Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Revit 2023 újdonságai

Az elmúlt évben csupán egy időközi verziót kaptunk az Autodesk Revit szoftverhez. Az akkortájt megjelenő fejlesztések automatikusan ezen Revit 2023 részét képezik. A 2023-as verzió fejlesztéseit az Autodesk négy fő szempont köré csoportosította: modellezés, elemzés, együttműködés és adatcsere, valamint dokumentálás. A statikus tervezők ebből az új verzióból kevésbé profitálnak.

Modellezés

Mérés 3D nézeten
A korábbi verziókban csak 2D nézeteken tudtunk mérni. A Revit 2023-ban viszont térbeli ortogonális, vagy perspektív nézeten is mérhetünk távolságokat két pont, vagy két felület között. A Ctrl billentyű használatával zárolhatjuk a mérést úgy, hogy a távolság a kezdőfelületre merőleges legyen. Ugyanígy megmérhetjük a célfelülethez vagy vonalhoz mért legrövidebb távolságot is, amennyiben aktiváljuk a Merőleges tárgyrasztert a jobb-gomb menüben. Ezt a módszert függőleges magasság mérésére is használhatjuk két olyan pont között, amelyek nincsenek közvetlenül egymás felett. Mérni már lehet 3D-ben, dolgozni, viszont még mindig csak síkban.

revit 2023

További, modellezést segítő újdonságok:

 • A munkasíkok beállítása egy felületre történő kattintással immáron a szalagmenüről közvetlenül is elérhető (nyerünk 1 kattintást).
 • A program emlékszik a projektben utoljára használt munkasíkra: amikor egy felületalapú családot illesztünk a projektbe a Revit mostantól az utoljára használt munkasíkot aktiválja alapértelmezett elhelyezési lehetőségként.
 • Az anyagok két módon duplikálhatók: függő, vagy független tulajdonságokkal. Függő tulajdonságmásolásnál az eredeti, vagy a másolt anyag tulajdonságának módosítása kihat a másik anyagra is.
 • Kereshetünk a nézethivatkozás legördülő listában, amikor nézetreferenciát helyezünk el vagy másik nézetre hivatkozunk.
 • Nem szükséges pótlólagos lépés ahhoz, hogy a beágyazott családokat tartalmazó családok ideiglenes méretei megjelenjenek a projektben.
 • Az Activate Controls and Dimensions segítségével a kijelölt objektumokhoz tartozó ideiglenesen megjelenő szimbólumok (kényszer, rajzszeg, kisajátítás) elrejthetők, és újra megjeleníthetők. Kikapcsolt szimbólumokkal a kijelölt rajzi részlet áttekinthetőbbé válik.
 • Jelentős sebességnövekedés tapasztalható a nézetek közötti navigálás, a töréspontokkal ellátott lemezek, a DWG csatolások, nagy számú skiccalapú elem másolása, a típusválasztékkal rendelkező családok kapcsán.
revit 2023

 • A képek és anyagtextúrák megoszthatók (közös használatát) a helyszínileg elkülönülő tervezők között az Autodesk Docs vagy egyéni külső szerverek használatával.
 • Metszetekben korábban bizonyos családtípusok (pl. bútorok) nem elmetszett ábrázolással jelentek meg korábban. Ezeknél a családtípusoknál a 2023-as verzióban a család készítésekor kikényszeríthető a metszett ábrázolás.
revit 2023

 • A vasbetét kötőelemek szabadon forgathatók a vasbetét tengelye körül, amennyiben az alapértelmezett, nézethez igazítás kapcsolót inaktiváljuk.
 • A tartószerkezeti falaknál megjelent a Non-Bearing lehetőség, ami révén ezen falak is elláthatók vasalással. Korábbi verziókban csak a teherhordó, Structural típusú falak voltak bevasalhatók.
 • Amikor tartószerkezeti tervezőként hasonló elemek vasalását kell elkészíteni, olyankor gyorsan másolhatjuk a vasalást az objektumok között akkor is, ha a cél- és forráselemek méretileg nem egyeznek meg. A funkció használatához egyszerűen válasszuk ki a vasalással ellátott betonelemet és kattintsunk a Propagate Rebar" parancsra, majd válasszuk ki az igazítási módot: gazdaelem vagy felület.
 • A Revit 2023 könyvtáralapú, automatikus acél csomópontkészítést kínál. A Dynamo alapú makrókban előre elkészített esetekre (gerenda-oszlop találkozás, talplemez, stb.) adhatunk meg típuscsomópontokat, melyeket a program a szelvényméretek és a statikai vázelemekben megadott igénybevételek alapján előállít.
revit 2023

 • A lejtéssel rendelkező alkatrészek felső és alsó végének magassági címkézésének megváltozott alapbeállítása: szigetelés teteje, felül, középen, alul és szigetelés alja.
 • A 2023-as verzióban az épületgépész objektumok címkéinél a magasság opcionálisan lehet relatív a komponenshez, bázisponthoz, vagy felmérési ponthoz képest.
 • Az épületgépészeti elemeknél is megjelent az átfordítási (Flip) lehetőség.
 • A vízszintes épületgépészeti elemek magassága az elem bármely nézeten történő kijelölése után az ideiglenes címkében bármikor módosítható. A módosítás magával húzza a hozzá kapcsolódó elemeket, kivéve, ha azok meghatározott lejtéssel rendelkeznek.
 • A Revit 2023 újabb MEP kategóriákkal rendelkezik: Plumbing Equipment és Mechanical Control Devices. Ezekre a kategóriákra vonatkozó készítő (családbeillesztő) ikonok is készültek a szalagmenüre.
 • A vadonatúj eszközök közé tartozik az új befogadó kiválasztása felület vagy munkasík alapján az épületgépészeti csatlakozóknál (Connectors). Az áthelyezett csatlakozók megőrzik eredeti információkat, és a projektbe való visszatöltés után a csatlakozó elemek ennek megfelelően megváltoznak, vagy leválasztódnak.
revit 2023

Elemzés

A Revit benapozás vizsgálata segít a természetes fény és az árnyékok projektre gyakorolt hatásának valósidejű vizualizálásában. A Revit 2023 egy lejátszó eszközt vezetett be a szalagmenün. A lejátszó segítségével navigálhatunk az előző vagy a következő animációs képkockára, vagy lejátszhatjuk folyamatában a teljes animációt. Állíthatunk az animáció sebességen, a napfény és az árnyék intenzitásán értékekkel vagy csúszkákkal. A benapozási vizsgálat kiterjedhet egyetlen nap egyetlen időpillanatára (állókép), egy kiválasztott dátum kezdő és záró időpontjára, vagy akár több napra.

revit 2023

A statikai váz előállítása homlokegyenest más koncepciót kapott a 2023-as verzióban. Az analitikai modell szétvált a fizikai épületmodelltől. Ezentúl választhatunk, hogy a statikai vázat önállóan mi magunk kézzel, vagy egy makró által a Revit fizikai modellje alapján építjük fel. Bármely módszert is választjuk a statikai váz nem követi az épületmodellben bekövetkező változásokat, mert egy önálló modellnek tekintendő a Revit fájlon belül. Két típusú statikai elmmel dolgozhatunk: rúd és felület. A két elemtípus számára a statikai tulajdonságokat is nekünk kell megadnunk, mert nem következnek az épületmodellből. Ez a gondolkodásmód és funkcionalitás egyértelmű visszalépés a Revit 2023-ban a statikus tervezők számára.

revit 2023

A Revit 2023 új funkciót vezetett be a villamossági elemzéshez. A villamosmérnökök és tervezők mostantól egy építész PDF, DWG vagy Revit geometriát is felhasználhatnak az előzetes terhelési számítások elvégzéséhez a tervezési folyamat korai szakaszában, még az elektromos berendezések modellezése előtt.

revit 2023

Együttműködés

 • Az importált CAD fájlok nem csak szinteken helyezhetők el, hanem elnevezett vízszintes referencisíkokon is. Valamint egy új példányparaméterrel lehetőségünk nyílik a CAD fájlban található 3D objektumok metszett ábrázolására, ha a metszősík metszi az elemet.
 • A következő IFC-attribútumok példány- és típusparaméterként is minden objektumhoz elkészültek: Export to IFC, Export to IFC As, IFC Predefined Type, és IfcGUID. Egy új megfeleltetési funkció lehetővé teszi egy IFC-séma kiválasztását, az IFC tárolóból a megfelelő érték elemhez történő rendelését.
 • A Mesh (háló) típusú elemeknél is egyénileg felülírhatók a színek és a mintázatok, csakúgy mint korábban a szilárdtesteknél.
 • A Revit 2023-ban könnyebbé vált a DirectShape elemek definiálása, elhelyezése, csatolása. A DirectShape nem más, mint egy Revit elem, amely a SAT, OBJ, Rhino 3DM és STL fájlban, a külsőleg létrehozott geometriát tárolja. A DirectShapes olyan testeket vagy hálókat értelmez, ahol nem áll rendelkezésre elegendő információ egy valódi, egzakt Revit elem létrehozásához.

 • Csatolhatjuk immáron a FormIt AXM fájlokat is a Revitbe. A Revitben található csatolmány két kattintással a Reviten belül is helyben szerkeszthetővé válik egy integrált FormIt munkamenet keretében.
revit 2023

Adatcsere

A Revit 2023 támogatja az adatcserék létrehozását oly módon, hogy először közzéteszünk egy Revit fájlt a 3D-s nézetekkel együtt az Autodesk Docsban. Az egyes közzétett 3D-s nézetekben található adatok bármely szakág igényeihez szabhatók. A közzétett nézetet semleges formátumban megosztjuk egy társtervezővel, aki a saját alkalmazásához, saját modelljéhez csatolhatja. Az adatcsere automatikusan frissül a forrásfájl újbóli közzétételekor.
DfMA - Revit to Inventor: A Revitből közzétett nézet adatcsereként megosztható az Autodesk Docsból. Az Autodesk Inventorban dolgozó együttműködők betölthetik az adatcserét egy Inventor összeállításba, és referenciaként használhatják fel egy részletes gépészeti modellhez.

revit 2023

A Parameters Service egy paraméterkönyvtár kezelést kínál az Autodesk Construction Cloud segítségével. A funkció tulajdonképpen a megosztott paraméter fájl felhőben való tárolását jelenti: paramétereket hozhatunk létre a felhőben, melyeket a Revit modellben tudunk felhasználni. A Revitben a Parameters Service-ből bármely helyen átvehetünk paramétereket, ahol eddig is és ezután is a klasszikus megosztott paramétereket használtunk, használunk.

revit 2023

Dokumentálás, tervkészítés

Gyakori eset, hogy egy sík lemezt alakszerkesztő eszközökkel töréspontokkal és -vonalakkal módosítunk. A Revit 2023-ban a Floor kategória a Folding lines és Split lines alkategóriákkal bővült, amelyek alkalmasak ezen vonalak ábrázolásának vezérlésére. Ezek az alkategóriák felváltják a Revit korábbi verzióinak Interior Edges alkategóriáját. Ezen felül a töréspontok esetén automatikusan képződő törésvonalak (Folding Lines) osztóvonalakká (Split Lines) konvertálhatók, így téve módosíthatóvá az alakzatot.

revit 2023
 • A Family, Type, és Family and Type paraméterekre is lehet feltételes formázást készíteni a táblázatokban, nem csak a számszerű attribútumokra, mint pl. a térfogat.
 • Amikor egy táblázatot húzunk egy tervlapra, akkor kérhetjük, hogy a táblázat csak azokból a nézetekből táplálkozzon, mely nézetek szintén ugyanazon tervlapon helyezkednek el. Pl. csak a földszinti alaprajz található a tervlapon, a hozzá tartozó ajtó kimutatás így csak a földszinti ajtókat fogja figyelembe venni.
 • A Revit korábbi verzióiban a kitöltési régiók mintáit egy családtípus-paraméter vezérelte. Különböző mintákhoz külön családtípusokat kellett létrehozni. A Revit 2023-mal lehetőségünk nyílik a példányparaméterek használatára a kitöltési mintáknál. Ez azt jelenti, hogy egyénileg szabályozhatjuk a mintát a projektben lévő kitöltési régiók minden egyes példányánál.
 • A tervlapon elhelyezett nézetek kompatibilis nézetekre (pl. alaprajz helyett alaprajz) cserélhetők az új változatban. Korábbi verziókban ez a nézet törlésével és a másik nézet lapra helyezésével volt elérhető.
 • A nézetek szűrőiben megjelent a falborda (Wall Sweep) is, mellyel a bordákat a befogadó faltól függetlenül lehet ábrázolni. A szűrőkhöz és a falakhoz tartozó további 2023-as újdonság, hogy a feltételekben felhasználható a felső és alsó kényszer, valamint túlnyúlás is: Base Constraint, Base Offset, Top Constraint, Top Offset
 • A Project Browser-ben külön szimbólum jelzi, hogy mely nézetek, jelmagyarázatok és táblázatok kerültek már tervlapra.
 • A mennyezeti terven elhelyezett általános címkék az alaprajzi ábrázolás szerint jelennek meg (nem tükörképként). Ugyanez a viselkedés vonatkozik az elforgatott gazdaelemekhez készített címkékre is: nem fordulnak meg az elemmel.
 • A Revit 2023 beállíthatjuk, hogy milyen sorrendben szeretnénk elkészíteni az egyes tervlapokat a PDF-exportáláskor és a nyomtatáskor.
 • A Revit korábbi verzióiban a robbantott ábra csak 3D-s nézeteknél volt elérhető, 2023-as verzióban 2D-s nézeteken és vasbetéteken is alkalmazható.
 • A robbantott térbeli ábra is címkézhető. Amennyiben a robbantást a címkézés után hajtjuk végre, úgy a címkék is elmozdulnak az elemekkel.
revit 2023
 • A Revit 2023-ban a címke funkciót több kategóriára is kiterjesztették pl. építész oszlopok, a környezet, a homlokzati elemek, az ereszcsatornák, korlátok, rámpák, stb.
 • A terep szintvonalainak feliratai mindig olvashatóan jelennek meg.

revit 2023
 • Az egyes vasbeton objektumok betonfedés értéke is szerepeltethető a kimutatásokban.
 • A vasbetétek 3D nézeten, finom ábrázolás mellett immáron automatikusan szilárdtestként jelennek meg. Az eltakart vagy takarás nélküli ábrázolás alkalmazására a jobb-gomb menüből is lehetőségünk nyílik.

revit 2023
 • Az elbontott (bontandó építési fázisba kerülő) épületgépészeti objektumok megőrzik az eredeti rendszerinformációikat és kapcsolataikat.
 • A Revit 2023-ban az elektromos berendezések áramköri sorszámai a tulajdonságok palettán megjelennek.

revit 2023

2023.1 újdonságok

Modellezés

 • Az illesztett beillesztéskor (Paste Aligned) rákereshetünk a kívánt szint, vagy tervlap nevére egy keresőmező segítségével.
 • A nézetben vagy a teljes projektben történő kijelölés kiegészült a teljes projektben + jelmagyarázatokban lehetőséggel. Ugyanezen funkció már a Scope boxes, Parts, Curtain Systems, HVAC Zones, Openings elemtípusokra is használható.
 • Az alakszerkesztő használatakor a töréspontokat abszolút módon is definiálhatjuk az aktuális szinthez, felmérési ponthoz, projekt bázisponthoz, belső origóhoz képest. A meglévő pontokat azonban (immmáron) nem tudjuk relatív távolsággal módosítani.
revit 2023.1   revit 2023.1
 • További DACH tartószerkezeti tartalom jelent meg.
 • A vasbetét készletek kiosztási iránya átfordítható: a vasbetétek balról jobbra, fentről lefelé történő kiosztási iránya megfordítható.
 • A gépészeti elemeknél is alkalmazhatóvá vált a megtörés hézaggal (Split with Gap) parancs.
 • Gyorsabbá vált az elemkiválasztás közepes és finom nézeteken.

Elemzés

 • A manuálisan készített analitikai vonalat eddig utólag lehetett fizikai elemmel társítani. Az új Assisted Association funkció hatására a program érzékeli a készülő statikai tengellyel egybeeső fizikai elemet (gerenda vagy pillér) és megkísérli társítani hozzá.
 • Konfigurálható szabályok segítségével létrehozhatunk fizikai épületmodellt egy Revit statikai váz alapján.
 • Íves statikai vonalak szerkeszthetők utólag a sugár módosításával, és készíthetők íves szerkezeti felületek is síkbeli vonallánc kihúzásával.
revit 2023.1

Együttműködés

 • Twinmotion integráció készült, megnyithatók a projektek Twinmotion-ben közvetlenül a Revitben.
revit 2023.1
 • A sok koordinátával rendelkező elemek ronthatják a modell teljesítményét. A modell auditálásakor a Journal fájlban minden, sok koordinátával rendelkező elem kigyűjtésre kerül.
 • A Revit nyitóoldaláról közvetlenül fel lehet tölteni a felhőtárhelyre a kiválasztott Revit modellt csatolmányok nélkül.
 • Javult a Generative Design és a Dynamo Player felhasználói élménye: környezetérzékeny súgó, újabb Dynamo verzió, megbízhatósági figyelmeztetés.

Dokumentálás, tervkészítés

 • Dokumentálhatók az építész padlók alsó és felső síkjának, valamint a magréteg felső és alsó magasságai.
 • A helyiségcímkék automatikusan mutatóvonalat kapnak, ha azokat a helyiségből kimozgatjuk.
revit 2023.1
 • A Structural Usage paraméter cimkézhetővé és lekérdezhetővé vált.
 • Ha megváltoztatjuk a tervlapon a nézet címének pozícióját, az akkor a helyzetét opcionálisan megőrizheti, ha mögüle a nézetet egy másik nézetre cseréljük.
 • Egyidejűleg több nézetet is áthelyezhetünk egyik tervlapról a másikra. Ilyen esetben az elrendezést a program végzi.
 • A "megnyitás" és a "törlés a tervlapról" parancsok alkalmazható egyidejűleg több kijelölt nézet, tervlap, jelmagyarázat és táblázat esetén is.
 • A revíziók egyszerre többtervlaphoz is hozzáfűzhetők. Egyszerre több revízió is kiválasztható és alkalmazható a kiválasztott tervlapokon.
 • A nézetreferenciák listájában megjelenik a befogadó tervlap neve és a nézet sorszáma is. Így ezekre az adatokra is kereshetünk.
revit 2023.1
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum