Általános információk
HUN  |  ENG

MONARCH Kft - Általános Szerződési Feltételek
(Érvényes: 2006. január 1-től)

1.
A MONARCH Kft és a vele üzleti kapcsolatba kerülő Felek (továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt a MONARCH Kft és a Vevő között létrejött megállapodás szabályozza. Ebbe beleértendő minden írásban, faxon, vagy e-mailben történt szerződés, megállapodás, ajánlat, megrendelés, visszaigazolás. A külön nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Minden egyéb kérdésben a hatályos jogszabályok és rendeletek irányadóak.

2.
A MONARCH Kft és a Vevő közötti jogviszony a szerződés aláírásával, vagy a megrendelés visszaigazolásával lép hatályba.

3.
A MONARCH Kft köteles a szerződés szerint vállaltakat az abban szereplő határidőre teljesíteni. Szoftverrendelés esetében MONARCH Kft köteles minden tőle telhetőt megtenni a határidőre történő szállítás érdekében, de az adott szoftver gyártójának késedelmes szállítása a megállapodásban szereplő vállalási határidőt módosíthatja. Vevő köteles a szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani oly módon, hogy a teljesítés határidőre megtörténhessen.

4.
Az átvétel a vonatkozó dokumentum (postai szállítólevél, futárszolgálati szállítólevél, MONARCH szállítólevél, garanciajegy, munkalap, jegyzőkönyv, számla) átvételével történik.

5.
A teljesítés során felmerült minőségi kifogás esetén felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv alapján a MONARCH Kft köteles a minőségi kifogás okának haladéktalan elhárítására. Véleményeltérés esetén felek mielőbbi megegyezésre törekednek, melynek hiányában a Soproni Városi Bíróság jogkörét ismerik el. Jelen pont szerinti eljárás a fizetési határidőt nem módosítja.

6.
Amennyiben a leszállított termékekre gyártói garanciajegy kerül kibocsátásra, azt a MONARCH Kft a Vevő számára átadja. Vevő a gyártói garanciajegy átvételével a garanciális jogait az ott megjelölt módon a gyártói / márkaszerviz hálózatban érvényesítheti. A leszállított szoftverek adathordozóira a MONARCH Kft 1 év cseregaranciát biztosít.

7.
A MONARCH Kft nem garantálja az értékesített szoftver hibátlan működését, de a szoftver gyártójának képviselőjeként mindent megtesz, hogy a hivatalos terméktámogatási hálózaton keresztül a hiba kiküszöbölésére megoldást találjon. A MONARCH Kft kizárja bárminemű felelősségét az általa szállított szoftverrel kapcsolatos hibákra vonatkozóan, vagy az evvel készített tervek, számítások, dokumentációk helyessége tekintetében. MONARCH Kft nem garantálja az értékesített szoftverek adott feladatra való alkalmasságát, nem vállal semminemű felelősséget a szoftverek hibás működéséből keletkező közvetlen vagy közvetett káráért, üzleti, vagy egyéb veszteségért.

8.
Az értékesített szoftverek használatára vonatkozóan a szoftverhez tartozó mindenkori gyártói licenc-szerződés feltételei érvényesek. Vevő a szoftver telepítésével a gyártói licenc-szerződés feltételeit elfogadja, ezáltal a szoftver gyártójával kerül közvetlen jogi kapcsolatba, és nem a forgalmazó MONARCH Kft-vel.

9.
Vevő a szoftver megvásárlásával nem tulajdonjogot, hanem a szoftver gyártójától használati jogot (licencjogosultságot) szerez az adott szoftver használatára. A felhasználó nem jogosult a szoftvert a licencben meghatározott számúnál több munkaállomáson használni, harmadik félnek díjmentesen vagy ellenérték fejében átadni, a szoftver kódját megváltoztatni, továbbfejleszteni vagy visszafejteni, a kódot vagy annak részleteit a szoftver üzemszerű működtetésén kívül más célra felhasználni.

10.
MONARCH Kft a szoftvereket és a dokumentációkat az adott szoftvergyártó által biztosított nyelven szállítja, magyar fordítás vagy honosítás a szoftverek jelentős részénél nem elérhető. MONARCH Kft még éves követési szerződés megléte esetében sem garantálhatja, hogy egy adott szoftver új verziója a jövőben elérhetővé válik, és azt sem, sem pedig azt, hogy az új programverzió a korábbival megegyező nyelven jelenik meg. A MONARCH Kft az általa részlegesen magyar kezelőfelületűvé alakított programok esetében sem garantálja a program teljes körű fordítását vagy honosítását, nem garantálja a kézikönyvek, programleírások, telepítési leírások, mintapéldák magyarra fordítását.

11.
MONARCH Kft a megvásárolt szoftverek használatához terméktámogatást Ügyfél-támogatási szerződés megkötése esetében biztosít.

12.
A fizetési feltételeket minden esetben a MONARCH Kft és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás, ennek hiányában a számlán szereplő fizetési határidő szabályozza. MONARCH Kft a vételár teljes kiegyenlítéséig a szállított termékek feletti tulajdonjogát fenntartja. MONARCH Kft fenntartja a jogot, hogy késői fizetés esetében az adott árkedvezményt valamint az aktuális jegybanki kamat kétszeresét a Vevőnek kiszámlázza. Nem fizetés esetében a szokásos jogi eljárás mellett MONARCH Kft a szoftver fejlesztőjénél kezdeményezi a licencjog visszavonását.

13.
Átutalás esetében az utalással kapcsolatos esetleges banki költség teljes mértékben a Vevőt terheli.

letöltés Általános Szerződési Feltételek
letöltés Autodesk Licencia és Szolgáltatási Megállapodás 2014
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum