Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

Urbano 11 újdonságok

A StudioARS-nál minden rendelkezésre álló erőforrást és energiát az Urbano szoftverek folyamatos fejlesztésébe fektetnek, melynek jelenlegi kézzel fogható eredménye a legújabb szoftververzió megjelenése. Az Urbano 11 a meglévő és az új funkciók kombinációját hordozza, melybe a teljes fejlesztőcsapat sok időt és erőfeszítést fektetett.

Hydra – áttérés EPANET 2.2-re

Az Urbano új verziója támogatja az EPANET legújabb verzióját. Az EPANET 2.2 kód került Urbano-ba, ami a vízellátó rendszerek hidraulikus számítására szolgál. A régi kódot az EPANET legújabb verziója váltotta fel, amely számos előnnyel és fejlesztéssel jár. Amellett, hogy az összes paraméter és eredmény teljes mértékben kompatibilis az EPANET legújabb verziójával, az új verzió néhány nagyon jelentős új funkciót is tartalmaz, mint például: nyomásfüggő igények, robusztusabb konvergenciakritériumok, gyorsabb megoldási idő az egyperiódusos elemzésekhez, a közel nulla áramlás jobb közelítése, tartályok túlcsordulásának lehetővé tétele, stb.

Canalis – integrált EPA SWMM 5.1

A Hydra-hoz hasonlóan a 11-es verziótól kezdve az EPA SWMM 5.1 kód be van építve a Canalisba. Mostantól lehetőség van esőmérők és esőparaméterek meghatározására, vízgyűjtő paraméterek beállítására, valamint csapadék, beszivárgás és vízgyűjtőkről való lefolyás kiszámítására. Ezenkívül a Canalisban kiszámított összes áramlás közvetlen vagy száraz időjárási áramlásként írható fel, és ezeknek az áramlásoknak megfelelően hidraulikus számítások végezhetők.

Lehetőség van a csomópontok SWMM berendezéseinek (kimenetek, elválasztók, tárolóegységek) és szakaszok (szivattyúk, áramlásszabályozók-nyílások, gátak, kiömlők) valamennyi paraméterének beállítására. Lehetőség van idősémák vagy idősorok meghatározására és beállítására, valamint teljes időszimuláció készítésére villámárvíz, szaniter vagy vegyes szennyvíz esetén. Az összes eredmény megtekinthető speciális időfüggő adattáblázatokban, grafikonokban és címkékben tervben és piezometrikus vonalakban a profilokban. A gravitációs hálózatok mellett a nyomóvezetékek és a nyílt árkok számítása is támogatott.

Nyílt árkok

A 11-es verzióban a csövekben és zárt csatornákban való áramlás mellett a nyílt árkokban történő áramlás is támogatott. Új katalógusok készültek, amelyek lehetővé teszik téglalap, trapéz, háromszög és parabola alakú nyílt árkok létrehozását. A nyílt árkok különböző tervstílusokkal, hossz- és keresztszelvényben jeleníthetők meg a tervben. A földkiemelési térfogat és a hidraulikus számítása az SWMM által támogatott. A nyílt árkok 3D-ben is megjeleníthetők, és exportálhatók olyan BIM fájlformátumokba, mint az IFC és a Navisworks NWC.

Geodézia

A Geodézia modult teljesen újratervezték. Új, gyorsabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb funkció készült a felmért pontok szöveges fájlból történő importálására, valamint megújultak a pontok konvertálással, interpolációval és tachimetriával történő rajzolásának funkciói. Ezen kívül a pontok áthelyezhetők és törölhetők szabványos CAD-parancsokkal.

Új funkciókat hoztak létre a nyomvonalak interaktív megrajzolásához, ideértve az érintő sokszög rajzolását, a CAD elem konverziót az Urbano topológiának megfelelően – a nyomvonalak mostantól átkerülhetnek az Urbano csőrendszerekbe. Ezenkívül új funkciókat hoztak létre a keresztező vonalak rajzolásához és szerkesztéséhez.

Ütközések

A 11-es verzióban az ütközésvizsgálatot tovább javították és optimalizálták. Az ütközésvizsgálatok teljes dinamikája és optimalizálása jelentősen megnövelte az összes funkció sebességét, különösen a CAD elemeket tartalmazó ütközések esetében. A címkék áthelyezhetők, és csak azok a metszéspontok és címkék számítódnak újra és frissülnek, melyek elemei módosultak.

Eddig a modell bármilyen módosítása esetén minden ütközés újraszámításra került, ami az összes címke újrarajzolását eredményezte. Az adattábla-, címke- és jelentéskonfigurációk tárolására szolgáló tárolók engedélyezve vannak. Egy vízszintes tűrés is megjelent, amely lehetővé teszi az ütközések megtalálását olyan elemek között, amelyek nem metszik egymást vagy nem érintkeznek a tervben.

Ezenkívül lehetőség van CAD elemcsoportok létrehozására 3D Solid vagy Mesh elemekből, és ezeknek az elemeknek az Urbano elemekkel vagy más CAD elemcsoportokkal való ütközésének elemzésére. Ez lehetővé teszi a hatékony ütközésvizsgálatot az Urbano elemei és más elemek között, mint például más szoftverrel vagy objektumokkal létrehozott egyéb csőinfrastruktúrák, például közlekedési jelzőberendezések vagy útvilágítás alapozásai, védőkorlátok stb.

Párbeszédablak a topológia interaktív rajzolásához és elnevezéséhez

Egy teljesen új párbeszédpanel készült a rendszer interaktív rajzolásához alaprajzon. Néhány elavult opció kikerült a párbeszédablakból, míg néhány új, nagyon fontos és hasznos elem került be a párbeszédpanelbe, mint például a tervstílus beállítási lehetőség, az áramlás típusának megadása csatornarendszerekben stb. Az íves szakaszt teljesen újratervezték, és immáron érintő elemeket is tartalmaz. Jelentősen továbbfejlesztették az iránytű segítségével rögzített szögben történő rajzolás funkcióját, valamint az állandó hosszúságú szakaszok rajzolásának funkcióját.

Ezenkívül egy új topológia elnevezési rendszer jött létre. Minden Urbano rajzfunkcióval rajzolt topológiai elem – csomópontok, szakaszok, ágak és tömbök – rendszerszintű elnevezési beállításokkal rendelkezik, így az újonnan rajzolt elemek mindig név szerint vannak rendezve. Ezentúl egyazon rajzon belül a különböző rendszerekben lévő elemek ugyanazt a nevet viselhetik.

Csőfenék - funkciók rajzoláshoz, definiáláshoz és szerkesztéshez

A csőfenék interaktív rajzolásának, meghatározásának és szerkesztésének funkcióit teljesen újratervezték. Minden meglévő funkció megmaradt, néhány új funkció és technológia került hozzáadásra, és a párbeszédablak megjelenése és az elemek kiválasztásának módja az Urbano régebbi verziójának a felhasználók által megszokott funkcióihoz hasonlít.

Nyomtatás

Teljesen új funkciókat hoztak létre az összes séma és keresztmetszet, alaprajz és hossz-szelvény ábrázolásához. Mostantól minden séma és keresztmetszet gyorsan és egyszerűen nyomtatható meghatározott méretű lapokon úgy, hogy minden séma vagy keresztmetszet külön tervlapra kerüljön, vagy több séma vagy keresztmetszet kerüljön ugyanarra a tervlapra.

IFC és Navisworks NWC újdonságok

Az IFC és a Navisworks NWC újdonságai közé tartozik az előregyártott aknák exportálása a teljes aknára és minden egyes előre gyártott elemre vonatkozó összes adattal.

Ágak átnevezése szabályok szerint

Egy új funkció készült az ágak intelligens, automatikus átnevezésére meghatározott szabályok szerint. Nagyon gyorsan és egyszerűen lehetőség van a rendszerben lévő összes ág átnevezésére különböző szabályok szerint, rajzolás irányban vagy a rajzolás irányával ellentétesen. A lehetséges átnevezési szabályok a következők: ág hierarchia szerint, az ág eredeti sorszámozása szerint, vagy azzal. Nem kell mást tenni, mint kiválasztani a fő ágat, az átnevezendő ágakat és az átnevezési szabályt, ami után a program a kiválasztott szabály szerint átnevez minden kiválasztott ágat.

Google Map

A Google Map importálási funkciója kibővült és továbbfejlesztésre került. A Google-n keresztüli importáláshoz szükséges terület kiválasztásának klasszikus funkciója mellett mostantól lehetőség van egy terület meghatározására a CAD-en belül egy zárt vonallánc kiválasztásával vagy rajzolásával, vagy a képernyő kiterjedésének felvételével és egy koordinátarendszer meghatározásával. A letöltött térképek automatikusan kivághatók a kiválasztott szegélyeknek megfelelően. A letöltendő térképek száma a párbeszédpanelen beállítható nagyítási tényezőtől függ. A nagyobb zoomtényező több térképet és jobb képfelbontást eredményez, míg az alacsonyabb zoomtényező kevesebb térképet és gyengébb képfelbontást eredményez.

Az alapértelmezett Google kulccsal maximum 200 km2-es területet lehet kiválasztani, és a kérések maximális havi száma (a letöltött térképek vagy magassági pontcsomagok száma) felhasználónként 500. Kiválasztható saját Google-kulcs, ahol nincsenek korlátozások.

Kiegészítő pontok számának központi csökkentése

A rendszerbeállításokban lehetőség van egy paraméter megadására a kiegészítő pontok számának csökkentésére. Ez a paraméter hatással lesz minden olyan funkcióra, amely kiegészítő pontokat használ (pl. domborzati magasságok beállítása, ásatás számítása stb.), és minden terepszámra (1-10) valamint minden típusú DTM felületre (Terraform, Civil 3D, 3D Face).

Új funkciók a hossz-szelvényekben

A hossz-szelvények rajzolása felgyorsult. Emellett néhány új lehetőség és szolgáltatás is bekerült, például rács rajzolása, szövegek elhelyezése függőleges vonalakon a táblázatban, piezometrikus vonalak kivágása stb. A hossz-szelvények dinamikája és automatikus frissítése is javult, így immár a hossz-szelvény teljes mértékben reagál a szélesség és magasság változásaira, például a hidraulikus számítás vagy a piezometrikus vonalak megjelenítése miatti lépték-, hossz- vagy magasságváltozásokra.

Dinamikus adattáblák

Számos új funkcióval bővült a dinamikus adattáblázat. A pozíció, a méretek és az adattáblázat beállításai most elmentésre kerülnek az alkalmazásban. Készült egy funkció több érték szerkesztésére vagy beállítására az adattáblázaton keresztül. Ez a funkció felismeri a kérdéses adattípust, és megnyitja a megfelelő párbeszédablakot a beállításhoz vagy szerkesztéshez. Ha az adatok tetszőleges szövegbevitelre szolgálnak, megnyílik a beviteli cella. Ha az adatok egy katalógusból származnak, és csak a katalóguselem megváltoztatásával módosíthatók, megnyílik a megfelelő funkció a katalóguselem beállításához (pl. cső, akna, árok, csatorna megnyitása). Ha az adat név és egynél több cella van kijelölve az adattáblázatban, akkor megnyílik a megfelelő funkció az adott típusú elem (csomópont, szakasz, elágazás, tömb, vízgyűjtő terület, sokszög) automatikus átnevezéséhez.

Csőkatalógus

A csőkatalógusba bekerült a lehetőség annak beállítására, hogy egyes csőcsoportok melyik rendszertípushoz tartoznak. Ily módon csak csatorna típusú rendszerekben lehet látni például a nem kör alakú csövek csoportjait (téglalap alakú, tojás alakú, félkör alakú...). Amint ez a rendszertípus-összefüggés be van állítva a katalógusban, csak azok a csőcsoportok lesznek láthatók minden olyan funkcióban, amely a csövek beállítását használja. A cső érdességére vonatkozó új adatok hozzáadásra kerültek a csőkatalógushoz. A meglévő érdességadatok három adatra oszlanak: Darcy-Weisbach, Haze-Williams és Manning érdesség-együtthatóira. A Hydra és Canalis összes hidraulikus számítási és csőméretezési funkciója esetén a program a párbeszédablakban kiválasztott számítási képletnek megfelelően kiolvassa a megfelelő érdesség együtthatót a katalógusból.

Új együttműködési modul (többfelhasználós munkafolyamat)

A 11-es verzióban egy új modul került hozzáadásra - Collaboration, amely lehetővé teszi a többfelhasználós munkafolyamatot a PostgreSQL adatbázison keresztül. Ez a modul nem része az Urbano Ultimate csomagnak, és külön licencelést igényel. Az adatbázisba történő beállítás és felhasználónévvel és jelszóval történő bejelentkezés után lehetőség nyílik új felhasználók létrehozására, különböző jogosultságokkal, új projektek létrehozására és bizonyos felhasználók hozzárendelésére. A felhasználók egyidejűleg dolgozhatnak ugyanazon a projekten, üzeneteket válthatnak, letölthetik és közzétehetik a módosításokat, valamint értesítést kaphatnak a projekt más tagjai által végrehajtott módosításokról.

Egyéb újdonságok

További kisebb újdonságok közé tartozik az interaktív címkeválasztó funkció a szerkesztés konfigurálásához. Ez a funkció lehetővé teszi egy címke kiválasztását a tervben, amely után a megfelelő konfiguráció megnyílik szerkesztésre. A Canalis modulban az Áramlásszámítás funkcióban az új menün keresztül megadható, hogy az összes lehetséges áramlásszámítási módszer közül melyik legyen látható a párbeszédablakban. Jelentősen továbbfejlesztették az Urbano topológiai modelljét, amely magában foglalja a topológiai elemek rajzolásához, konvertálásához, szerkesztéséhez és törléséhez szükséges összes funkciót (csomópont, keresztmetszet, elágazás, ág).

Urbano Navisworks Tools (Urbano Document Linker)

Az Urbano 11 fejlesztésének részeként megjelent az Urbano Tools for Navisworks új verziója. Az új verzióban az Urbano Document Linker funkciót továbbfejlesztették és bővítették. Lehetővé teszi a Navisworks elemeihez külső hivatkozások gyors hozzáadását az elemekbe írt adatok és egy meghatározott kapcsolódási szabály alapján. Az új verzióban a helyi számítógépen való csatlakozásra szolgáló hivatkozások mellett az Excel-fájlban található internetes tartalomhoz hiperhivatkozások hozzáadása is támogatott, ugyanezen elv szerint.

Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum