Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

AutoCAD Architecture eszközkészlet ismertető

Az AutoCAD Architecture eszközkészletben a hagyományos AutoCAD ötvöződik az építészeti funkciókkal. Az épületet olyan intelligens építészeti objektumokból állíthatjuk ösze, amelyek a tényleges épületszerkezeti elemek tulajdonságait hordozzák. Az AutoCAD Architecture eszközkészletet felkészítették, hogy a megtervezett épület modelljét bárki adatbázisként használja.

Építészfelület

Az AutoCAD Architecture eszközkészlettel egyidejűleg készül a kétdimenziós terv és a háromdimenziós modell anélkül, hogy bármely lépést meg kellene ismételni a tervezési folyamat során.
A programot úgy alkották meg, hogy amikor tervezünk, akkor intelligens építészeti objektumok (falak, ajtók, ablakok) jönnek létre. Ezek az objektumok azzal is egyszerűsítik a rajzolás folyamatát, hogy létrehozásukhoz lényegesen kevesebb billentyűművelet és parancsismeretre van szükség.
Az építészeti objektumok létrehozását tetszés szerint módosítható objektumstílusok, és előre definiált kiindulási adatok segítik. A külső fal stílusának megváltoztatásával egyszerűen cserélheti le például a tömör blokktégla falat egy többrétegű falszerkezetre.

Falak

A falak alapvetően dobozszerű, párhuzamos síkokkal határolt, maximum 20 rétegű építőelemek. Az eredeti forma azonban módosítók segítségével szabadon alakítható. A nyílásoknál és a falvégeknél falvégmódosítók gondoskodnak a kávás kiképzésről, az egyes falrétegek lezárási módjáról. A faltagozat módosítóval tetszőleges alakú függőleges tagozatot képezhet egy falon. A tetővonal módosítóval tetőhöz, lépcsőhöz vagy egyszerűen egy megrajzolt görbéhez igazíthatja a falak felső élét. Ugyanez mondható el a padlóvonal módosítóról is. Segítségével villámgyorsan igazítható át a fal metszeti indulószintje (nyers födémsíkról, alaptestről). A faláthatás módosító bármely háromdimenziós testet vagy objektumot kivon a fal tömegéből, tökéletes áthatási éleket produkálva.

Architecture

Ajtó, ablak, falnyílás

A falakba bármikor és bárhová illeszthető ajtó, ablak, vagy üres falnyílás, bármilyen módosítóval is alakítja a falat. A nyílászárók sokféle parametrikus alakot és nyitásmódot vehetnek fel, de vonalas kontúrjának megrajzolásával pillanatok alatt készíthet tetszőleges alakú és üvegezésű ajtót, ablakot.

Lépcső, korlát

A lépcsők lépcsőkarokból és pihenőkből álló komplex objektumok, amelyek eleve a szerkesztési szabály (pl. 2m+sz) figyelése mellett illeszthetők a rajzba. A beillesztett alap-lépcsők karhossza, szélessége, pihenőmérete utólag fogópontok segítségével változtatható. A lépcsők külső kontúrja AutoCAD vonalláncokkal és falakkal alakítható. A lépcső és a ráültetett korlátok szoros kapcsolatba lépnek egymással. A lépcsőre illesztett korlátnak automatikusan lépcső-specifikus paraméterei keletkeznek (pl. függőleges oszlopok száma fokonként).

Függönyfal

A függönyfal objektum rudak hálózatából és cellakitöltő elemekből összeépített, egyébként falként beilleszthető és szerkeszthető épületelem. Tető- és padlóvonala ugyanúgy, ugyanolyan módosítókkal formálható, mint a normál falak esetén. Rudak alkotta cellákban automatikusan kitöltő elemek, ablakok vagy ajtók születnek.

Szerkezeti elem

Ez a szerkezeti objektum oszlopként, gerendaként vagy szarufaként illeszthető be. Alapelve, hogy egy tengelyvonal mentén keresztmetszeti profilt, vagy profilokat húz ki, miáltal rúdelem keletkezik. A kihúzási tengely lehet egyszerre íves, de tört alakú is ( pl. keretállás). A rudak hosszuk mentén szegmentálhatók, ugyanazon szegmenshez több profil is rendelhető, miáltal összetett szelvényű rúd jön létre. A profilok mérete és alakja a szegmensek határán változhat (változó szelvényű tartó).

Architecture

Tetőlemezek

Ezek olyan síklemezek, amelyeket egy adott magasságban levő vízszintes falegyen-vonal, egy zárt kontúr és egy dőlésszög paraméter határoz meg. További paraméterként állítható be a lemezek vastagságai, és az illesztések módja(felső-, alsó síkon, középvonalban). Létrehozhatja őket a tetőalaprajz mezőinek körberajzolásával, de létrejöhetnek a megmutatott falak tetején is. A lemezek éleinek dőlésszögét egyenként is módosíthatja, és különböző élburkoló és aláburkoló profilozást kérhet. Ehhez a szegélydeszkázást, vagy a függőeresz csatornát AutoCAD vonalláncként meg kell rajzolni, majd építész profilba importálni. A tetőlemezhez egy ütemben illeszthető egy komplett tetőfelépítmény is, ha azt előzőleg fal, ablak és tetőlemez objektumok segítségével állította össze. A parancs a felépítmény szükséges áttörését is elkészíti.

Többnézetű-blokk

Bármilyen bútorozási szimbólum vagy egyedi épületelem létrehozható oly módon, hogy külön AutoCAD blokkokban létrehozza a modell- és alaprajzi ábrázolásokat, majd ezeket egy speciális építészobjektumba, egy többnézetű-blokkba fogja. Az így alkotott könyvtárelemek az AutoCAD DesignCenter-ének segítségével katalogizálhatók, és onnan már mint kész szimbólumok emelhetők be a rajzba.

Asszociatív 3D, 2D metszet

A 3D metszet -egyetlen, a modellről leemelhető objektumba fogva- duplikálja az eredeti épületmodellt, illetve annak a metszővonallal kijelölt részét. A megfelelő paranccsal frissítve, a leemelt metszet mindig a modell aktuális állapotát tükrözi.
A 2D metszet objektum a felmetszett épületmodell síkba vetített kótázható, feliratozható ábrázolása. Képes arra, hogy megjelenítse a felhasználó által kívánt, bár a modellen amúgy takarásban lévő részleteket, de arra is, hogy kikapcsolja a modellnek a metszeten nem kívánatos elemeit. A megfelelő paranccsal frissítve, a leemelt metszet mindig a modell aktuális állapotát tükrözi.

Homlokzat

A homlokzatok leemelésének technikája teljesen megegyezik a 3D illetve 2D metszetével, azzal a különbséggel, hogy a leemelendő homlokzatokat kijelölő homlokzatvonal nem tartalmazhat töréspontot, csak egyenes lehet.

Terület

A program egy Németországban kifejlesztett területelemző rendszerrel rendelkezik. A területelemzés alapeleme a terület objektum, amely tulajdonképpen egy kétdimenziós, névvel azonosítható helyiségnek felel meg. Önmagában képes pozitív és negatív mezők értelmezésére, melyeket különböző színnel és kitöltési mintával jelöl meg. Létrehozhatók körberajzolással, falak közé mutatással. Lehetőség van arra, hogy például a tetőlemezek által meghatározott terület eleve 1,90 méter magasságban képezze le (tetőtéri helyiségek). A területek összeadhatók, lyukaszthatók, kontúrjuk töréspontok beszúrásával, törlésével módosítható.

Architecture

Intelligens építész kótázás

A kifejlesztett kótázás egyszerre több, egymás fölötti összefüggő kótasort képes produkálni. A kótastílusokba előírhatja, hogy mit mivel szokott összekótázni. Előírhatja például, hogy egy háromsoros kótastílus belső sora csak az épületszéleket és a nyílászárók tengelyét, a második az épületszéleket sora és a becsalakozó falakat, a harmadik sora pedig az épület teljes hosszát kótázza be. A kóták mindig kapcsolatban maradnak az általuk bekótázott falakkal, ablakokkal, lépcsőkkel stb. Ha töröl egy falat, akkor minden kótasorból eltűnnek a hozzá tartozó kótapontok. Egy áthelyezett ajtó kótája azonnal követi az objektumot.

Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum