Általános információk

Revit terep létrehozása, alkalmazása

A terep objektum a Revitben meglehetősen egyszerű képességekkel bír: a térfogati adaton túl legfeljebb látványcélt szolgál, utólagos formálása pedig nehézkes. Mindezek ellenére nézzük meg, hogyan tudjuk értékes információkra bírni, és modellezési segédeszközként felhasználni.

A projekt áttekinthetősége érdekében a terepet célszerű külön Revit-fájlban, önálló modellként elkészíteni és kezelni. Ezt a terepet tartalmazó modellt (terepi modell) csatolással fűzhetjük az épületmodellünkhöz. Mind a terepi-, mind az épületfájlban a közös, azonos koordinátákkal rendelkező felmérési pont, vagy bázispont ad lehetőséget a modellek pontos egymáshoz illesztéséhez. A csatolás természetesen mindkét irányban érvényes: az épületmodell bevetíthető a terepi modellbe a munkagödör és a leendő földmunkák kialakításához.

A terepi modellben nem csupán a terepet és az ahhoz tartozó mennyiségi kalkulációkat, hanem a munkagödör ideiglenes vagy végleges megtámasztó szerkezeteit is elkészíthetjük.

Terep készítésének lehetőségei Revitben

Koordinátalista

A felmérési pontok x y és z koordinátáit tartalmazó lista beolvasása a leggyorsabb megoldás. A txt vagy csv formátumú fájlban az x,y,z értékeknek ebben a sorrendben, egymástól szigorúan vesszővel elválasztva, a tizedesjeleknek pedig pontként kell szerepelniük. A beolvasáskor megadhatjuk a mértékegységet (ilyen módon a koordináták tetszőleges mértékegységben szerepelhetnek.)

 

A terep a Revit-fájl belső origójához (internal origin) képest készül el. Ezt követően át kell helyeznünk a felmérési- és/vagy a bázispontot a kívánt helyre, majd be kell állítanunk azok értékeit.

Bevetített DWG vagy PDF átrajzolása

Hagyományos módon bevetíthetünk (importálhatunk vagy csatolhatunk) olyan sík DWG rajzot, PDF-et vagy képet, amely szintvonalakat vagy felmérési pontokat ábrázol. Létrehozunk egy Site alaprajzi nézetet a Revitben, melynek magassági nézettartományát kiterjesztjük legalább akkorára, mint a térképről leolvasható legnagyobb magassági pont.

 
  • Ha térképen pontok láthatók, akkor a pontokat rákattintással vesszük át, miközben a szalagmenü alatt begépeljük a leolvasható magassági értéket.
  • Ha szintvonalaink vannak, akkor a szintmagasság begépelése után a szintvonalon tetszőleges sűrűséggel pontokat mutathatunk meg.

Digitális terepmodell

Akár Autodesk Civil 3D, akár más szoftverből átvehetünk digitális terepmodellt. Ez a terepmodell lehet soklaphálós, vagy szintvonalakkal elkészített DWG állomány. Ilyen esetben a DWG-t hagyományos módon csatoljuk vagy importáljuk a Revit fájlba, majd egy térbeli nézeten a terep készítésnél megmutatjuk importált példányként. Az importálás során kiválaszthatjuk azokat a fóliákat, amik a terepmodellt tartalmazzák.

 

Az átalakítás után nincs szükségünk a továbbiakban a forrásfájlra, törölhetjük.

LandXML fájl beolvasása és átalakítása

A SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler kiegészítéssel lehetőségünk van a mélyépítésben, a geodéziában és a térinformatikában használt közös adatcsereformátum, a LandXML fájl beolvasására is. Az XML fájlban található felületekből rögtön Revit terep (Toposurface) készíthető.

A kiegészítés másik nagy előnye, hogy lehetővé teszi a Revit terepobjektum konvertálását általános (Generic Model) családdá. Ráadásul a kiegészítés nem csak a Revit terepobjektumot, hanem a LandXML, SAT, STL, 3DM fájlokat is képes közvetlenül Revit családdá alakítani.

Nézzük meg milyen előnyt jelent ha a terepünk nem Toposurface objektum, hanem Generic Model család.

Terepformázási lehetőségek

Ha szükségünk van a földmunka mennyiségeire, akkor a Revitben a kezdeti terepet duplikálnunk kell. A kezdeti terepet áthelyezhetjük egy meglévő építési fázisba és elfelejtjük egy időre, a másolatot pedig az új, aktuális építési fázis szerint szerkesztjük tovább. Ahogy a cikk elején jeleztük, a terep egy meglehetősen szerény képességekkel bíró objektum a Revitben. A terep utólagos alakítására alig nyílik lehetőségünk.

Building Pad

Egyrészt az épületek körvonalát felhasználva egy függőleges süllyesztéshez vagy kihúzásához alkalmazhatjuk a Building Pad funkciót. Ez a funkció a terep felszínéről induló, általunk kiválasztott szintre (Level) képes egy alaplemezt függőlegesen belenyomni, vagy felhúzni, miközben térfogatát pl. a süllyesztés esetében kivonja a terepobjektumból. Ezzel a módszerrel maximum lépcsős kialakításokat végezhetünk.

Rézsű és töltés

Másrészt, ha rézsűt vagy töltést szeretnénk, akkor mindenekelőtt alaprajzban ki kell szerkesztenünk a körömvonalat, majd a körömvonal és a koronavonal között legalább 2 (de inkább több) közbenső szintvonalat, hogy a program lehetőleg síkkal közelítse a rézsű vagy töltés felszínét.
Ezt követően belépünk a terep szerkesztésébe, ahol a meglévő terepi pontoknak új magasságokat adhatunk, vagy újabb magassági pontokkal gazdagítjuk a terepet. A rézsű és töltés esetén új magassági pontok felvétele szükséges a koronavonalon, a körömvonalon és a közbenső vonalakon. A köröm- és koronavonalon alkalmazhatjuk a terepi, vagy kívánt véglegesmagassági adatokat, a közbenső helyeken viszont kézi számítással kell meghatároznunk a pontmagasságokat.

 

A földmunkaigényt a megmunkált terep (aktuális építési fázis) és a kezdeti terep (megelőző építési fázis) térfogatkülönbségéből kapjuk.

Generic Model

A terepobjektum nem alkalmas szilárdtestműveletekre, így negatív / pozitív formákkal történő megmunkálásokra. Pedig milyen egyszerű lenne egy útvonal mentén (pl. a körömvonalon) kihúzni, a rézsű keresztmetszetét negatív testként, amit egyszerűen kivonhatnánk a terepből.
Itt a jön a képbe a Generic Model.
A terepet képviselő általános család jól vágható és bővíthető (azonban csak a SOFiSTiK kiegészítéssel).

Létrehozhatunk a Revittel helyben készített, minden esetben pozitív családokat, vagy tömegelemeket. Jelenthetnek ezek a családok ferde süllyesztéseket az aknák, bevágásokat vagy töltéseket az épületek körül. Jelképezhetik akár a munkagödör kubusát. A Generic Modell terep és a helyben készített testek között két művelet végezhető: közösrész-képzés és kivonás. A kivonás alkalmas a munkagödör, bevágás felületének elkészítéséhez, és a megmaradó földmennyiség térfogatának meghatározásához. A közösrész-képzés elárulja a földmunkaigényt.
A szilárdtestműveletek eredményeként keletkező felületek alkalmasak Revit elemek készítéséhez, elhelyezéséhez. Például a Wall by Face opcióval rögtön elkészíthetjük a munkagödör felületén a résfalat, vagy az akár kissé ferde lőttbeton falat.

Példa

Nézzük meg ezt a folyamatot egy példán keresztül.

Adott egy kiinduló terepi fájl, amibe csatolással bevetítjük az épületmodellt. Jól látható, hogy némely területen feltöltésre, másol földkiemelésre lesz szükségünk.

 

Az épület kontúrja alapján készítünk – kis oldalirányú ráhagyással – egy helyben létrehozott családot, amiben egyszer egy-egy kihúzott testet szerkesztünk, aminek az alsó felülete az adott épületrész lemezalapjának síkja alá kerül (feltöltés, szintezőbeton, stb. figyelembe vételével), a felső felülete pedig a terep fölé fut.
A család másik eleme a kihúzott testek alsó éle mentén egy útvonal mentén végigvezetett 60°-os rézsűkeresztmetszet.

 

A sávalapok és a tömbalapok árkait hasonló módon egy-egy kihúzott testet tartalmazó helyben készített családdal modellezzük.

A terepobjektumot átalakítjuk Generic Model elemmé.

 

A terepet tartalmazó családból kivonjuk először a munkagödröt szimbolizáló helyben készített családot,

 

majd második lépésként a sáv- és tömbalapok helyét jelző, szintén helyben létrehozott családokat.

 

Minden egyes szilárdtestműveletet követően új terepi család jön létre, miközben a korábbiak tovább élnek a projektben. Ennek köszönhetően a kimutatásokban pontos képet kapunk az egyes fázisokban található földtömegről.

A falkészítési parancsok közül a Wall by Face-t alkalmazva megmutathatjuk a kialakult felületek bármelyikét egy lőttbetonfal gyors elkészítéséhez.


Amennyiben értesülni szeretne új szakcikkeink és videóink megjelenéséről, úgy kedvelje, és kövesse Facebook oldalunkat!
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum