Általános információk

Advance Steel - Revit adatkapcsolat

A szoftverek közötti adatkapcsolatoknak számos fokmérője van, és hasznosságuk is több oldalról közelíthető meg. Az egyik szoftver gyorsabb vagy kifinomultabb modellezést tesz lehetővé, de az eredményre egy másik szoftverben van szükségünk, vagy a munkát egy közös platformra kell hozni.

Az Autodesk lehetőséget teremt az acélszerkezet tervező Advance Steel és az épületmodellező Revit szoftverek közötti intelligens adatcserére egy Extension használatával. Az alábbiakban áttekintjük, hogy milyen előnyt jelent ez számunkra a klasszikus STP (CIS/2) vagy SDNF adatcsere helyett.

Rögtön az elején érdemes néhány kérdést tisztázni:

 • Hol, melyik programban modellezzünk acélszerkezetet?
 • Mi a céja az adatátadásnak?

advance steel adatkapcsolat

Hol modellezzünk acélszerkezetet?

Vázszerkezetek

Aki modellezett már rúdszerkezetet Revitben, ismeri a gerenda elemek nehézkes kezelését és viselkedését. Acélszerkezet lévén szükségünk van szelvényekre is, melyeknél a családok és az elemtípusok fontos szerepet játszanak. Nem mindegy, hogy egy rúdelem oszlop, vagy gerenda. Amíg a klasszikus HEA és IPE szelvényekben gondolkodunk, addig a metrikus kínálatból dolgozhatunk, ha speciálisabb, C, U, Z, zártszelvényt, vagy egyéb szelvényt szeretnénk, azokról magunknak kell gondoskodni család szinten. Kétszeresen: egyet az oszlop, és egyet a gerenda számára és lehetőleg parametrikusan, ha nem szeretnénk magunknak többletmunkát a méretváltoztatásnál.

Advance Steel - acélra kihegyezve

Az AutoCAD környezetben futó Advance Steel valódi térbeli rajzolást (modellezést) tesz lehetővé az Európában fellelhető szinte valamennyi szelvény egyszerű, listából történő kiválasztásával. Ha a modellezésre fordított időt és energiát vesszük számításba, akkor az Advance Steel nyer a Revittel szemben. Az egyszerűbb és kényelmesebb rúdelhelyezés mellett az előbbi közel 150 csomópont típust kínál részletesen paraméterezve, míg utóbbi ennek töredékét (bár a fejlesztések révén egyre többet).

Oda, vagy oda-vissza?

A két szoftver közötti kétirányú kapcsolat kialakításánál a fejlesztők elgondolása szerint Revitből induljon a modellezés, ezt követően a vázszerkezet (csak rudak, esetleg csomópontokkal) kerüljön át Advance Steelbe, ahol tökéletesíteni lehet a modellt, mert az Advance Steel hivatott azon munkalépések elvégzésére, melyek hiányoznak az épületmodellező szoftverből, azaz a származtatott dokumentumok előállítására.
Az Advance Steelben finomhangolt modellt vigyük vissza a Revitbe, ahol a többi szakággal együtt az acélszerkezeti modell is a BIM projekt részét képezheti.

szoftver kapcsolat

Úgy véljük, hogy ha létezne tökéletes adatkapcsolat a két szoftver között, akkor sem lenne gyors és ésszerű megoldás a Revitben kezdeni. Miért?

 • Ha Revitből érkezik a munka, feltételezzük, hogy megbízónk megelégedett azzal, hogy kezdő lépésként a keresztmetszeti családok elkészítése után oszlopokat és gerendákat helyezett el a modellben.

 • Az adatkapcsolat során figyelni kell az anyag és a keresztmetszet megfeleltetésére. Az épületmodellező programból származó családokhoz az Advance Steelben egy szabványos szelvény társítása szükséges. Ez egyrészt előny, mert kezdetben akár hozzávetőleges szelvényekkel is dolgozhatunk, annak tudatában, hogy a pontos szelvény az Advance Steelben érkezik majd. Másrészt hátrány, mert minden egyes felhasznált család egyesével megfeleltetést igényel.
  Ez a megfeleltetés automatizálható egy adatcsere táblázat segítségével. Mivel nem látjuk előre, hogy mely szelvényeket fogjuk majdan használni a jövőbeni munkáink során, így ez a táblázat folymatos utánigazításra szorul.

 • Ha meg szeretnénk őrizni a kapcsolatot az eredeti épületmodellel, nem törölhetjük ki a felesleges elemeket annak érdekében, hogy az acélszerkezeti modellt egy jól beállított részlet többszörözésével alkossuk újra.
  Például logikus lenne egy acélcsarnok esetén, hogy egyetlen keretállást készítünk el mindenestül, amit majd többszörözünk. Ehelyett a Revitből megérkezik az összes keretállás rudak formájában, és lépkedhetünk végig a teljes modell valamennyi leendő csomópontján.

 • Amennyiben rendelkezünk már egy Advance Steel rúdmodellel, úgy jöhet a korábban említett finomhangolás: szelvények módosítása, igazítása, csomópontok készítése, mindez egy iterációs folyamatban, opcionálisan a statikai számítás méretezési eredményeinek függvényében. Majd ütközés- és megvalósíthatósági (szerelési) vizsgálat.
  Amint elkészült az Advance Steel modell, visszaadhatjuk azt a BIM projekt számára vagy elkészíthetjük a származtatott dokumentumokat (darabjegyzékek, tervlapok).

Milyen célból kell a modellt átadni?

Fontos tisztázni, hogy milyen munkabefektetéssel milyen eredményt érhetünk el, mert a visszairányuló adatkapcsolat nem egy kattintással valósul meg, annál összetettebb.

Az adatcsere visszairányuló folyamatában a Revit csak azon szelvényeket tudja használni, melyek az odaút kezdetén számára már ismertek voltak. A hiányzó szelvényeket, amiket az Advance Steelben újonnan hoztunk létre (vagy a folyamat egyirányú: az Advance Steel modell most fog először Revitben szerepelni), a Revittel közölni szükséges. A megfeleltetés nem elegendő, fel kell készíteni a BIM projektet az új keresztmetszetek fogadására, azaz új oszlop, vagy gerenda családokkal kell bővíteni.

A megfeleltetés után az épületmodellben az Advance Steel modellt látjuk, de nem 100%-os tartalommal és intelligenciával.

Modell különbségek

Mitől nem tökéletes az átadott modell?

 • Az aszimmetrikus keresztmetszetek használatakor fontos, hogy a családokat a referenciasíkok milyen használatával készítjük el. Például egy szögacél a talpával vagy a súlypontjával illeszkedik az erős referenciasíkokra, és az irány sem mellékes: álló, fekvő, balra vagy jobbra néz, stb.
  Amennyiben a Revit projektet valamennyi előforduló szelvénytípusra felkészítjük, úgy a projektfájl méretének növekedésével kell számolnunk.
  Az ide érkező rúdelemeket, főleg oszlopokat és aszimmetrikus szelvényeket (L, U, C, Z) a fenti okok miatt kötelező ellenőrizni!

 • Az Advance Steelben a "Role" határozza meg, hogy a Revitben egy tartószerkezeti elem Column (Slanted Column), vagy Structural Framing lesz. Ha nincs szerepe az Advance Steelben, automatikusan Structural Framing lesz, még akkor is, ha függőlegesen áll.

 • Az Advance Steel lépcsők, korlátok (az úgynevezett szerkezeti elemek) nem alakulnak át Revites lépcsővé és korláttá, azok egyszerű elemcsoportosulásként viselkednek.

 • A csomópontok valósként viselkednek (amennyiben a Revit ismeri az elkészített csomópontot), de jellegüknél fogva nem rendelkeznek fizikai tulajdonságokkal (térfogatok, felületek, tételszámok, egyéb lekérdezhető adatok).

Összességében elmondható, hogy a szükséges ellenőrzés és az annak eleget tevő korrekciók következtében látványban jó eredményt kaphatunk, de adatkinyerésre és ütközésvizsgálatra más megoldás keresendő.

Adatkapcsolatok összehasonlítása

Az Advance Steel az eddig említetten kívül további kettő, általánosan ismert szabványos acélszerkezeti adatcsere formátumot biztosít. A kiinduló Advance Steel modell és az egyes kapcsolattípusok alapján előálló Revit eredmények jól összevethetők:

Advance SteelEredmények a Revitben
EredetiExtensionCIS/2-
DWGSMLXSTPSDNF 3.0
RaszterNincs
Rudak
Oszlopok
Szabadon álló rudakráültetve

megmunkálva
ferde oszlopként
közézáródó

megmunkálva
gerendaként
közézáródó

megmunkálás nélkül
gerendaként
közézáródó
CsomópontokIntelligens, parametrikus. A gyökvonalon elkészített csavarkötések nem működnek.Csak rudak, lemezek, varratok és részben furatok.Csak méretre vágott lemezek furatokkal.
KötőelemekCsavarok, horgonyok, csapokCsak furatokCsak furatok
LépcsőfokokLemez és egyedi, hajtogatott lépcsőfokok isCsak sík lemezből készült lépcsőfokok.Csak sík lemezből készült lépcsőfokok.
Speciális hajtogatott elemek

Szilárdtest modell

Nézzünk egy másik, kevésbé kifinomult megoldást.
A modellt már az első skicctől kezdve Advance Steelben célszerű elkészíteni, mert szükségtelennek véljük a többletmunkával előálló Revit rúdmodellre várni, majd azt kiigazítani. Az Advance Steel saját acélobjektumokkal rendelkezik, ezért a DWG közvetlenül nem hívható be a Revit modellbe (erre találták ki a speciális adatkapcsolatot).

Viszont más módon is megoldható a BIM projektben történő szerepeltetés. Ha az Advance Steel modellről készítünk egy másolatot, amiben az Advance Steel elemeket néhány kattintás után ACIS testekké konvertáljuk, akkor azt egyszerű AutoCAD rajzként csatolhatjuk az épületmodellbe.
A látványi megfelelőséget így gyorsabban érhetjük el. A csatolt szilárdtest modellel több célt is biztosíthatunk. Egyrészt más, nem kívánt szakági tervezők nem nyúlhatnak bele, másrészt nem terheli a projektfájlt.

Ha ütközésvizsgálathoz szeretnénk használni az acélszerkezeti modellt, akkor a DWG-t importáljuk be egy Generic model családba, és a projektbe ezt a családot hívjuk be. Dokumentált ütközésvizsgálat esetén indokolt lehet a Navisworks használata.


Amennyiben értesülni szeretne új szakcikkeink és videóink megjelenéséről, úgy kedvelje, és kövesse Facebook oldalunkat!
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum