Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

STeelCON újdonságok

STeelCON 2019.042 verzió újdonságok

Az alaptestek horgonyainak prEN-1992-4 szerinti rugalmas vizsgálata fontos kiegészítése lett a programnak.

Steel-con

A horgonyokra jutó húzóerő mind a beton, mind a kötőelem rugalmas viselkedése alapján, az oszlop hajlítónyomatékai és tengelyirányú erői alapján kerül kiszámításra. A képlékeny vizsgálatnál a beton méretezése a horgonyok teljes, vagy azon túli kihasználtsága mellett megy végbe. Mivel a rugalmas vizsgálatnál nincs ilyen opció, ezért ez a módszer gazdaságosabb eredményekhez vezet.

Az új, rugalmas vizsgálat főbb előnyei:

  • A kisebb igénybevételek miatt általában kisebb a beton különböző vizsgálataival szemben felmerülő igény (hasadás, pecsétnyomás, elcsúszás, kihúzás, stb.).
  • A képlékeny elemzéssel összehasonlítva redukálható az alaptest mérete, a beton anyagminősége, vagy a lehorgonyzás mélysége.
  • A méretezés eredményeként elhagyhatók azok a megerősítő vasalások, melyek amúgy szükségesek lennének.
  • A bonyolultabb esetekben lehetővé válik az eredmények gyorsabb értelmezése és következésképpen a problémás esetek hatékonyabb felderítése, kezelése.
  • A prEN1992-4 szerint kevesebb szerkesztési előírást kell betartani a képlékeny vizsgálathoz képest.

Az előnyök még markánsabbak, amikor az oszlop hajlítónyomatékai és tengelyirányú erői relatív kicsik. Számos esetben a képlékeny méretezés a beton alaptest túlméretezéséhez vezet. Ugyanakkor a rugalmas méretezés előnye elillan, amikor az oszlop igénybevételei növekednek és a horgony igénybevételei a képlékeny tartományba kerülnek.

Példa

Nézzük meg a két méretezési esetet egy az alábbi ábra szerinti példán keresztül: HE-300B oszlop, C30/37 beton, talplemez mérete 1000x1200mm, ésa Φ20 horgonyok.
Az oszlop hajlítónyomatékai növekednek, miközben minden más paraméter változatlan marad, beleértve a lehorgonyzási mélységet is. A vizsgálatok legrosszabb értékei (megfelelőségi arány / kihasználtság) mind a rugalmas, mind a képlékeny esetben feljegyzésre kerülnek.

Steel-con

Az eredményeket a következő grafikon mutatja. A vízszintes tengely az oszlop pillanatnyi hajlítónyomatékát, a függőleges tengely a számított legnagyobb kihasználtsági fokot jelenti.
Ebben az esetben a rugalmas elemzést ábrázoló vonal (kék) a teljes folyamatban (míg a kihasználtság kisebb mint 1) a pirossal jelölt képlékeny elemzéshez tartozó vonal alatt van. Más szóval, a rugalmas méretezés gazdaságosabb tervezéshez vezethet.

Steel-con

Az előny még szembetűnőbb kisebb terhelésnél, ahol a képlékeny méretezés nem veszi figyelembe az alkalmazott terhelést, mert a beton méretezése a horgony húzási teherbírásán alapul.

A fenti példát módosítva, a horgony átmérőjét Φ16 és Φ24 értékre változtatva a következő két grafikont kapjuk.

Steel-con       Steel-con

STeelCON 2018.068 verzió újdonságok

Az új verzióban elsősorban a talplemezes kapcsolatok új lehorgonyzási számításai játszanak fontos szerepet.

Steel-con

Újdonságok

Az acélszerkezeteknél az alaptestek magassága gyakran túl kicsi a normál horgonyok elégséges hosszának alkalmazásához, ezért olyan megoldásokat kell alkalmazni, melyek jelentősen csökkentik a horgonyok hosszát. A program az új verziónak köszönhetően elvégez valamennyi ellenőrzést az Eurocode előírásainak megfelelően.

Steel-con

Ezeket az ellenőrzéseket a vasalás figyelembe vétele nélkül nem lehetne elvégezni, ezért ebben a verzióban lehetőségünk van a meglévő vasalás kiegészítéséül további húzási és nyírási vasalás számítására, mellyel a beton berepedése, tönkremenetele elkerülhető.

Steel-con

Minden számítás az Eurocode szabványokon alapul, és a terhelések mind fő- és keresztirányra megadhatók (mint az előző verziókban).

Az eredmény dokumentációk teljes részletességgel tartalmaznak képleteket és közbenső eredményeket a megfelelő dokumentálás, és ellenőrizhetőség jegyében.

Steel-con

Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum