Általános információk

Hegesztett hálók – Revit (3D) vs. SOFiCAD (2D)

A hegesztett hálók viszonylag egyszerű objektumok mind a 2D- mind a 3D vasalásszerkesztés során. Ennek ellenére mégsem beszélhetünk egy egyszerű térbeli vagy síkbeli táblakiosztásról. Térben pontosan kell modelleznünk, 2D-ben a papír mindent elbír. A térben készített hegesztett hálókról külön feladat az átlátható terv előállítása, ami sokszor a 2D műveletekre vezet minket vissza.

Egy egyszerű alapozás (alaplemezek) hegesztett háló vasalásának készítése kapcsán górcső alá vesszük a "csupasz" Revit, a Revit + SOFiSTiK Reinforcement (továbbiakban SRC) és a SOFiCAD képességeit.

Feltételezzük, hogy a zsaluzási modell Revitben készül, itt állítjuk elő az alaprajzi nézeteket és a metszeteket. A Revitben ezeket a nézeteket dolgozzuk ki tervi minőségben, és helyezzük majd tervlapra. A 2D-s vasalásszerkesztés során a Revitben található zsaluzási nézeteket DWG-be exportálva használjuk fel kontúrként. A kiindulásul szolgáló adatok tehát egységesek. A hegesztett hálók használatát a Revitben mutatjuk meg, és említés szintjén kitérünk a SOFiCAD megoldásaira. Már az elején tisztázzuk, hogy a Revit egy általános, magasépítési modellező szoftver, ezért gyakorlatias hálókészítési funkciókkal csak korlátozottan rendelkezik.

Háló definiálása

Szükségünk van a hegesztett hálókat alkotó vasbetétekre, amihez egy névleges átmérőt és egy hajlítási átmérőt adhatunk meg (anyagot nem). Ezt követheti a háló tábla definiálása a befoglaló táblaméreten túl fő- és keresztirányban egymástól függetlenül:

  • táblák közötti átfedés mértéke
  • a korábban definiált vasbetétek típusa (átmérő)
  • vasbetétek túlnyúlása
  • a vasbetétek kiosztása történhet osztásköz, maximális osztásköz, vasbetét darabszám, vagy darabszámmal kombinált osztásköz alapján.

A folyóméterre eső vasmennyiséget a program automatikusan meghatározza, azonban a tábla súlyát nekünk kell kiszámolni és megadni. Ebből a program már számítja a négyzetmétersúlyt.

A Revitben csak szabályos (egyenletes osztásköz, azonos vasbetétátmérő) hálót tudunk készíteni, a Custom Fabric Sheet és az SRC idevonatkozó funkciója ellenére is. A SOFiCAD-ben akár párbeszédablakos, akár rajzolt formában tudunk egyedi hálót készíteni, ahol vasbetétkettőzést, egyenlőtlen vasbetétkiosztást, vagy a széleken nagyobb átmérőt tudunk alkalmazni.

Az egyszer elkészített hálók a munkák között exportálással/importálással hordozhatók.

Hálók elhelyezése

Elhelyezhetünk akár egyetlen hálótáblát is. Ilyenkor a befogadó elem alapján dől el a mérete. Amennyiben elfér benne, akkor a teljes háló elkészül, ha nem, akkor a program automatikusan a befogadó elem alapján vágja méretre. A háló utólag mozgatható, a mérete ennek megfelelően változik.

A hálómezőnél (elsősorban téglalap terület esetén) megadható az eltolt illesztés. A kontúr megmutatása után a befoglaló téglalap oldalain megjelenik egy-egy kapcsoló, ami a kiosztási kezdőoldalt jelöli meg. A bal- és alsó kontúrt kijelölve a kiosztás a bal alsó sarokpontból indul.
Eltolt illesztés alkalmazásakor a SOFiCAD irányonként számos variációt kínál fel, a Revit csupán a kiosztási pontok áthelyezésére ad lehetőséget.

Míg a hálók rajzolása közel ugyanannyi energiát és idő igényel mind 2D-ben mind 3D-ben, a feliratozás a SOFiCAD-ben a háló elhelyezésével egyidőben létrejön, míg a Revitben erre külön időt kell fordítani.

     

A lefedendő poligon alakú területeknél a Revit nem tud optimalizálni, gyakorlatiatlan, ésszerűtlen, pazarló hálókiosztást produkál. Ilyen esetekben jobban járunk, ha téglalapokra bontjuk a lefedendő területet és azokat egyesével borítjuk be hálómezőként.

Ha a hálót két rétegben készítjük, akkor a Revitben a másik réteg elkészítése meglehetően gyors: Ctrl+C és Ctrl+V módszerrel duplikáljuk, és a réteg tulajdonságát átállítjuk, majd vagy a főirány, vagy a kiosztási origó módosításával helyezzük át az illesztési helyeket.

Hálók ábrázolása

A modellben alapbeállítás szerint megjelennek a hálókat alkotó vasbetétek is, amik az alkategóriák segítségével elrejthetők. Vasbetétekkel együtt ugyanis átláthatatlan lenne a modell, amin az átmérő szerinti valós ábrázolás sem sokat segít. Minden egyes hálótábla önállóan kerül ábrázolásra, nincs összevont ábrázolási lehetőség. Ennek megfelelően a címkék is egyesével helyezendők el a hálókra. A klasszikusnak nevezhető átlós áthúzott ábrázolás csak manuális rajzolással lehetséges, a címkék azonban összevonhatók: egy címkéhez több azonos háló is tartozhat, és az összesített darabszámot is képes megjeleníteni. A címkét manuálisan igazíthatjuk a ferde átlóvonalra. A hálótáblák közötti átfedéseket manuálisan kell kótázni, amik a hálómező módosításakor sajnos a címkékkel együtt rögtön törlődnek. A hálómező módosítása a feliratok újbóli elkészítését vonja maga után.

   

Az alsó és a felső réteg alaprajzi nézeten nem különül el. Vagy külön alaprajzot készítünk és a szűrőkkel vezéreljük az ábrázolni kívánt, látható vasalást, vagy szintén szűrőkkel az egyik réteg megjelenési stílusát módosítjuk. Ha ugyanazon alaprajzon ábrázoljuk az alsó és felső vasalást, akkor előny, hogy jól látható az illesztések helyzete. Az SRC külön funkciójával rögtön besorolja a modellben található vasalást a megfelelő rétegekbe.

 

Hálók metszetben vagy oldalnézetben

2D-ben nem automatikus a hálók oldalnézeti ábrázolása, így külön gondoskodunk kell a rajzi részletről. Ha nem jó pozíciószámot vagy ábrázolandó méretet választunk, akkor az hibához vezet. Ez egyértelműen hátrány. E tekintetben a 3D-ben elhelyezett háló metszeti vagy oldalnézeti ábrázolása megfelel a modellnek, azaz a valóságnak. Ugyanakkor a Revitben nem tudjuk a metszetben ábrázolt hálót méretvonallal ellátni, csak címkézni. A méretvonal, vagy a háló méretétre utaló címke hasznos lenne kivitelezéskor a háló elhelyezésekor az oldal kiválasztásában.

Konszignálás

A konszignálás a Revitben is automatikus, utólag azonban csak a teljes modellt lehet átszámozni, egyetlen hálót nem. A Revit Fabric Number-t használ a pozíciószámok tárolásához, az SRC viszont a Mark változót tölti ki. Az SRC-nél van utólagos egyedüli módosítási lehetőség is. Áttekinthetővé teszi a tervet, ha az egyes pozíciók között egyesével tallózhatunk. Meggyőződhetünk róla, hogy mely helyeken fordulnak elő azonos hálóméretek. Erre csak a SOFiSTiK programok esetén van lehetőség.

Hajlított háló

A Revit által készített hajlított háló keresztmetszete az aktuális munkasíkon készül el, és arra merőlegesen az általunk magadott hosszban kerül kihúzásra. A Revit nem ismeri fel a befoglaló elem hosszát így a hálót sem tudja ahhoz igazítani. Az SRC-ben először egy vasbetétet kell készíteni, ami meghatározza a hajlított háló alakját. A hálókészítés során ezt a vasbetétet konvertálja át a program. Ez a hajlított háló hosszában is idomul a befogadó elemhez. Az elkészült háló azonban Revit hálóvá válik, így a befogadó elem utólagos módosítása esetén a hálót újra el kell készíteni.
A Revitben a hajlított hálók nem sorolhatók automatikusan átfedéses illesztéssel.

   

Távtartók

A 3D modellezés hátránya, hogy amiről dokumentációt szeretnénk, azt elő is kell állítani, nincs lehetőség egyszerűsítésre. A távtartók pontos tömegének és mennyiségének meghatározásához el kell őket készítünk és többszöröznünk kell. A SRC lehetőséget ad távtartótípusok alkalmazására, amiket elegendő négyzetméter alapon megadnunk. A darabszám és az össztömeg ebből automatikusan számítódik. A másik SRC lehetőség, hogy a pontosan lemodellezett zsámolyvasat nem kell a valós darabszám szerint lemásolnunk, hanem egyetlen zsámolyvasnál megadhatunk egy többszörözőt, ami a végleges darabszámot jelöli.

Vastáblázat, hálótáblázat

A Revit hálótáblázata csak hagyományos táblázatként készíthető el, míg a SOFiCAD-ben lehetőségünk van az adatokat a háló típusa szerint is oszlopokba rendezni. Így azonnal (át)látjuk a hálótípusok össztömegét és a hozzájuk rendelt pozíciószámokat.
A végeredményül szolgáló dokumentumban láthatjuk, hogy ugyanazt a kívánalmat a SOFiCAD-ben mintegy 40 kg-mal (7 százalékkal) kevesebb vas felhasználásával értük el (az optimalizált hálókiosztás miatt).

   

A Revitben sajnos nincs, de a SOFiSTiK szoftvereknél van lehetőség háló-szabásjegyzék és hajlítási táblázat készítésére is, amiket a SOFiCAD-nél a tervbe is illeszthetünk.

Adatkapcsolat

Ha tervről beszélünk, akkor adatközlésként a DWG és DXF fájlformátum kerülhet szóba (természetesen a PDF mellett). Ha modellről beszélünk, akkor választhatjuk az Autodesk házon belüli fejlesztését a Navisworks-öt, amivel NWC fájllal kommunikálhatunk. A Revit a Closed BIM használatot támogatja. Ha mégis az Autodesktől független termékeket használó társtervezőkkel zajlik a közös munka, akkor kisebb hiányosságokkal ugyan, de az IFC export/import segítségével kommunikálhatunk velük.


Összegzés

Revit Revit+SOFiSTiK Reinforcement
(SRC)
SOFiCAD
Saját hálótábla/hálótípus definiálása
A Revitben párbeszédablakkal, a SOFiCAD-ben egy INI fájlban történik.
Egyedi háló
Nem egyenletes kiosztással (pl. vasbetétkettőzés), nem azonos átmérővel rendelkező hálók.
Egyetlen háló elhelyezése
Önálló hálótábla elhelyezési lehetősége, egyedi, a befogadó elem szerinti méretben.
Hálómező vagy hálósor elhelyezése téglalap területre
Átfedés és/vagy irányonként választható eltolt illesztés alkalmazása.
Eltolt illesztés variálhatósága
Irányonként felkínált variációs listából, akár felülbírálható átfedési méretekkel választható módon.
Optimalizált hálófektetés poligon területen
Minél kevesebb alkalmazott pozíció (hálóméret), hálómennyiség, keletkező hulladék alapján.
Háló automatikus ábrázolása oldalnézeten vagy metszeten
Az alaprajzon elhelyezett hálóról automatikusan metszet vagy oldalnézet készül.
Kótázási lehetőség metszeti nézeten
Az elhelyezett hálóhoz méretek, intelligens címkék készítése a háló felismerésével.
Konszignálás
Automatikus konszignálás (folyamatos vagy parancs hatására) a teljes modell újraszámozásával.
Pozíciószám módosítása
Egyetlen kiválasztott háló pozíciószámának módosítási lehetősége.
Tallózás a pozíciók között
Megmutatja, megjelöli a program az azonos pozíciószámú hálókat a nézeteken, terven.
Automatikus rétegfelismerés
Az adott réteghez (felső, alsó réteg) tartozó vasalást egy betűjellel látja el, ami alapján szűrhetővé válik a vasalás.
Hajlított háló
Tetszőleges alakban, hossz- vagy keresztirány körül hajlított háló készítése.
Hajlított háló asszociatív viselkedése
Ha megváltozik a befogadó elem mérete, változik vele együtt a háló is, vagy alkalmazható a nyújtás, fogópontos változtatás.
Hajlított hálók átfedéses sorolása
A hajlított hálók az átfedés figyelembe vételével automatikusan, asszociatívan egymás mellé fektethetők.
Távtartók alkalmazása
Adatbázisból kiválasztható, csak szimbólummal, névvel rendelkező elemek, melyek megjelennek a kimutatásokban.
Többszörözés újramodellezés nélkül (darabszám csalás)
Nem az elem fizikai többszörözésével, hanem egy szorzó megadásával beállítható darabszám.
Hálótáblázat
Strukturált, típus szerint oszlopokba rendezett táblázat.
részben részben
Hajlítási ábrák, szabásjegyzék
A hálótáblák szabási skicce pozíciószámok és méretek megjelölésével. Hajlított hálók esetén a hajlítási segédábra automatikus elkészítése.
Ütközésvizsgálat
Vasalási elemek egymásba, vagy más épületelembe metsződő részeinek automatikus felismerése saját szoftveren belül, külső program használata nélkül.
Átfedések valós kezelése
Az átfedésben lévő hálók a valóságban egymáson helyezkednek el, nem metsződnek egymásba.
összemetsződés összemetsződés
Exportálható 3D modell
  IFC
hibás modell hibás modell
  NWC hibás vasalás hibás vasalás
  3D DWG (solid, és polimesh)
2D adatkapcsolat
DWG és DXF fájlok kinyerése
Elhelyezett vasmennyiség ellenőrzése
A SOFiSTiK számítás eredményeként rendelkezésre álló kívánt vasmennyiségek ellenőrzése a lefektetett hálók adta vasmennyiséggel összevetve.

A térbeli modellezéssel csak modellt nyerünk, időt nem ebben az esetben.
Míg 2D tervezés esetén rögtön azt rajzoljuk, amit tervként látni szeretnénk, addig 3D modellezés esetén előbb elkészítjük a térbeli modellt, majd a róla készült nézeteket és a modellt addig alakítjuk, míg tervszerű eredményekhez nem jutunk.

Mivel az építőipari terven hagyományosan szimbólumokat használunk, amiket nehéz egy valós 3D-s testmodellről leképezni, így a 2D feliratozás és rajzolás nem hagyható el. A terv előállítása BIM modellezés esetén a modell elkészítéséhez szükséges időnél többet emészt fel, mint a hagyományos 2D tervkészítés. Kérdéses, hogy a többletráfordítás megtérül-e, mert a modell módosulása miatt a feliratokat is aktualizálni kell.


Amennyiben értesülni szeretne új szakcikkeink és videóink megjelenéséről, úgy kedvelje, és kövesse Facebook oldalunkat!
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum