladatként is. Ha szintek szerint hozzuk létre az alrendszert, akkor köztük átjárást biztosíthatunk azzal, hogy a felsőbb szintek támaszreakcióit automatikusan az alsóbb szintekre terheljük.

  Fontos megjegyezni, hogy csak azok a Revit elemek kerülnek figyelembe vételre, melyek az aktuális nézeten láthatók, így a teljes modell mellett kisebb összeállításokat is kezelhetünk önálló számításként.
  A végeselem modell generálása során beállíthatunk egy abszolút, vagy egy az eleméret alapján relatív tűrést, aminek segítségével az elemek közötti hézagok, távolságok megszüntethetők, valamint az általunk megadott értéknél kisebb felületű áttörések automatikusan mellőzhetők.

   

  A végeselemháló opcionálisan háromszög-, vagy négyszögelemekből épülhet fel, aminek globálisan - az objektumok egyedi tulajdonságaként megadható sűrítés mellett - szabályozhatjuk a sűrűségét az elemméret révén, valamint a rövid élek és sarkok környezetében százalékos sűrítéssel élhetünk.

  A modell önsúlyának automatikus figyelembe vételét kérhetjük az általunk kiválasztott sorszámú teheresetbe. A Revit felületi elemterheit modellvonalakkal felszabdalhatjuk, és átalakíthatjuk szabad, geometriától független (pl. helyiségenkénti) hasznos terhekké. A program kiszámítja az egyes tehereseteket, és a beépített animáló ablakban rögtön ellenőrizhetjük is a szerkezet viselkedését.

  Revit-StatikaRevit-Statika

  Az eredményekről egyrészt a SOFiSTiK saját dokumentációjából tájékozódhatunk, vagy a numerikus eredményeket rögtön kikérhetjük Excel fájlba. Az Excel fájlban munkalapokra tagolva kapjuk meg elemtípusok és teheresetek szerint az igénybevételeket.
  Az ingyenes Autodesk Structural Analysis Toolkit telepítése után lehetőségünk nyílik az eredmények Revit modellen történő ábrázolására is.

  Revit-Statika

  Méretezés

  Miután lefutott a számítás és az egyes tartószerkezeti elemek már rendelkeznek saját, teheresetenként eredményekkel, következhet a méretezés. A méretezés elemtípusonként külön funkciókkal történik az kiválasztott elemre jellemző bemenő adatok megadásával.

   Pillérek

  • Keresztmetszet geometriájának ellenőrző áttekintése. Ha a keresztmetszeten módosítani szeretnénk, akkor vissza kell térnünk a számítást megelőző keresztmetszet-párosításra.
  • A pillér alsó és felső pontjának befogási viszonyait állíthatjuk be.
  • Táblázatosan láthatjuk a pillér alsó és felső pontján keletkező igénybevételeket az egyes teheresetekből.
  • A program felkínálja a szabványos teherkombinációkat, melyet akár mi is sajáttal egészíthetünk ki.
  • Beállíthatjuk a méretezés szabályait: kezdeti külpontosság, hajlítás síkja, lassú alakváltozás, stb.
  • Opcionálisan tűzteherre is végezhetünk méretezést

   Gerendák

  • Keresztmetszet és a rúd geometriájának ellenőrző áttekintése. Ha a keresztmetszeten módosítani szeretnénk, akkor vissza kell térnünk a számítást megelőző keresztmetszet-párosításra.
  • Ha jellemző helyeken szeretnénk eredményt kapni, akkor a rúd tengelye mentén felvehetünk ellenőrző pontokat. Ezekben a pontokban akár módosíthatjuk a gerenda folytonosságát: csuklót illeszthetünk be, és felfekvési méretet adhatunk meg.
  • A program felkínálja a szabványos teherkombinációkat, melyet akár mi is sajáttal egészíthetünk ki.
  • Beállíthatjuk a méretezés szabályait: hajlítás síkja, nyomatékcsúcsok mellőzése, stb.
  • Használati állapot ellenőrzéseit is konfigurálhatjuk: lassú alakváltozás, repedéskorlátozás, stb.

   Lemezek

  • Láthatjuk a kijelölt lemez fő és keresztirányát. Ha változtatni szeretnénk, akkor a lemez Revit skiccét kell módosítanunk.
  • Beállíthatjuk az alsó és felső, fő- és keresztirányú vasak betonfedését.
  • Opcionálisan kérhetünk átszúródásvizsgálatot.
  • Használati állapot ellenőrzéséhez megadhatjuk a repedéstágasságot és a hozzá tartozó paramétereket.

  A méretezett elemek és eredményeik egy külön dokkolható panelen kerülnek nyilvántartásba. Az itt található bejegyzésekre kattintva újra végrehajthatjuk a méretezést, vagy lekérhetjük a statikai dokumentációt.
  Amennyiben rendelkezünk SOFiSTiK Reinforcement Generation alkalmazással, úgy a számított eredmények alapján a 3D Revit vasalás is egy kattintással elkészíthető.

  A SOFiSTiK Analysis + Design adatbeviteli eszközként is használható a SOFiSTiK programcsomagok részeként (alaptudásként).  SOFiSTiK Analysis + Design 2021 rendszerkövetelmények

  A rendszerkövetelmények megegyeznek a futtatáshoz használt Revit rendszerkövetelményeivel.
  Az aktuális Revit változat rendszerkövetelményei »

  Reviten felüli hardverigény

  1 GB szabad hely a merevlemez C: meghajtóján

SOFiSTiK
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum