Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Revit 2019 ismertető

Épületinformáció-modellezés (BIM)

Az épületinformáció-modellezés (BIM) a tervezett épületprojekthez kapcsolódó információk koordinált, egységes és kiszámítható létrehozását és használatát jelenti. Az információk felhasználhatók a tervezés döntési folyamataihoz, a kiváló minőségű kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez, az épület működésének előrejelzésére, a költségbecslésekhez, a kivitelezés megtervezéséhez és végül a létesítmény kezeléséhez és működtetéséhez.

Épületinformációs modell

Kétirányú asszociativitás a modell és a nézetek között

A Revit szoftverben minden egyes 2D-s és 3D-s nézet, minden tervlap, minden részlet és kimutatás közvetlenül a fizikai modell állapotát mutatja. Bármikor végzünk módosítást a fizikai modellen az elkészített tervlapok, metszetrajzok és kimutatások ennek megfelelően automatikusan frissülnek. A Revitet ez a képesség teszi alkalmassá arra, hogy a tervezés során duplikumok okozta hibákat minimálisra csökkentsük.

Kétirányú kapcsolat

Parametrikus komponensek (Családok / Family)

A parametrikus komponensek - melyeket családoknak (family) hívunk a Revitben - a program használatának alapjait jelentik. A nyitott grafikus rendszerrel gyorsan hozhatunk létre olyan saját igényeinknek megfelelő részletezettségű elemeket, melyeket felhasználhatunk összeállításokhoz (helyiségek berendezései), vagy akár épületrészekhez (falak). Legnagyobb előnyük, hogy készítésükhöz nem szükségeltetik programozási ismeret.

Family

Épületkészítés

A leggyorsabb munkafolyamat elérése érdekében az épületek készítése a tömegvázlatokból indulhat el. Egyszerűen és gyorsan készíthetünk koncepcionális tervet tömegelemek létrehozásával, vagy szabad formák importálásával. Importálhatunk Form-Z, Rhino, Sketchup és AutoCAD, vagy ACIS vagy NURBS testeket, felületeket. Ezeket a formákat tömegelemekké alakíthatjuk, majd a tömegelemek felületeit falakká, tetőkké, födémekké, és függönyfalakká alakíthatjuk. Azonnal lekérdezhetünk a teljes projektre vonatkozó információkat, úgymint szintenkénti bruttó alapterület.

Épülettervezés

Csoportok

A Revit-csoportok moduláris tervezési technikát tesznek lehetővé, amely a sok hasonló méretű, alakú és elrendezésű helyiséget tartalmazó épülettípusok, például kórházak, szállodák és társasházak esetében ideális.

Fény-árnyék hatások

A fény-árnyékelemzési funkcióval gyorsan elemezhetjük a nap helyzetét és a napfény hatásait, és az így nyert eredményeket felhasználva alakíthatjuk ki a tervezési stratégiát. Kiválaszthatunk egy adott dátumot és időt vagy időtartamot, majd benapozásvizsgálatot készíthetünk egy állókép vagy animáció formájában.

Helyszín terepfelületei

Megadjuk az épület környezetét, és létrehozhatjuk a metszetek és a homlokzatok szintvonalait és sraffozási mintáit, így idő takarítható meg és csökkenthető a fárasztó sraffozási feladatok mennyisége.

Részletrajzolás

A Revit kiterjedt részletelemtárral és részletrajzoló eszközekkel rendelkezik. A CSI formátumnak megfelelően előrendezett részletelemtárak testre szabhatók az irodában használt szabványoknak megfelelően. Létrehozhatunk és megoszthatjuk a saját részletelemtárainkat is.

Részletrajzok

Tervváltozatok

A tanulmánytervek készítésének alapja, hogy párhuzamosan több tervváltozat készül, melyek közül a megbízó kiválaszthatja a neki leginkább megfelelőt. A Revit programmal egy projekten belül készíthetünk tervváltozatokat, melyekhez kapcsolódóan a látványterv, vagy a főbb kimutatások elkészítésével megkönnyíthetjük a megbízó döntését.

Tervváltozat

Import/Export lehetőségek

Az Autodesk ObjectDBXT-eszköz segítségével a Revit nemcsak a legjobb DWG-kompatibilitással rendelkezik, hanem importálhatunk, exportálhatunk és becsatolhatunk más rendszerekben készített állományokat: DGN, DWG, DWF, DXF, IFC, SAT, SKP, AVI, ODBC, gbXML, BMP, JPG, TGA, és TIF. A hagyományos vonalak, ívek és körök exportálása mellett a Revit képes a komplex 3D-s modell geometriájának átadására az Autodesk 3ds Max programok irányába. Ez a lehetőség biztosítja az épületekről készíthető professzionális, fotorealisztikus építészeti és belsőépítészeti látványtervek elkészítését.

Export/import

Tervezőcsapatok

A Revit szerkesztési területe lehetővé teszi a kommunikációt, a kooperációt és a koordinációt a projekt többszereplős résztvevői között. Erre alapozva a projektben résztvevő kiválaszthatja az a projektrészletet, melynek elkészítése az ő feladata. Ezt ő szabadon elkészíthető módosíthatja, majd a teljes projektbe be- vagy visszaintegrálhatja. Az ilyen módon történő munkamegosztásra továbbra is érvényes a kétirányú asszociativitás.

Csapatamunka

Alapkő

A Revit szoftver az alaptechnológiája az Autodesk és a független fejlesztők ezrei által kifejlesztett alkalmazásoknak is, amelyek a program funkcionalitását az egyes szakterületek speciális igényeinek megfelelően, testre szabottan bővítik ki. Ennek eredményeként számos területen születtek (és születnek) Revit kiegészítések, funkciók, elemtárak, adatbázisok és komplex szakági alkalmazások.

Autodesk 2D és 3D DWF integráció

Revit támogatja a teljes tervezési és ellenőrzési folyamatot az Autodesk Design Review szoftver kapcsolattal. A változtatások folyamatosan nyomon követhetők és a folyamatos visszajelzések elvégezhetők mivel az Autodesk Design Review program jelölő képessége kombinálódik a Revit navigációs és revíziós képességével. Nincs szükség újból megadott információkra. A Revit támogatja a modell 2D DWF vagy 3D DWF formában történő közzétételét.

DWF

Kimutatások

Az integrált kimutatások készítés egy kiváló példa a parametrikus változáskezelő-motor használatára. A kimutatások nem mások mint egyszerű nézetek a modellbe integrálva. A kétirányú kapcsolattal a modellen, más nézetén történő változások a kimutatásokban is automatikusan megjelennek. Ez a változás a másik irányban is érvényes. Ha a kimutatásban megváltoztatjuk például az ablak méretét, akkor az a modellen és a nézeteken is automatikus változásokat jelent.

Kimutatás

Ütközésvizsgálat

Ezen eszköz használatával a tervezés során koordinálhatjuk a főbb épületelemeket és rendszereket, elősegítve ezzel az elemek közötti ütközések megelőzését.

Ütközésvizsgálat

Csatorna- és csővezetékrendszer gépészeti modellezése

A gépészeti funkciók a csatornák és csővezetékek térbeli modellezését teszik lehetővé a fűtési, a szellőztetési és a légkondicionálási rendszerek (HVAC) létrehozásakor. A modell könnyen módosítható, mert a terv elemei áthelyezhetők vagy megváltoztathatók a terv bármilyen nézetben. Az összes modellnézet és tervlap automatikusan frissül a változtatásoknak megfelelően, így a terv és a dokumentáció mindig pontos és következetes.

Épületgépészet - csatorna

Csatornák és csővezetékek méretezése és nyomásszámításai

A hálózatok, az elágazások vagy a teljes rendszerek méretezésére beépített számológépek állnak rendelkezésre. A méretezési és nyomásveszteség-számításokat a Revit a beépített, szabványos módszerek és specifikációk szerint végzi, például az idomveszteségeket az ASHRAE adatbázisa szerint számítja. A rendszerméretező eszközök beépülnek az elrendezéskészítő eszközökbe, és fájlátvitel vagy külső alkalmazások nélkül azonnal frissítik a csatorna- és csőelemek méret- és egyéb tervparamétereit.

Gépészeti rendszerellenőrzés (kritikus útvonal)

A Revit képes megjeleníteni az elágazások, fővonalak vagy akár teljes rendszerek kritikus útvonalait. A legnagyobb nyomásveszteségű területeket így gyorsan és könnyedén azonosíthatjuk. Az idomok, formák és konfigurációk interaktívan változtathatók, valamint az új statikus nyomásveszteség és az áramlási tulajdonságok változása azonnal látható.

Elektromos panelek jegyzékei

A terv elemeinek elhelyezése során automatikusan létrehozhatók a panelek jegyzékei. Az eszközök terheléselosztása vagy az áramkörök módosítása közvetlenül a paneljegyzéken keresztül is elvégezhető. A panel áramköreit egyszerűen szerkeszthetjük a beépített áramkörszerkesztővel.

Elektromos áramkörök automatikus vezetékezése

A Revit automatikusan elvégzi a világítótestek és a csatlakozóaljzatok vezetékezését az eszközökhöz rendelt kapcsolótáblához visszatérő vezetékek hozzáadásával. Az automatikus vezetékútvonal-elhelyező eszközök útvonalbeállításai lehetővé teszik a feliratozáshoz használni kívánt vezetékezési mód kiválasztását.

Csövek lejtése és a folyásfenék-magasság

Az iparági szabályokkal összhangban modellezhetjük az épületgépészeti rendszerek csőhálózatainak lejtését. Csak határozzuk meg a lejtést, és fektessük le a csöveket, a Revit pedig eközben elvégzi az összes számítást. Automatikusan kiszámíthatja a folyásfenék magasságát, és fel is címkézheti azt a csővezetékek végénél, minimálisra csökkentve ezzel a próbálgatást és a csövek lejtésének kézi módszerrel való számítását.

Épületgépészet

Rendszeráttekintő

A rendszerszintű áttekintő lehetővé teszi a modell folytonosságának egyszerű ellenőrzését a definiált rendszertípusokon, a nem elosztott terhelések gyors megtalálását és az egyik rendszerhez sem csatlakozó, elárvult elemek azonosítását. Ez az eszköz biztosítja, hogy a modell összes épületgépészeti és villamosmérnöki rendszereleme megfelelően csatlakozik és hozzájárul a rendszer terhelési követelményeihez a pontos méretezés érdekében. A projektszintű rendszeráttekintő csökkenti a projektben található különféle rendszerek kezeléséhez és navigációjához szükséges időt.

Egyazon modell a statikai számításhoz és a dokumentáláshoz

Egyesíti a teljes egészében felépített fizikai modellt és a szerkeszthető statikai modellt. A fizikai modell felhasználható 2D-s rajzok készítésére, koordinációhoz és külső program felhasználásával statikai számításra. Bármely, a statikai vizsgálat alatt elvégzett módosítás automatikusan átvezetésre kerül mind a fizikai modellre, mind a szerkezeti dokumentációra.

Szerkezeti részletek

Készíthetünk részleteket a 3D-s modell nézeteiről megjegyzésekkel mutatóvonalakkal kiegészítve, vagy a Revit 2D-s rajzoló eszközeivel készítve skiccként, vagy akár importálhatunk CAD fájlokat is erre a célra. A korábbi projekteknél DWG-ben elkészített részleteket átvehetjük. Erre a célra készített rajzoló funkciókkal speciális acél, vasbeton részleteket készíthetünk, ideértve a varratjelöléseket, a lehorgonyzó csavarokat vasbetéteket, stb..

Kétirányú kapcsolat a statikával

A Revit statikai modellje kétirányú kapcsolatban állhat külső statikai méretező, például az SOFiSTiK Analysis + Design programmal. A kétirányú kapcsolat azt jelenti, hogy ha a számítás eredményeként bármely szerkezeti elem méretét a statikai programban megváltoztatjuk, akkor az a változás a fizikai modellre is átvihető. A parametrikus változtatás technológiája koordinálja a frissítéseket a projekt minden egyes részletében, a nézeteken, és a tervlapokon. Az analitikus (statikai váz)modellnél már a Revit programban megadhatjuk a megtámasztási feltételeket, a terheket és a teherkombinációkat, anyag és keresztmetszeti jellemzőket.

Anyagok

A Revit tartalmazza az épülethez felhasznált anyagokat úgymint acél, helyszíni beton, előregyártott beton, falazóanyag és fa. Már az épület elkészítésekor olyan anyagokat használhatunk fel, amit majd a későbbiekben a statikai számításhoz is alkalmazni fogunk, mert az anyagok statikai jellemzőkkel rendelkeznek (nyomószilárdság, folyáshatár, stb.).

További jellemzők

 • Összetett falak és függőlegesen összetett falak
 • Családszerkesztő / Family editor
 • Helyiségek
 • Terek
 • Autodesk 360
 • Revit Server
 • Grafikus felülbírálások
 • Színes kitöltés
 • Koordinációfigyelő
 • Anyagösszesítés
 • Függő nézetek
 • Autodesk Design Review
 • Közzététel az Autodesk Buzzsaw rendszerbe
 • Csatlakozási felület az energiaelemzéshez (gbXML)
 • Pontfelhő importálása
 • Az Autodesk 3ds Max együttműködése
 • IFC (Industry Foundation Classes) szabvány
 • Beépített 64 bites támogatás

A Revit magyar nyelven sajnos nem áll rendelkezésre.

Ingyenes RVT megtekintő

A Revit modellek (RVT fájlok) ingyenes, a böngészőn keresztüli online megtekintésére az Autodesk Viewer használható, melyhez csupán egy Autodesk felhasználói fiók (Autodesk Account) megléte szükséges.

A megtekintés során használhatjuk a hagyományos tol (pan) és nagyítás (zoom) parancsok mellett a klasszikus mérési funkciókat (hossz, szög). A pontos erdeményekhez természetesen a tárgyraszteri pontok automatikusan felismerésre kerülnek már a térbeli nézeten is.
A modell áttekintéséhez felhasználhatjuk a modellben található elnevezett nézeteket, a térbeli modellekhez a keringést, az élő metszősíkokat és metszetdobozokat, vagy a robbantott nézetet. Alkalmazhatunk modell-intézőt, amelyen keresztül a modell elemei tetszőlegesen ki- és bekapcsolhatók, és tulajdonság panelt, ahol a kiválasztott elem jellemzőit kérdezhetjük le.Revit 2019 rendszerkövetelmények

Szoftver igények

64bit:
- Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium
- Microsoft Windows 8.1 Enterprise/Professional
- Microsoft Windows 10 Enterprise/Professional
- Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy újabb

Hardver igények

- 4 GB vagy több memória (ajánlott: 8 GB)
- 5 GB vagy több szabad hely a merevlemezen
- Multi-Core Intel Xeon, vagy i-Series processzor, vagy AMD SSE2-technológiát támogató processzor.
- 1280 x 1024 felbontású (ajánlott: 1680 x 1050) OpenGL vagy Direct3D támogatással rendelkező grafikus kártya (true color beállítási lehetőséggel) Ajánlott grafikus kártyák listája »
- Telepítéshez szélessávú internetkapcsolat vagy DVD-ROM meghajtó vagy USB csatlakozási lehetőség
Autodesk
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |