Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

SOFiCAD 18.2 (2012) újdonságok

Megjelent a SOFiCAD szoftver legújabb, 18.2-es változata, mely AutoCAD 2012 környezetben fut. Az AutoCAD 2013 környezet a SOFiCAD esetében nem támogatott.

Az itt megemlített újdonságok bővebben és képekkel illusztrálva letölthető dokumentációként is elérhetők.

Konstrukciós modul újdonságai

Általános

Szalagmenü
A Microsoft Office és az AutoCAD használatából ismert szalagmenü megjelent a SOFiCAD esetén is. A SOFiCAD szalagmenü egy már meglévő, választható testreszabási fájl alapján készül el. A kiválasztott pl. acad.cuix fájl által biztosított munkakörnyezet a SOFiCAD használata alatt kiegészül a SOFiCAD saját parancsaival.

SOFiCAD 2012

Környezetérzékenység
A kijelölt objektumok módosítására eddig a jobb-gomb menüt használhattuk. A szalagmenü megjelenésével a normál parancsok mellett/helyett megjelennek a környezetérzékeny parancsok is, melyek egy-egy objektum kiválasztása után vállnak elérhetővé a szalagmenüben (és természetesen továbbra a jobb-gomb menüben is).
Az objektumokra jellemző parancsok mellett az általános szerkesztőparancsok (mozgatás, másolás, stb.) mindig elérhetők a környezetérzékeny szalagmenüben.

SOFiSTiK menü
Az általános parancsok külön, a gyorselérési eszköztáron egy legördülő menüben kaptak helyet. Az itt található parancsok egy csokorba foglalva könnyen elérhetők, ritka használatuk miatt azonban nem foglalják a rajzterület, vagy a szerkesztési parancsokra fenntartott értékes helyet.
Itt találjuk meg a globális beállításra vonatkozó User Options pontot, ahol újdonságként váltogathatjuk a program nyelvét a telepítés nyelvétől függetlenül németről, angolra (magyarra), vagy fordítva. A User Options felel a korában említett szalagmenü beállításokért is.

Tengelyek

Tengelyrajzolás
A tengelyek (hálók) bizonyos szabály szerinti készítése egyszerűbbé vált. A távolságok megadhatók a rajzban megmutatott pont alapján is - mely ponton a készítendő tengely haladjon át -, vagy a tengelyek kiosztási irányának megmutatásával és a távolság megadásával is. Az erre vonatkozó adatmegadás így kikerült a tengelykészítés párbeszédablakából.

Tengelyek vonalak alapján
Ezzel az új paranccsal meglévő AutoCAD egyenesek alakíthatók át tengelyekké. Az egyenesek megmutatása után nincs más dolgunk, mint a tengely irányát a kezdő és a végpont segítségével definiálni. Ezzel a módszerrel AutoCAD ívekből íves tengelyek is készíthetők.

Sugárirányú tengelyraszter
Az ortogonális tengelykiosztás mellett radiális kiosztás is lehetővé vált. A tengelyek igény szerint akár egyenlőtlenül is kioszthatók a listaszerűen megadható szögértékek segítségével.

Beépített elemek

Nemcsak előre definiált gyártói katalógusokból válogathatunk, hanem létrehozhatunk saját nyilvántartásokat a katalógusok és a gyártók megadásával. Ezek az attribútumok pedig szerepeltethetők a beépített elemek táblázatában.

Dokumentáció

Méretarányváltás modelltérben
Ha papírtérben állítjuk össze a tervdokumentációt, akkor az egyes nézetablakok léptékeit a papírtérben definiáljuk. A feliratok tényleges formája, az elemek és a feliratok valós távolsága csak a papírtér elrendezésein válik láthatóvá. Az régi-új parancs (Tervfelépítés) segítségével a modelltérben is beállíthatjuk a méretarányt, így a szövegek és a távolságok a majdani papírtéri elrendezés szerint jelennek meg. Már szerkesztés közben ellenőrizhetjük a végeredményt. Ez a funkció a vasalási objektumokra és azok feliratára használható.

Index
A tervszám és az index külön attribútumként kezelhető. Az index attribútuma SOF_INDEX néven használható fel. Az index ilyen módon a tervszámtól távol is kerülhet a rajzpecsétben. Az index további újdonsága a kétszámjegyű használat: a 9 után 10, és 11, vagy AA, AB számozás következik.

Méretezés

Ívméretezés
Az ívméretezés utólag szétválasztható/kettéosztható, és egyesíthető.

Szögméretezés
A méretfelirat módosítás alkalmazható a szögméretek számára is.

Vasalás modul újdonságai

Általános

Műtárgyak
A korábbi építési fázisokat, a "műtárgyak" váltották fel. Az elnevezés megváltozásán túl a műtárgyak előnye a többszörözési lehetőségben rejlik. A "műtárgy" számára mennyiség (többszöröző) definiálható. A további jellemzők a korábbi építési fázisoknak felelnek meg.

Pozíciószámok
A pozíciószámok valamennyi szövegstílus szerint a pozíciókeret középpontjához képest középre-igazítottá váltak. A korábbi rajzok megnyitás után automatikusan aktualizálódnak.

Minimális vasbetéttávolság, hajlítási átmérő, kampóhossz
A vasbetétek minimális távolságának, a hajlítási átmérő, és a kampóhossz számításhoz már nincs szükség VBA alkalmazásra. A funkcionalitás teljes egészében beépítésre került, közvetlenül a szoftverbe. A különböző nemzeti előírásoknak megfelelő beállítások ilyen módon a Paraméterek párbeszédablakban választhatók ki.

Egységek
A stílusok között az egységek ábrázolásánál megjelent egy új lehetőség a m, mm ábrázolási mód.

SOFiCAD 2012

Tulajdonságok
Az AutoCAD tulajdonság panel lehetőségei tovább bővültek a hálók és a kiosztások esetén.
- A hálók kijelölésekor különbséget tehetünk a rajzolt hálók, a szőtt hálók és a hajlított hálók között.
- A lineáris (létra) és a metszetbeni lineáris kiosztás esetén beállítható a vasbetétek láthatósága (mind, semmi, vagy az elején, végén lévő adott darabszám)

Betonfedés
Korábban a zsaluzási kontúrhoz (AutoCAD vonalhoz) rendelt betonfedési érték került mindenképpen alkalmazásra annak ellenére, hogy a vasbetét definíciós ablakában milyen érték szerepelt. Az új verziótól kezdve viszont a mindenkori legnagyobb érték kerül alkalmazásra. Tehát, ha a zsaluzási kontúrhoz 3 cm-es betonfedést rendelünk, majd a párbeszédablakban 4cm-re választjuk a betonfedést, akkor a vasbetét készítése során a 4cm-es érték kerül alkalmazásra.

Vasbetétek

Egyszerűsített valós ábrázolás
Alapértelmezett beállításként a kivonatok az új rajzoknál lekerekített ábrázolással jelennek meg. A korábbi rajzok az új verzióban megnyitva nem módosulnak.

Kampók
A hurkok és kampók az előző verziókhoz képest jelentős változáson mentek keresztül. Definiálhatóvá vált, hogy a kampók hossza az átmérő függvényében, vagy abszolút-érték szerint számítódjon. Tovább megadható a kampó hosszának értelmezési alapja (a hossz vagy b hossz). A B2-es típusú zárt kengyeleknél opcionálisan választható a hurkok megjelenítése akkor, ha a kivonatot nem felhajlítva kívánjuk ábrázolni.

Feloldott asszociativitás
A feloldott asszociativitású vasbetétek esetén megmarad a méretarány szerinti ábrázolásmód. Azaz, ha beállítottuk, hogy egy vasbetét bizonyos méretaránytól vastagságával jelenjen meg, akkor a feloldott asszociativitás után is eszerint fog viselkedni, annak ellenére, hogy alakja a megszűnő kapcsolat miatt eltérhet a kivonatétól.

Kiosztások
A vasbetétek szükséges darabszámát felület alapján is meghatározhatjuk. A mutatós kiosztás párbeszédablakában a Darabszám nyomógomb segítségével felbukkanó párbeszédablakban megadhatjuk a négyzetméterenként alkalmazni kívánt darabszámot, majd a terület értékét. Ezek alapján a program kerekítést alkalmazva kiszámítja a szükséges darabszámot, melyet átvezet a kiosztás párbeszédablakába. A funkció hasznos pl. a távtartók darabszámának meghatározásakor.

Változó hosszúságú vasbetétek
Alternatív felirat: már a 18.1-es verzióban megjelent a lineáris kiosztásnál az egyes vasbetétek sorszámának feliratozási lehetősége, ami ebben a verzióban az első és az utolsó vasbetét feliratozási lehetőségével kiegészült. Részhossz-nevek: a változó hosszúságú vasbetétek kivonatánál már korábban is szerepeltetni lehetet az egyes szárak neveit, ami most kiegészül azzal, hogy az elnevezésekhez egy fix előtagot fűzhetünk.

SOFiCAD 2012

Vastáblázat

Műtárgyak
Ha műtárgyanként külön vastáblázatot készítünk, akkor a hajlítási táblázatban is megjelennek az elemek számára megadott szorzók.

Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum