Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Revit 2022 újdonságai

Az elmúlt évben csupán egy időközi verziót kaptunk a Revit szoftverhez. Az akkor megjelenő fejlesztések automatikusan ezen új Revit 2022 részét képezik. A 2022-es verzió fejlesztését három fő szempont vezérelte: termelékenység, együttműködés, valamint hatékonyabb dokumentálás.

Raszterek

A Revit 2022-ben ábrázoltathatjuk a rasztereket a 3D nézeteken is. Egy 3D nézet tulajdonságainál beállíthatjuk, hogy a rasztervonalak mely szintek kapcsán jelenjenek meg. Ha egy raszter fölé mozgatjuk a kurzort, akkor egy kék, függőleges felület jelzi a raszter helyét. A rasztereket a sík nézetekhez hasonlóan térben is teljesértékűként módosíthatjuk.

revit 2022

Változó vastagságú és ferde falak

Bármely hagyományos falat változó vastagságúvá tehetünk, ha a födémekhez hasonlóan a réteg tulajdonságánál aktiváljuk a változó vastagság kapcsolót. Ezt követően a fal példányparaméterei között állíthatjuk akár a külső, akár a belső felület függőlegeshez mért szögét. A falra helyezett elemek akár a belső akár a külső felülethez igazíthatók.
Az előző Revit verzióban megjelent ferde falak további fejlesztése, hogy kontúrjuk profil módosítással saját munkasíkjukban szerkeszthető.

revit 2022

Útvonalelemzés

A 2022-es verzióban négy új eszközt kaptunk az útvonalelemzéshez:

 • Több útvonalat generálhatunk, és azokat együttesen jeleníthetjük meg.
 • A haladási irányt egyirányúsíthatjuk, amit az ajtócsaládokba is beépíthetünk.
 • Elhelyezhetünk embereket, akikhez "űrszelvényt" kapcsolhatunk, így reprezentálhatjuk a szabadon hagyandó teret és a kívánt távolságtartást.
 • Térbeli rácsot helyezhetünk el a helyiségekben, hogy vizuálisan segítve, a követelményeket szem előtt tartva helyezzük el az elemeket.
revit 2022

Kimutatások

A Revit 2022-ben a szűrők segítségével gyorsan megtalálhatjuk az elérhető paramétereket a kimutatások készítésekor és a projekt paraméterekkel történő munka során. A táblázatok készítésekor a párbeszédpanel tartalmaz egy szűrő szekciót, ahol a fellelhető paramétereket különböző tulajdonságaik alapján szűrhetjük meg. A paraméterlista már a gépelés közben változik.
További segítség a paraméter felett tartott kurzor által megjelenő buborék (Tool Tip), ami a paraméter beazonosítását teszi könnyebbé.

revit 2022

Bevezetésre került a Split és Place funkció a kimutatások számára, lehetővé téve a kimutatások darabolását és az egyes egyenlő méretű, vagy meghatározott magasságú szegmensek elhelyezési tervlapjainak megadását.

A korábbi verziókban amikor olyan elemeket választottunk ki, melyek paraméterértékei egyeztek, akkor az értékek kimutatásokban és a tulajdonság panelen megjelentek. Ha az értékek eltértek, akkor ezek a mezők üresen maradtak. A 2022-es verzióban ez az üres mező vagy egy felirattal vagy egy általunk megadott szöveggel helyettesíthető.

A csapatmunka során használt munkarészek (Worksets) is felhasználhatók a kimutatások készítésekor kilistázható paraméterként. Ellenőrizhetjük, hogy ki (mely munkarészben) készítette az adott objektumo(ka)t.

Címkék

A címkék a klasszikus Rotate paranccsal eddig is elforgathatók voltak, de a 2022-es verzióban a forgatás szöge megjelenik a címke tulajdonság paneljén, ahol utólag is módosítható.

Többmutatós címkék. Ha a nézet több azonos elemeket tartalmaz, akkor érdemes egy, de több mutatóvonallal rendelkező címkét elhelyezni. A Revit 2022-ben miután egy címkét elhelyeztünk, bármikor hozzáadhatunk vagy eltávolíthatunk azonos gazdaelemekre irányuló mutatókat, úgy hogy a mennyiség követi a mutatóvonalak darabszámát.

revit 2022

Javításra került a címkék viselkedése a belinkelt modelleknél. A befogadó (gazda) modell azon címkéi, amelyek egy csatolt modell elemeihez tartoznak emlékezni fognak a csatolt elem azonosítójára. Ha egy linkelt fájlt Unload funkcióval leválasztunk, a címke elárvul, viszont a csatolt fájl újratöltésekor a címke képes automatikusan újracsatlakozni.

Dokumentálás

A korábbi verziókban időigényes volt a falak magon kívüli rétegeinek elrejtése egy terv nézetén. A Revit 2022 egy olyan alkategóriát vezetett be, mellyel csak a falmag rétegeket jeleníthetjük meg gyorsan és egyszerűen. Így a szerkezettervezők egy gombnyomásra lecsupaszíthatják ábrázolási célból az építész többrétegű falakat tiszta teherhordó falakra.

Az új, 2022-es verzió tartalmaz natív, konfigurálható 2D-s PDF-exportálási funkciót a dokumentáció hatékonyságának javítása érdekében. A PDF-exportálás párbeszédpanel hasonló lehetőségeket kínál, mint a Nyomtatás párbeszédpanel, például a nézet látható részének exportálása vagy a nézetek és munkalapok felhasználó által megadott kiválasztása.

A Revit 2021 bevezette a Megosztott nézetek funkciót a 3D nézetekhez. Ezt a funkciót továbbfejlesztették a 2D nézetek és lapok számára is. Ez azt jelenti, hogy mostantól lehetőségünk van megosztani a Revit modell 2D és 3D nézeteit és tervlapjait a projekt azon résztvevőivel, akiknek nincs hozzáférése a szoftverhez.

revit 2022

Az egyes nézeteknél a Láthatóság / Grafika párbeszédpanelen támogatottá vált a lista egy vagy több szűrőjének egyidejű kiválasztása, módosítása és eltávolítása. Az építési fázisokhoz sorolt elemek színezett megjelenítése a fázisszűrőn kívül, a hagyományos nézetábrázolásban is megvalósítható szűrőfeltételek alkalmazásával.

Vasbetétek

Egyes vasbetétek önállóan elmozgathatók, vagy törölhetők egy vasbetétkiosztásban anélkül, hogy a kiosztást megváltoztatnák. Egy áttörés esetén például nincs szükség arra, hogy egy kiosztást több részre bontsunk, hogy abból a felesleges vasbetéteket áthelyezzük, vagy elmozgassuk. Megtehetjük mindezt az eredeti kiosztáson belül.

revit 2022

A 2022-es verzióban a vasbetéteket valódi, tényleges átmérőjükkel modellezhetjük, beleértve a bordákat is. A vasbetétek kényszereit, a betonfedést, a szár geometriáját és hosszát az új Model Bar Diameter szerint számítja a program.

Az új verzióban már pontos, előre ismert méretekkel rendelkező vasbetéteket is elhelyezhetünk – a projekt bármely referenciájához igazítva – mindössze két kattintással. Ez jelentősen csökkenti a vasbetétek létrehozásához és elhelyezéséhez szükséges lépések számát.

revit 2022   revit 2022

Az egyedi, leginkább szabad formájú vasbetétekhez tulajdonságként hozzáfűzhetünk alak kódot, elsegítve ezzel a gyártást.

A vasbetétek elhelyezésénél használt beállítások a Revit munkamenet időtartama alatt megőrzésre kerülnek. Így nem szükséges a vasbetétek értékeinek újbóli beállítása azok készítésekor, ha azok egyeznek a legutóbb készítettével.

Egyéb Revit 2022 újdonságok

 • RPC 2.0 fájlformátum támogatása
 • Tovább fejlődött az előző verzióban megjelent generatív tervezés.
 • Az általános modellcsalád-sablon használatával létrehozott Revit-családok hozzárendelhetők a Híd és Út kategóriákhoz és alkategóriákhoz. Ezek a családok képesek vasalás befogadására is.
 • Átnevezhetővé vált az alapértelmezett megosztott helyszín felmérési pontja.
 • Új család kategóriák jelentek meg, valamint a többkategóriás kimutatásokat is egyre több több kategóriánál használhatjuk.
 • A Revit 2022 kibővített funkciókat tartalmaz, amelyek jobban integrálják a FormIt Pro programot.
 • IFC4 Reference View tanúsítvány az építészeti és szerkezettervezői exportálásokhoz.
 • Új, 67 csomópont vált a Dyanmo által vezérelhetővé. A Dynamo for Revit 2.10 automatikuaan a Revit 2022 része.
 • Új alapértelmezett pasztell színskála került a színes séma ábrázoláshoz.
 • Elhelyezhetünk lejtésnyilat és szintkótát a rámpákon alaprajzon, metszeten, homlokzaton, vagy 3D nézeteken.
 • A Revit 2022 lehetővé teszi a McNeel Rhinoceros fájljainak linkelését. A Rhino fájl változásai azonnal frissülnek a Revitben a hivatkozás újratöltésével vagy a projekt újbóli megnyitásával.
 • A címkék a függönyfalaknál és azok komponenseinél is használhatók.
 • Automatizálhatjuk az acélcsomópontok készítését egyedi szabályok szerint azzal, hogy előre meghatározzuk a csomóponti könyvtárakat, és az egyes kapcsolattípusokat összerendezzük az alkalmazható profilmérettartományokkal.
 • A kimutatásokat közvetlenül .csv fájlokba menthetjük.
 • A kótáknál eddig is használható elő- és utótag a méretvonal típusparamétereihez is beadható.
 • Egyéni revíziószámozási szekvenciákat hozhatunk létre a projektben annak érdekében a revíziót több fázis szerint vagy több résztvevő felé szét lehessen választani.


2022.1 újdonságok

Tervlapok duplikálása

A Project Browser-ben a tervlap kijelölése után a jobb gomb menüben választhatjuk a Duplicate Sheet opciót, amivel 3 lehetőségünk kínálkozik:

 • Tervlap másolása új üres lapként ugyanazzal a tervpecséttel
 • Tervlap másolása a lapon található valamemnyi részlettel, felirattal, kimutatással
 • Tervlap másolása nézetekkel együtt, ahol a nézetek a másolás során szintén duplikálódnak. Eldönthetjük, hogy a nézetek önálló vagy függő másolatként jöjjenek létre

Vasalás

A toldóelemek automatikusan illeszkednek az összekötendő vasbetétekhez, vagy a már csatlakoztatott vasbetétek utólagos átmérőváltoztatásához. Átmérőváltozás esetén (vagy két eltérő átmérőjű vasbetét csatlakoztatásakor), ha még nem szerepelt a projektben megfelelő toldóelem, akkor új típus keletkezik, és nem a toldóelem nem törlődik.

revit 2022.1

A vasbetét készletek (Rebar Sets) egyidejűleg is kijelölhetők a kényszereik szerkesztéséhez. Ezzel egy lépésben akár több készlet vasbetétje is módosítható.

Keresés

A Revit 2022.1 verzióban kulcsszavak segítségével számos párbeszédablakban kereshetünk fő- és alkategóriákat anélkül, hogy a teljes listában navigálnánk. Az új keresőfunkció a Schedule/Quantity, Material Takeoff, Parameter Properties, Object Styles, Visibility/Graphics Overrides, Modify DWG/DXF/DGN export párbeszédablakokban érhető el.

Két pont közötti felezőpont

Ideiglenesen felülbírálhatjuk a tárgyraszteri beállítást a jobb-gomb menüben Snap Overrides almenüjében található Snap mid between 2 points segítségével, amivel a készíteni vagy elhelyezni kívánt elemet a megmutatott két pont közöti szakasz felezőpontjára illeszti a program.

Paraméter duplikálása

Egy új funkció segít gyorsabban létrehozni a család paramétereit. Család szerkesztése közben létrehozhatjuk egy meglévő paraméter másolatát a Duplicate Parameter ikon használatával. Az egyedileg létrehozott és a beépített paraméterek egyaránt sokszorosíthatók, és a duplikált paraméterek később szerkeszthetők.

revit 2022.1

CAD rajz importálása vagy linkelése

Az importálás, vagy a belinkelés során megadhatjuk, hogy a rajzot mely szintre szeretnénk elhelyezni, a korábbi munkamódszerrel szemben, ahol csak az aktuális szintre volt a CAD rajz elhelyezhető. A 2022.1-es Revit új funkciója révén a beillesztést akár metszeten, vagy 3D nézeten állva is elvégezhetjük.

Kijelölés

Minden példány kiválasztása:
A Revit 2022.1 -ben a Select all Instances funkciót több elemkategóriára is kiterjesztették, és lehetővé tették több elemtípus egyidejű kiválasztását. A kiválasztási funkció újabb objektumtípusok számára vált elérhetővé: helyiségek, területek, terek, modellvonalak, részletvonalak, referenciasíkok, valamint revíziós buborékok.

Beazonosítás a Projekt böngészőben:
Kiválaszthatjuk a modell elemeit a rajzterületen, majd a jobb-gomb menü segítségével megkerestethetjük azt a projekt böngészőben.

Igazítás

Az Align eszköz használatakor minden beállítás átkerült a szalagmenü környezeti lapjára: Multiple Alignment és Lock. Utóbbi automatikusan zárolja az elemeket, amikor igazítjuk őket; többé nem kell az igazítás után a lakat ikonra kattintani az elemek egyenként történő zárolásához.

Autodesk
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum