Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Revit ismertető - épületgépészeti tervezés BIM alapon

Az Autodesk Revit az építőipari tervezés valamennyi szakágát kiszolgálja és az épületinformációs modellezésnek (BIM-nek) köszönhetően pedig mind a tervezési folyamatot mind a szakági együttműködést megkönnyíti, felgyorsítja. Az épületgépészeti berendezések és hálózatok az épülettel összehangban tervezhetők meg.

Épületinformáció-modellezés (BIM)

Az épületinformáció-modellezés (BIM) a tervezett épületprojekthez kapcsolódó információk koordinált, egységes és kiszámítható létrehozását és használatát jelenti. Az információk felhasználhatók a tervezés döntési folyamataihoz, a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez, az épület működésének előrejelzéséhez, a költségbecslésekhez, a kivitelezés megtervezéséhez és végül a létesítmény működtetéséhez.

Épületinformációs modell BIM

Kétirányú asszociativitás a modell és a nézetek között

A Revit szoftverben minden egyes 2D és 3D nézet, minden tervlap, minden részlet és kimutatás közvetlenül a fizikai modell állapotát mutatja. Bármikor végzünk módosítást a fizikai modellen az elkészített tervlapok, metszetrajzok és kimutatások ennek megfelelően automatikusan frissülnek. A Revitet ez a képesség teszi alkalmassá arra, hogy a tervezés során a duplikumok okozta hibákat minimálisra csökkentsük.
Működik visszafelé is: a kimutatásokban, a cimkékben, nézeteken végzett változtatások visszahatnak a térbeli, fizikai modellre is. Például egy cső átmérőjének megváltoztatása a kimutatásban a modellben is módosulást eredményez.

Kétirányú kapcsolat

Parametrikus komponensek (Családok / Family)

A parametrikus komponensek - melyeket családoknak (family) hívunk a Revitben - a program használatának alapjait jelentik. A nyitott grafikus rendszerrel gyorsan hozhatunk létre olyan saját igényeinknek megfelelő részletezettségű elemeket, melyeket felhasználhatunk akár a modellezéshez, akár a dokumentáláshoz. Legnagyobb előnyük, hogy készítésükhöz nem szükségeltetik programozási ismeret. Leggyakoribb családok a modellben az épületgépészeti szerelvények, beendezések, a dokumentációban pedig a feliratozási címkék.

Family

Kényszerek

Az elemek között geometriai kényszereket hozhatunk létre. Ilyen kényszer lehet az „egyvonalban tartás”, az adott távolság betartása, vagy az egyenlő távolságok megtartása. Segítségével betarthatók a minimális távolságok a vezetétek, vagy vezeték és épületelem között. Kényszeríthető a strangok egymással való párhuzamossága, vagy a becsatlakozás helye a berendezés helyzetéhez képest.
Egy építész példa a kényszerekre a YouTube csatornánkon »

Részletrajzolás

A Revit kiterjedt részletelemtárral és részletrajzoló eszközekkel rendelkezik. A CSI formátumnak megfelelően előrendezett részletelemtárak testre szabhatók az irodában használt szabványoknak megfelelően. Létrehozhatunk és megoszthatjuk a saját részletelemtárainkat is.

Részletrajzok

Tervváltozatok

Az előzetes tervek alapja, hogy egy modellen belül párhuzamosan több tervváltozat készül, melyek közül a megbízó, vagy az építész kiválaszthatja a neki leginkább megfelelőt. A Revit programmal egy projekten (egy fájlon) belül készíthetünk tervváltozatokat, melyekhez kapcsolódóan a látvány, vagy a főbb kimutatások elkészítésével megkönnyíthetjük a megbízó döntését. A tervváltozatok egymás mellett élhetnek mindaddíg, míg meg nem születik a végső döntés, mely után a feleslegessé váló variációk egy gombnyomással eltávolíthatók.

Épületgépészeti tervváltozatok

Import/Export lehetőségek

Az Autodesk ObjectDBXT-eszköz segítségével a Revit nemcsak a legjobb DWG-kompatibilitással rendelkezik, hanem importálhatunk, exportálhatunk és becsatolhatunk más rendszerekben készített állományokat: DGN, DWG, DWF, DXF, IFC, SAT, SKP, AVI, ODBC, gbXML, BMP, JPG, TGA, és TIF.

Export/import

Egyidejű csapatmunka

A Revit modellezési és szerkesztési környezete lehetővé teszi a többszereplős egyidejű hozzáférést, amihez a belső hálózaton, vagy a felhőben létrehozott úgynevezett központi fájl ad alapot. A központi fájlhoz az egyes résztvevők saját lokális fájljaikkal csatlakoznak úgy, hogy kiválaszthatják azokat a projektrészleteket, melynek elkészítése az ő feladatuk. Ezeket a részeket szabadon elkészíthetik, módosíthatják, majd a teljes projektbe (központi fájlba) be- vagy visszaintegrálhatják. A központi fájl folyamatosan ügyel arra, hogy a meglévő elemek mindenkor csak egyetlen résztvevő számára legyenek hozzáférhetők, módosíthatók.

Csapatamunka

Alapkő

A Revit szoftver az alaptechnológiája az Autodesk és a független fejlesztők ezrei által kifejlesztett alkalmazásoknak is, amelyek a program funkcionalitását az egyes szakterületek speciális igényeinek megfelelően, testre szabottan bővítik ki. Ennek eredményeként számos területen születtek (és születnek) Revit kiegészítések, funkciók, elemtárak, adatbázisok és komplex szakági alkalmazások.

Kimutatások

A modellben szereplő elemek alapvető és általunk hozzáadott információi kigyűjthetők különböző táblázatok formájában. A táblázatok testreszabhatók, bennük matematikai műveletek végezhetők, vagy akár további feldolgozás céljából exportálhatók. Az integrált kimutatások készítés egy kiváló példa a parametrikus változáskezelő-motor használatára, mert a kimutatások nem mások mint egyszerű nézetek amin keresztül a modellt szemlélhetjük. A kétirányú kapcsolattal a modellen, más nézetén történő változások a kimutatásokban is automatikusan megjelennek. Ez a változás a másik irányban is érvényes hiszen ugyanazt a modellt nézzük, csak más szemüvegen át. Ha a kimutatásban megváltoztatjuk az egyik elem méretét, akkor az a modellen és a nézeteken is automatikus változásokat jelent.

Kimutatás

Ütközésvizsgálat

Ezen eszköz használatával a tervezés során koordinálhatjuk a főbb épületelemeket és rendszereket, elősegítve ezzel az elemek közötti ütközések megelőzését. Az ütközésvizsgálat nemcsak egy fájlon belül végezhető el, hanem figyeli a belinkelt modellben található elemeket is. Így elvégezhető például az épületgépész modellbe linkelt építész modell ütközésvizsgálata is. A "hibákról" jegyzőkönyv készíthető, mely alapján az egyik, vagy mindkét modell módosítása válik szükségessé.

Ütközésvizsgálat

Csatorna- és csővezetékrendszer gépészeti modellezése

A gépészeti funkciók a csatornák és csővezetékek térbeli modellezését teszik lehetővé a fűtési, a szellőztetési és a légkondicionálási rendszerek (HVAC) létrehozásakor. A modell könnyen módosítható, mert a terv elemei áthelyezhetők vagy megváltoztathatók a terv bármilyen nézetben. Az összes modellnézet és tervlap automatikusan frissül a változtatásoknak megfelelően, így a terv és a dokumentáció mindig pontos és következetes.

Épületgépészet - csatorna

Csatornák és csővezetékek méretezése és nyomásszámításai

A hálózatok, az elágazások vagy a teljes rendszerek méretezésére beépített számológépek állnak rendelkezésre. A méretezési és nyomásveszteség-számításokat a Revit a beépített, szabványos módszerek és specifikációk szerint végzi, például az idomveszteségeket az ASHRAE adatbázisa szerint számítja. A rendszerméretező eszközök beépülnek az elrendezéskészítő eszközökbe, és fájlátvitel vagy külső alkalmazások nélkül azonnal frissítik a csatorna- és csőelemek méret- és egyéb tervparamétereit.

Gépészeti rendszerellenőrzés (kritikus útvonal)

A Revit képes megjeleníteni az elágazások, fővonalak vagy akár teljes rendszerek kritikus útvonalait. A legnagyobb nyomásveszteségű területeket így gyorsan és könnyedén azonosíthatjuk. Az idomok, formák és konfigurációk interaktívan változtathatók, valamint az új statikus nyomásveszteség és az áramlási tulajdonságok változása azonnal látható.

Elektromos panelek jegyzékei

A terv elemeinek elhelyezése során automatikusan létrehozhatók a panelek jegyzékei. Az eszközök terheléselosztása vagy az áramkörök módosítása közvetlenül a paneljegyzéken keresztül is elvégezhető. A panel áramköreit egyszerűen szerkeszthetjük a beépített áramkörszerkesztővel.

Elektromos áramkörök automatikus vezetékezése

A Revit automatikusan elvégzi a világítótestek és a csatlakozóaljzatok vezetékezését az eszközökhöz rendelt kapcsolótáblához visszatérő vezetékek hozzáadásával. Az automatikus vezetékútvonal-elhelyező eszközök útvonalbeállításai lehetővé teszik a feliratozáshoz használni kívánt vezetékezési mód kiválasztását.

Csövek lejtése és a folyásfenék-magasság

Az iparági szabályokkal összhangban modellezhetjük az épületgépészeti rendszerek csőhálózatainak lejtését. Csak határozzuk meg a lejtést, és fektessük le a csöveket, a Revit pedig eközben elvégzi az összes számítást. Automatikusan kiszámíthatja a folyásfenék magasságát, és fel is címkézheti azt a csővezetékek végénél, minimálisra csökkentve ezzel a próbálgatást és a csövek lejtésének kézi módszerrel való számítását.

Épületgépészeti tervezés

Rendszeráttekintő

A rendszerszintű áttekintő lehetővé teszi a modell folytonosságának egyszerű ellenőrzését a definiált rendszertípusokon, a nem elosztott terhelések gyors megtalálását és az egyik rendszerhez sem csatlakozó, elárvult elemek azonosítását. Ez az eszköz biztosítja, hogy a modell összes épületgépészeti és villamosmérnöki rendszereleme megfelelően csatlakozik és hozzájárul a rendszer terhelési követelményeihez a pontos méretezés érdekében. A projektszintű rendszeráttekintő csökkenti a projektben található különféle rendszerek kezeléséhez és navigációjához szükséges időt.

További jellemzők

  • Családszerkesztő / Family editor
  • Helyiségek
  • Terek
  • Autodesk 360
  • Grafikus felülbírálások, feltételes formázzás szerinti megjelenítések
  • Koordinációfigyelő a linkelt modellek között
  • Anyagösszesítés
  • Csatlakozási felület az energiaelemzéshez (gbXML)
  • Pontfelhő importálása

A Revit magyar nyelven sajnos nem áll rendelkezésre.Revit 2023 rendszerkövetelmények

Szoftverigények

64bit:
- Microsoft Windows 10, 11
- .NET Framework 4.8 vagy újabb
- Chrome, Edge, vagy Firefox böngésző

Ha az adott operációs rendszer támogatása megszűnik, akkor vele együtt az azon futó Autodesk termék támogatása is véget ér.

Hardverigények

- 8 GB vagy több memória (ajánlott: 32 GB)
- 30 GB vagy több szabad hely a merevlemezen (SSD merevlemez ajnálott)
- Intel Xeon, vagy i-Series processzor, vagy AMD Ryzen, Ryzen Threadripper PRO processzor, legalább 2,5 GHz.
- 1280 x 1024 felbontású (ajánlott: 1920 x 1200, vagy 4K) grafikus kártya DirectX 11 támogatással (legalább 4GB memóriával)
Ajánlott grafikus kártyák listája Revit 2023-hoz
- Telepítéshez és licenckezeléshez folyamatos szélessávú internetkapcsolat
Autodesk
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum