Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

SOFiSTiK könnyűszerkezetek

A könnyűszerkezeteket a csekély tömeggel megvalósított nagyméretű lefedett terek jellemzik, melyek karcsú szerkezeteket és hatalmas fesztávolságokat eredményeznek. Ezeknél a szerkezeteknél a terheket elsősorban nem nyomatékbíró szerkezetek, hanem lehetőség szerint a nyomott és húzott elemek viselik. A könnyűszerkezetek számítása mind a mérnökök, mind a végeselem programok számára igazi kihívás.


SOFiSTiK Statika képességei a könnyűszerkezetek számítása terén

 • Komplett rendszerek számítása, ahol különböző elemtípusok (rudak, kötelek, héjak) és különböző anyagok (acél, üveg, beton, fa, membrán) vehetnek részt
 • Egyénileg definiált anyagok
 • Egyéni jelleggörbék (szigma-epszilon diagram) definiálása anyagok és rugók (M-Fi diagram, szakadás, megcsúszás, stb.) és rúdcsuklók számára.
 • Vizsgálat tűzteheresetre
 • Építési fázisok és megelőző állapotok (terhelt és sajátfeszültséggel bíró állapot további terhelése)
 • Nemlineáris anyagviselkedés a beton és a fémek számára
 • I., II. és III. rendű elmélet alkalmazása
 • Teherbírás vizsgálat teheriterációval (folyamatos tehernövelés)
 • Lokális és globális stabilitásvizsgálat (horpadás, kihajlás, kifordulás)
 • Dinamikai sajátértékek, sajátalakok
 • Globális és lokális imperfekciók sajátalakok alapján
 • Rudak kihajlási sajátértékei
 • Gátolt csavarás
 • Kábelek belső belógással
 • Csigasorokon átmenő kötelek
 • Tetszőleges formájú héjak feszítése, feszítés külső kábelekkel


Membránok és formakeresés

 • Formakeresés végeselem-módszerrel membránelmélet szerint
 • Iteratív számítás az elsődleges és másodlagos tartószerkezet közötti kölcsönhatással
 • Ortotróp feszítés
 • Minimálfelület izotróp feszítéssel
 • Formakeresés belső nyomással (pneumatikus szerkezetek)
 • Szabás készítése kompenzáció figyelembe vételével
 • A membrán nyírási merevségének figyelembe vétele
 • Redőképződés figyelembe vétele
könnyű-szerkezetek

ponyva-szerkezetek

membrán-szerkezetek


kötél-szerkezetek

feszített-szerkezetek


Ajánlott programcsomag és kiegészítő modulokAjánlott kiegészítő modulok ehhez a programcsomaghoz:
 • NONL-DYN

  Térbeli szerkezetek nemlineáris dinamikai és szeizmikus számítása.
  Térbeli rúd- és felületszerkezetek (lineáris anyaggal) sajátfrekvenciájának kiértékelése, időléptetés (Rolling-Stock, lineáris, nemlineáris), tetszőleges nemlineáris csillapítás és rugók.
  Válaszspektrumok: EN 1998, DIN 4149, I-DM, SIA, UBC, SNIP szerint.
  Eredmények kombinálása: SRSS, SRS1, CQC, CQC1.
  Mesterséges földrengés, féltér dinamika (SBFEM). Dinamikus szélteher számításához szükséges.

 • TEXTILE

  Membránszerkezetek tervezésének utolsó fázisát segíti, ahol a ponyvákat szabásvonalak mentén szalagokra darabolja. A szalagok 3D és 2D formában is kinyerhetők grafika formájában (kép, vagy DXF rajz). A szalagok feszített és feszítés előtti állapota is megjeleníthető. A kiindulási alakot a kompenzáció és/vagy a dekompenzáció segítségével vezérelhetjük.

 • SOFiLOAD-W

  Szélprofilok készítése a terepviszonyok figyelembevételével. Statikus szélteher felület-, kötél-, rúdszerkezetek számára. Szélteher EN 1991, DIN 1055-4 szerint, atmoszférikus szélprofilok. Hullám terhelés szabályos és szabálytalan hullámokkal Airy, Stokes, Cnoidal valamint Jonswap és TMA szerint.

 • SOFiLOAD-DW

  Dinamikus szélteher mesterségesen generált 10 perces progresszióval. Szélspektrum Karmann, Davenport, Harris szerint. A modul a NONL-DYN modul kiegészítője a rúdszerkezetek számításához.

SOFiSTiK
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum