Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Revit ismertető - építész tervezés BIM alapokon

Az Autodesk Revit az építőipari tervezés valamennyi szakágát kiszolgálja és az épületinformációs modellezésnek (BIM-nek) köszönhetően pedig mind a tervezési folyamatot mind a szakági együttműködést megkönnyíti, felgyorsítja. Az építészek a koncepciótervből indulva a kész tervekig ugyanabban a környezetben kezelhetik a 3D épületmodellt.

Épületinformáció-modellezés (BIM)

Az épületinformáció-modellezés (BIM) a tervezett épületprojekthez kapcsolódó információk koordinált, egységes és kiszámítható létrehozását és használatát jelenti. Az információk felhasználhatók a tervezés döntési folyamataihoz, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez, az épület működésének előrejelzéséhez, a költségbecslésekhez, a kivitelezés megtervezéséhez és végül a létesítmény működtetéséhez. Az Autodesk által kínált BIM rendszer szerves részét képezi a Revit.

Épületinformációs modell

Kétirányú asszociativitás a modell és a nézetek között

A Revit használatakor minden egyes 2D és 3D nézet, minden tervlap, minden részlet és kimutatás közvetlenül a modell állapotát mutatja. Bármikor végzünk módosítást, a modellen az elkészített tervlapok, metszetrajzok és kimutatások ennek megfelelően automatikusan frissülnek. A Revitet ez a képesség teszi alkalmassá arra, hogy a tervezés során a duplikumok okozta hibákat minimálisra csökkentsük.
Működik visszafelé is: a kimutatásokban, a cimkékben, nézeteken végzett változtatások visszahatnak a térbeli modellre is. Például egy ablak méretének megváltoztatása a kimutatásban a modellben is módosulást eredményez.

Kétirányú kapcsolat

Parametrikus komponensek (Családok / Family)

A parametrikus komponensek - melyeket családoknak (family) hívunk a Revitben - a program használatának alapjait jelentik. A nyitott grafikus rendszer segítségével gyorsan hozhatunk létre olyan saját igényeinknek megfelelő részletezettségű elemeket, melyeket felhasználhatunk akár a modellezéshez, akár a dokumentáláshoz. Legnagyobb előnyük, hogy készítésükhöz nem szükségeltetik programozási ismeret. Leggyakoribb családok a modellben a nyílászárók, a dokumentációban pedig a feliratozási címkék.

Family

Kényszerek

Az elemek között geometriai kényszereket hozhatunk létre. Ilyen kényszer lehet az „egyvonalban tartás”, az adott távolság betartása, vagy az egyenlő távolságok megtartása. Segítségével pl. a pillér középpontja mindig a raszterhez, a födém kontúrja a fal síkjához, a különböző szinteken lévő falak egyvonalban egymás alá igazíthatók, vagy a válaszfal adott távolságra állítható a teherhordó faltól, a rendelkezésre álló tér pedig egyenlő méretű vizesblokkokra osztható. Ha a kényszerben szereplő bármelyik elem helyzete megváltozik, úgy a hozzá kapcsolódó valamennyi elem leköveti a változásokat. Egy példa a kényszerekre a YouTube csatornánkon »

Koncepcionális épülettervezés

A leggyorsabb munkafolyamat elérése érdekében az épületek készítése a tömegvázlatokból is elindulhat. Egyszerűen és gyorsan készíthetünk koncepcionális tervet tömegek létrehozásával, vagy szabad formák importálásával. Importálhatunk Form-Z, Rhino, Sketchup és AutoCAD, vagy ACIS vagy NURBS testeket, felületeket. Ezeket a formákat tömegelemekké alakíthatjuk, majd a tömegelemek felületeit falakká, tetőkké, födémekké, és függönyfalakká alakíthatjuk. Azonnal lekérdezhetünk a teljes projektre vonatkozó információkat, úgymint pl. szintenkénti bruttó alapterület.

Épülettervezés

Csoportok

A Revit-csoportok moduláris tervezési technikát tesznek lehetővé, amely a sok hasonló méretű, alakú és elrendezésű helyiséget tartalmazó épülettípusok, például kórházak, szállodák és társasházak esetében ideális. Egy csoporton belüli változtatás a csoport valamennyi példányára kihatással van. Használatuk az ismétlődő elrendezések, vagy a nagy elemszámmal bíró egységek együttes kezelésekor hasznos.

Fény-árnyék hatások

A fény-árnyékelemzési funkcióval gyorsan elemezhetjük a nap helyzetét és a napfény hatásait, és az így nyert eredményeket felhasználva alakíthatjuk ki a tervezési stratégiát. Kiválaszthatunk egy adott dátumot és időt vagy időtartamot, majd benapozásvizsgálatot készíthetünk egy állókép vagy animáció formájában.

Helyszín terepfelületei

Szintvonalak definiálásával, vagy geodéziai adatok felhasználásával megadhatjuk az épület környezetét. Amellett hogy a terep számára beállíthatjuk a sraffozási mintákat, így csökkentve a metszeti és homlokzati nézeteken végzett fárasztó sraffozási feladatok mennyiségét, a kezdeti és a végső terepviszonyok elemzéséből a földmunkaigényről is átfogó tájékoztatást kapunk.

Építési fázisok

A modell objektumai két élettartamra vonatkozó beállítással rendelkeznek: a készítésük és az elbontásuk időpontja, építési fázisa. Az általunk tetszőlegesen összeállított "ütemtervben" szereplő építési fázisokból a modellre vonatkozóan mindenkor áttekintő képet kapunk az éppen újonnan készítendő, ideiglenes, bontandó épületrészekről. Mindezekhez természetesen látványtervek, tervdokumentációk és kimutatások társíthatók.

Részletrajzolás

A tervdokumentáció elengedhetetlen részét képezik a részletrajzok, melyeket akár a modell vonatkozásában (hozzá csatolva), akár tőle függetlenül önálló 2D nézetként is elkészíthetünk, és a tervlapra illeszthetünk. A Revit kiterjedt részletelemtárral és részletrajzoló eszközekkel rendelkezik. Az akár családként akár önálló rajz formájában tárolt részletrajz gyűjteményünket az idők folyamán bővíthetjük, vagy a korábbról DWG-ben (DXF-ben) készült rajzi részletekkel gazdagíthatjuk.

Részletrajzok

Tervváltozatok

A tanulmánytervek készítésének alapja, hogy egy modellen belül párhuzamosan több tervváltozat készül, melyek közül a megbízó kiválaszthatja a neki leginkább megfelelőt. A Revit programmal egy projekten (egy fájlon) belül készíthetünk tervváltozatokat, melyekhez kapcsolódóan vagy a látványterv, vagy a főbb kimutatások elkészítésével megkönnyíthetjük a megbízó döntését. A tervváltozatok egymás mellett élhetnek mindaddig, míg meg nem születik a végső döntés, mely után a feleslegessé váló variációk egy gombnyomással eltávolíthatók.

Tervváltozat

Import/Export lehetőségek

Az Autodesk ObjectDBXT-eszköz segítségével a Revit nemcsak a legjobb DWG-kompatibilitással rendelkezik, hanem importálhatunk, exportálhatunk és becsatolhatunk más rendszerekben készített állományokat: DGN, DWG, DWF, DXF, IFC, SAT, SKP, AVI, ODBC, gbXML, BMP, JPG, TGA, és TIF. A hagyományos vonalak, ívek és körök exportálása mellett a Revit képes a komplex 3D modell geometriájának átadására az Autodesk 3ds Max program irányába. Ez a lehetőség biztosítja az épületekről készíthető professzionális, fotorealisztikus építészeti és belsőépítészeti látványtervek elkészítését.

Export/import

Egyidejű csapatmunka

A Revit modellezési és szerkesztési környezete lehetővé teszi a többszereplős egyidejű hozzáférést, amihez a belső hálózaton, vagy a felhőben létrehozott úgynevezett központi fájl ad alapot. A központi fájlhoz az egyes résztvevők saját lokális fájljaikkal csatlakoznak úgy, hogy kiválaszthatják azokat a projektrészleteket, melyeknek elkészítése az ő feladatuk. Ezeket a részeket szabadon elkészíthetik, módosíthatják, majd a teljes projektbe (központi fájlba) be- vagy visszaintegrálhatják. A központi fájl folyamatosan ügyel arra, hogy a meglévő elemek mindenkor csak egyetlen résztvevő számára legyenek hozzáférhetők, módosíthatók.

Csapatamunka

Alapkő

A Revit az alaptechnológiája az Autodesk és a független fejlesztők ezrei által kifejlesztett alkalmazásoknak is, amelyek a program funkcionalitását az egyes szakterületek speciális igényeinek megfelelően, testre szabottan bővítik ki. Ennek eredményeként számos területen születtek (és születnek) Revit kiegészítések, funkciók, elemtárak, adatbázisok és komplex szakági alkalmazások.

Kimutatások

A modellben szereplő elemek alapvető és általunk hozzáadott információi kigyűjthetők különböző táblázatok formájában. A táblázatok testreszabhatók, bennük matematikai műveletek végezhetők, vagy akár további feldolgozás céljából exportálhatók. Az integrált kimutatások készítés egy kiváló példa a parametrikus változáskezelő-motor használatára, mert a kimutatások nem mások mint egyszerű nézetek amin keresztül a modellt szemlélhetjük. A kétirányú kapcsolattal a modellen, más nézetén történő változások a kimutatásokban is automatikusan megjelennek. Ez a változás a másik irányban is érvényes hiszen ugyanazt a modellt nézzük, csak más szemüvegen át. Ha a kimutatásban megváltoztatjuk az egyik elem méretét, akkor az a modellen és a nézeteken is automatikus változásokat jelent.

Kimutatás

Ütközésvizsgálat

Ezen eszköz használatával a tervezés során koordinálhatjuk a főbb épületelemeket és rendszereket, elősegítve ezzel az elemek közötti ütközések megelőzését. Az ütközésvizsgálat nemcsak egy fájlon belül végezhető el, hanem figyeli a belinkelt modellben található elemeket is. Így elvégezhető például az építész modellbe linkelt épületgépész modell ütközésvizsgálata is. A "hibákról" jegyzőkönyv készíthető, mely alapján az egyik, vagy mindkét modell módosítása válik szükségessé.

Ütközésvizsgálat

További jellemzők

  • Összetett falak és függőlegesen összetett falak
  • Családszerkesztő / Family editor
  • Helyiségek
  • Grafikus felülbírálások, feltételes formázzás szerinti megjelenítések
  • Színes kitöltések
  • Koordinációfigyelő a linkelt modellek között
  • Anyagösszesítés
  • Pontfelhő importálása
  • Az Autodesk 3ds Max együttműködése
  • IFC (Industry Foundation Classes) szabvány

A Revit magyar nyelven sajnos nem áll rendelkezésre.Revit 2023 rendszerkövetelmények

Szoftverigények

64bit:
- Microsoft Windows 10, 11
- .NET Framework 4.8 vagy újabb
- Chrome, Edge, vagy Firefox böngésző

Ha az adott operációs rendszer támogatása megszűnik, akkor vele együtt az azon futó Autodesk termék támogatása is véget ér.

Hardverigények

- 8 GB vagy több memória (ajánlott: 32 GB)
- 30 GB vagy több szabad hely a merevlemezen (SSD merevlemez ajnálott)
- Intel Xeon, vagy i-Series processzor, vagy AMD Ryzen, Ryzen Threadripper PRO processzor, legalább 2,5 GHz.
- 1280 x 1024 felbontású (ajánlott: 1920 x 1200, vagy 4K) grafikus kártya DirectX 11 támogatással (legalább 4GB memóriával)
Ajánlott grafikus kártyák listája Revit 2023-hoz
- Telepítéshez és licenckezeléshez folyamatos szélessávú internetkapcsolat
Autodesk
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum