Általános információk

Inventor - Revit adatkapcsolat

Milyen alkatrészek esetében érdemes exportálni?

Objektumok létrehozása

A Revit épülettervezőprogram 3D modellező funkciója főleg szabványos, vagy egyéb egyszerű geometriájú elem létrehozásához ajánlott. Emellett egy elem készítésénél egy adott család sablon fájljából célszerű elindulni. Az összetett vagy bonyolultabb alakzatok elkészítéséhez lehet igénybe venni az Inventort. Az Inventor nagyobb modellezési eszközpalettát kínál, ezen funkciók segítségével sokkal szabadabb modellezést biztosít. A 3D tervezői környezet és parancsok segítségével bármilyen forma és kialakítás elkészíthető, valamint paraméterezhető. Az elkészített testek lekérdezhető adatokkal rendelkeznek.

Az Inventor exportálás formátumai

Az Inventorban készült elemek exportálására számos lehetőség van, de a BIM munkafolyamat szempontjából az .adsk, .rfa és .ifc fájlformátumokat lehet megemlíteni. A továbbiakban az .rfa és .adsk formátumokat elemezzük.

Exportálás az Inventorból

Az exportálás sikerességéhez az Inventor BIM Contents exportálási beállításait kell megvizsgálni.
BIM Content parancsok funkciójuk szerint három fő részre vannak osztva: MEP Connectors, Author és Publish.

MEP Connectors


MEP csatlakozások segítségével ötféle kapcsolódási pontot lehet létrehozni. Ezek közül hármat elektromos alkatrészek, egyet vezetékek és szintén egyet csövek számára. Ezen parancsok segítségével megadhatjuk az adott típusú csatlakozási pontok, vagy felületek formáját, helyét, nagyságát, és irányát, illetve a csőben fellépő áramlás tulajdonságait.

inventor

Author


Itt két parancsot találunk: UCS és Author Building Components.
Az UCS parancs segítségével egy saját, egyedi koordinátarendszert hozhatunk létre az exportáláshoz. Az Author Building Componentsben adhatjuk meg a főbb beállításokat. Ezeket érdemes részletesebben áttekinteni.

inventor revit

Az Author Building Components párbeszédpalében kiválaszthatjuk a koordinátarendszer elhelyezkedését és az alkatrész OmniClass számát és nevét. Az OmniClass egy nemzetközi szabvány, amit Észak-Amerikában dolgoztak ki.Táblázatokban rendszerez minden építkezéskivitelezéssel kapcsolatos információt és Objektumot. Ezen azonosítószám határozza meg, hogy az exportálandó alkatrész vagy összeállítás milyen családként jön létre a Revitben.

inventor

Ezután a család típus nevét tudjuk meghatározni. Végül a szükséges átadandó tulajdonságokat, változókat és paramétereket lehet kiválasztani. Itt módunkban áll a test bármely lekérdezhető tulajdonságát megadni, de akár egyedi méreteket is felvehetünk a listába a Model Property és az Inventor paraméterkezelő ablak Export Parameter választónégyzet segítségével. Az exportálás után az Inventor egy jelentést hoz létre, amiben értesítést kapunk az eredményéről, esetleges hibákról.

Vizsgáljuk meg az összeállítások exportálási folyamatát. A fentebb említett lépések mind meg fognak egyezni, azonban az alkalmazásuk előtt az összeállításokat először zsugorfóliába (Shrinkwrap) kell csomagolni. Ezt az összeállításokon bármikor alkalmazhatjuk, nem közvetlenül része az exportálás folyamatának, mégis hatással lesz rá. A parancs eredményeként az összeállítást .ipt-ben, alkatrészként menthetjük el, amit ezután exportálhatunk.
inventor to rfa
inventor to revit
inventor - revit

A parancs párbeszédablakában választhatunk az előre definiált nézetekből, méret szerint szűrhetjük a nem kívánatos alkatrészeket, de az exportálásból kézzel is kivonhatunk, vagy ismét hozzáadhatunk elemeket. Egyszerűsíthetünk például furatok, vagy lekerekítések, letörések és zsebek figyelmen kívül hagyásával. Végül meghatározhatjuk a létrehozandó fájl tulajdonságait: nevét, mappáját, típusát, szerkezeti felépítését.

Mi jelenik meg a Revitben?

Az exportálást az opcionális beállítások és egyszerűsítések erősen befolyásolják. Az .adsk és .rfa formátumok viszont közel azonos eredményt adnak. Általánosan elmondható, hogy a geometria (beállításokban szereplő egyszerűsítésekkel) és MEP csatlakozási pont definíciók is jól importálódnak. Ezen kívül az előre megadott OmniClass alapján az alkatrészcsalád is beállításra került. Mindkét esetben importált szimbólumként nyitja meg a Revit a család sablonban a külső forrásból származó testet. Az .rfa export során az alkatrész megkapja az Inventorból származó felületi tulajdonságokat, vuiszont nem kapja meg automatikusan az alkatrésznek definiált anyagot. Az exportálás beállításaiban kért tulajdonságok (például az anyag) lekérdezhető paraméterek formájában jelenik meg.

További teendők az importált fájlokkal

Az importált szimbólumok is behelyezhetők az adott családként a projektekbe, és az MEP pontok segítségével használhatók. A szimbólumokhoz viszont nem lehet anyagot rendelni. Ennek megoldása lehet, ha az importált elemet még a családszerkesztőben szétrobbantjuk. Ekkor egy szabadon formálható testre esik szét, amit módosíthatunk és anyaggal is felruházhatunk.

Családlétrehozási folyamat a Revitben

A Reviten belül kétféle képpen hozhatunk létre egy családot. Megnyithatunk közvetlenül sablon fájlt, amik tartalmazzák azokat az előre definiált síkokat és változókat, amik az adott elem megfelelő működéséhez szükségesek.
Emellett indulhatunk Generic modellből aminek a családját utólag választhatjuk meg. Ennek a megoldásnak viszont komoly hátrányai lehetnek. A család sablonok olyan, a működésükhöz szükséges előre definiált síkokat és változókat tartalmaznak, amiknek többsége nem szerepel a Generic modell sablonjában, és a család szerkesztésével utólag nem tudunk pótolni.

Ez utóbbi történik az exportált fájlok esetében is. A létrehozott Generic modellhez az OmniClass szám alapján a Revit utólagosan hozzárendeli az annak megfelelő családot.

Konkrét példának vegyünk egy pillért. Ebben az esetben a pillér alapsíkja fog csak megjelenni a beillesztés után, a felső viszont nem. Ez azért van, mert a Generic család sablonja csak az alapsíkot tartalmazza, valamint az "X" és "Y" koordináta egyeneseit. Minden esetben ezek metszéspontjában a "Z" tengely mentén helyezkedik majd el az oszlop statikai váza. Ez az Inventorban a modellezésre is nagy hatással van, a kiinduló síkok kiválasztásában.

Oda, vagy oda-vissza kapcsolat?

A Revitből Inventor felé irányuló kapcsolat több szemszögből is egyszerűbbnek tűnik. Először az Inventorban nincsenek alkatrész családok, amiket külön-külön definiálni kellene. Másodsorban a Revit is rendelkezik a családok és azon belüli típusok szerint felépülő, az Inventoréhoz hasonló fastruktúrával.

Mit hozzunk át Revitből?

A Revit modelleket referenciaként használhatjuk. Olyan esetekben lehet célszerű, amikor az Inventorban készülő gépeket, gép egységeket, gyártósori elemeket szeretnénk egy adott épület már elkészült modelljébe behelyezni. Az Inventor váz- és csőszerkezet tervezőmodulja is hasznos lehet szellőztető-, vagy csatornarendszerek kiépítéséhez az épületgépészet számára.

RVT fájlok megnyitása az Inventorban

Revit projekt fájlokat nem kell külön exportálni, egyszerűen az Inventor megnyitás parancsát kell használni. Ennek a felugró párbeszéd panelében adhatjuk meg az importálás beállításait.

revit to inventor

Itt két típus (Import Type) közül választhatunk. A referencia modell (Reference Model) segítségével egy olyan összeállítást hozhatunk létre, ami linkelt kapcsolatban áll az eredeti modellel. Ennek segítségével figyelemmel lehet kísérni az esetleges változtatásokat. A frissítés gomb segítségével pedig folyamatosan naprakészen tarthatjuk az öszeállításainkat. Ezt az opciót akkor érdemes használni, amikor a Revit projekt munkaközi fázisban van, így várhatóan többször módosulni fog.

A modell konvertálásával (Convert Model) az alkotóelemeket az Inventor egy könyvtárban létrehozza, amik továbbá már nem kapcsolódnak az eredetihez. Ezeket az elkészült fájlokat igény szerint többször felhasználhatjuk és módosíthatjuk. Ezt a lehetőséget választva további beállításokat találunk. Készíthetünk összeállítást (Assembly) több testből álló alkatrészt (Multi-body Part), vagy kompozit alkatrészt (Composite Part). Megadhatjuk a készülendő fájlok név sablonját, valamint az elhelyezésüket is.

Végül választhatunk a Revitben készült 3D nézetek közül. A megnyitás során csak az adott nézeteken látható családok és részegységek kerülnek majd importálásra. Ehhez segítségként egy előnézeti képet kapunk, valamint az elkészítendő elemek számát is láthatjuk.

Mi jelenik meg Inventorban?

Az Inventorban létrejövő elemek felületi tulajdonságai megjelennek, de a Revitben definiált anyag elveszik. A részegységek külön-külön szabadformázással szerkeszthetők, de nem tartalmaznak Revitből származó egyedi tulajdonságokat vagy paramétereket. Az Inventor modell struktúrája a Revit családoknak megfelelően épül fel fő- és almappákból. Ezekben szerepelnek az elhelyezett elemek.

inventor - revit


Amennyiben értesülni szeretne új szakcikkeink és videóink megjelenéséről, úgy kedvelje, és kövesse Facebook oldalunkat!
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum