Általános információk

Inventor iLogic

Hasonlóan más CAD / CAM szoftverekhez, az Inventorban is megtalálható az a programozói felület, amely segítségével makrókat, bemeneti / kimeneti adatbevitelre / adatkiíratásra szolgáló párbeszédablakokat, illetve automatizált folyamatokat hozhatunk létre. Ennek eszköze az Inventor Professional-ben fellelhető iLogic, amely segítségével elmélyültebb programozói háttértudás nélkül is egyszerűen készíthetünk parametrizált méretekkel ellátott alkatrészeket vagy összeállításokat. Az iLogic egy VBA programnyelvet használ, így számos előre megírt és felhasználható programrészlet áll rendelkezésünkre.

Az iLogic felhasználása

Az iLogic felhasználásának a módja sokféle lehet. Alapvetően az Inventorban végzett munkafolyamatok automatizálását és gyorsítását szolgálja minimalizálva ezzel a manuálisan elvégzendő munkamennyiséget. Használatával a munkafolyamat gyorsítható és hatékonyabbá tehető.

Az iLogic alkalmazásának egyik területe lehet egyetlen intelligens vezérlőmodell segítségével termékek különböző méret és kivitel szerinti konfigurációinak az elkészítése. A vezérlőmodell előnye, hogy elég egyszer elkészíteni egy jól paraméterezett modellt. A vezérlőmodell felhasználásával a különböző méret- / alaksajátosság értékekkel rendelkező típusmodellek automatikusan generálódnak. Igaz, hogy ez bonyolultabb és hosszabb időt vesz igénybe, mint az iLogic alkalmazása nélkül készített alkatrészek vagy összeállítások, azonban nagy számú típus előállításának igénye esetén ezen logikai nyelv használata megtérül. Az így elkészült típusok további használata mások számára is egyszerű.

Az iLogic-kal előállított alkatrészek méretei az iLogic párbeszédpanel és a paramétertáblázat segítségével is módosíthatók. A programozás segítségével viszont a paramétereket szélesebb körben is használhatjuk, logikai kapcsolatokat fűzhetünk közéjük, bizonyos feltételek teljesülésekor megjeleníthetünk, vagy elrejthetünk kijelölt alaksajátosságokat. Adatkapcsolatot létesíthetünk más modellekkel, vagy Excell táblázatokkal. Amikor ezt az alkatrészt egy összeállításba hívjuk meg, rögtön megjelenik egy párbeszédablak is, amiben az alkatrész egyedi méreteit adhatjuk meg. Az adatok megadása után a méretezett alkatész fog megjelenni az összeállításban. Ekkor az adott méretű alkatrész másolatként jön létre a vezérlőmodell könyvtárában, sorszámozott névvel. Ennek köszönhetően ugyanazt a vezérlőmodellt többször is meghívhatjuk ugyanabba az összeállításba, több méretvariációban.

inventor ilogic


Az alkatrészek iLogic vezérléséhez jól paraméterezett vázlatokra és alaksajátosságokra van szükség. Ezek lehetnek magunk által készített változók, paraméterek, testlétrehozó műveletek és parancsok. Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, úgy vezérelhetjük őket. Az iLogic nem csupán alkatrészmodellezés közben, hanem összeállításokban is elérhető. Összeállítások esetében az abban szereplő alkatrészek minden saját paramétere és a közöttük levő kapcsolatok is megadhatók.

inventor ilogic


Az iLogic szerepe azonban nem csupán vezérlőmodellek készítésére korlátozódik. Segítségével létrehozhatunk az igényeinknek megfelelő, automatikusan végbemenő saját munkafolyamatokat is. Ezen automatizáció jelentősen gyorsítja a manuálisan elvégzendő feladatokat. Ilyen folyamat lehet például egy lemezalkatrész teríték, rajzlapi nézetek automatikus előállítása, mentéskor automatikusan lezajlódó exportálási folyamatok.

Munkafolyamatok készítésénél azok előfordulási gyakoriságát és a bonyolultságát kell megvizsgálni. A túlságosan bonyolult és egyedi folyamatok esetében sokszor nem éri meg automatizmust használni. Ilyenkor főleg általánosabb feladatokra érdemes programot írni, amik később több fájlban is felhasználhatóak lesznek.

Felépítése és működése

Az iLogic párbeszédpanelén 4 fül látható: Szabályok (Rules), Űrlapok (Forms), Globális űrlapok (Global Forms), és Külső szabályok (External Rules). A Szabályok fül alatt érjük el az adott alkatrészen vagy összeállításon belül létrehozott szabályainkat. Az Űrlapok és Globális űrlapok fülek adatbevitelt és kivitelt szolgáló párbeszédpanelek létrehozását teszik lehetővé, míg a Külső szabályok fül külső forrásból meghívott szabályok kezelését szolgálja.

inventor ilogic


Szabályok (Rules)

Az iLogic működésének megértéséhez hozzuk létre első szabályunkat! Ezt a Szabályok fül alatt megjelenő alkatrészünkön, vagy összeállításunkon jobb egérgombbal kattintva tudjuk megtenni: Szabály hozzáadása (Add Rules). A létrejövő új szabályt a program számunkra automatikusan szerkesztésre kínálja fel, megjelenő Szabály szerkesztése (Edit Rule) párbeszédablakban. Itt végezhetjük el szabályunk létrehozását. A Szabály szerkesztése panel három fő részre tagolódik. Baloldalon foglalnak helyet a Töredékek (Snippet). Ezek előre megírt kódrészletek, szubrutinok, melyek meghívásával gyorsan építhetünk logikai szabályokat. A felső tömb a paraméterek és nevek kiválasztására szolgál. Itt választhatunk az egyes alaksajátosságok egyedi tulajdonságaiból, vagy paraméterlistából. Ezek felépítése is tükrözi az adott modell vagy összeállítás fastruktúráját, tartalmazva annak minden elemét. Középen a programozói felületet találjuk, ahova a kódokat elhelyezhetjük. A parancsokkal és kódokkal a paraméterek és alaksajátosságok neveire hivatkozhatunk, amiket kézzel beírhatunk, vagy dupla kattintással a listából meghívhatunk. A felület felső sávjában legördülő menükből is több előre megírt rutint találunk, dupla kattintással elhelyezhetőek logikai műveletek, kulcsszavak és operátorok is.

Külső szabályok futtatására is lehetőségünk van, így akár egy külső forrásból származó szabályt is beépíthetünk a kódunkba.

inventor ilogic


Űrlapok (Forms)

Az iLogic Űrlapok (Forms) segítségével saját párbeszédablakokat is készíthetünk. Ezek egyfelől lehetnek az adatbevitelt segítő felületek, melyek a paraméterértékek megadásának felhasználóbarát formáját jelentik, másfelől az így létrehozott párbeszédpaneleket felhasználhatjuk adatok, eredmények vizuális megjelenítésére, lekérdezésére is. A párbeszédablak szerkezete is változtatható, igény szerint személyreszabható: létrehozhatunk elkülönített blokkokat, ablakon belüli füleket, beilleszthetünk adatbeviteli sávokat és logikai kapcsolókat. A párbeszédablak által kezelt paraméterek könnyebb áttekinthetősége érdekében módunkban áll a párbeszédablakhoz magyarázó ábrát is beilleszteni. Így összegyűjthetjük és egy személyreszabott ablakban kezelhetjük az alkatrész vagy összeállítás változóit.

A Globális űrlapok (Global Forms) használatával a megírt párbeszédablakok más, egymástól független fájlokban is elérhetővé válnak.

inventor ilogic

Amennyiben értesülni szeretne új szakcikkeink és videóink megjelenéséről, úgy kedvelje, és kövesse Facebook oldalunkat!
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum