Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

SOFiSTiK 3D FEM Professional programcsomag

A programcsomag alkalmas tetszőleges térbeli, anyagfüggetlen (vasbeton, acél, fa, stb.) vegyes szerkezetek lineáris számításához és méretezéséhez. A térbeli komplex modell lemezeit és tárcsáit opcionálisan kiragadhatjuk és síkbeli (félönálló) feladatként, nemlineáris módon (pl. berepedt vasbeton) vizsgálhatjuk.
Héjak lineáris méretezésnél feszültségeket és vasmennyiségeket kapunk, rudak esetén az előbbieken felül keresztmetszeti kihasználtságot, és szabvány szerinti megfelelőséget ellenőrizhetünk. Nemlineáris lemezszámításnál a bevitt (vagy a lineáris méretezés eredményéül kapott) vasalás hatására bekövetkező repedéseket, lehajlásokat ellenőrizhetjük.A csomag tartalma modulokra bontva:

Adatbevitel: TEDDY, SSD, SOFiPLUS, SOFiMESH, SOFiLOAD, FEAX
Számítás: ASE (tartalmazza: BEMESS, MAXIMA), SEPP 1, SEPP 2, SEPP 4, AQB Light (tartalmazza: AQUA)
Kiértékelés: WinGRAF, Result Viewer

Képességek

SOFiSTiK - 3D FEM Professional programcsomag a minden egyes SOFiSTiK Statika programcsomagra jellemző alaptudáson felüli képességei a következők:


Modellezés

A komplex térbeli modellből egy virtuális metszetdoboz segítségével kiragadhatunk részleteket. Az így kapott (általában) lemezek automatikusan rugalmas megtámasztásokat kapnak a térbeli modellben betöltött szerepük alapján: falak esetén vonalmenti, pillérek esetén pontszerű megtámasztást. A rugóállandók a térbeli csatlakozási módok és anyagminőségek alapján automatikusan kalkulálódnak.
A kiragadott szerkezetre automatikusan rákerülnek a térbeli modellre - természetesen csak a kiválasztott szerkezetre vonatkozó - helyezett terhek is.
A funkció segítségével lehetővé válik a vasbeton szerkezetek komplett térbeli lineáris, és lemezeinek nemlineáris vizsgálata.

Számítás

Lemezek számításakor:
Az adatbevitelkor definiált nemlineáris ágyazás alkalmas alaplemezek esetén a lemezsarkok felemelkedésének szimulálására.

Nemlineáris viselkedés a beton számára (II. / III. feszültségi állapot, húzási merevség): a beton a szabványos, vagy az általunk definiált szigma-epszilon diagram alapján viselkedik, és a számítás figyelembe veszi az acélbetétek esetleges megfolyását és a Tension-Stiffening hatást.
Tension stiffening: a repedésben az összes igénybevétel a vasalásra hárul, míg a repedések között némileg a beton képes húzóerő felvételére, így a vasalás részben tehermentesül.

Méretezés

Lemezek és tárcsák vasalási számításakor megadhatunk felületenként akár 3. réteg vasalást is (fő és keresztirány mellé még egyet). A 3. réteg iránya és a vasbetétek súlypontjának távolsága tetszőlegesen beállítható. A 3. réteg számára vasmennyiségszámítást is kérhetünk törési vagy használati állapotban. Ezt a vasalási réteget azonban nem tudjuk figyelembe venni a beton nemlineáris viselkedésekor.

Kiértékelés és dokumentálás
A programcsomag képességei egyeznek az alaptudás idevonatkozó képességeivel.

További, nagyobb tudású programcsomagok


3D FEM Premium = ez a csomag + rudak nemlineáris számítása, építési fázisok héjmodellek számára, alapszintű dinamika
3D FEM Ultimate / 50 = ez a csomag + rudak nemlineáris számítása, építési fázisok, alapszintű dinamika, hatásábrák, feszítés


Opcionálisan választható, kiegészítő modulok


Modellezés

RHINO-INT

Rhinoceros (RHINO) egy 3D modellező szoftver tetszőleges szabadformák készítéséhez. A SOFiSTiK Rhinoceros Interface kibővíti a RHINO funkcionalitását a formák végeselemekké alakítási lehetőségével. A programkapcsolattal az elkészített geometriai objektumok (pontok, görbék, felületek) felruházhatók keresztmetszeti, anyag és megfogási tulajdonságokkal, ami után a végeselem háló generálása közvetlenül elvégezhető. A rúdkeresztmetszet és a végeselem háló a RHINO-ban is megjeleníthető prezentációs, ellenőrzési, vagy dokumentálási célból. A kapott SOFiSTiK végeselem modell tovább szerkeszthető a megszokott SOFiSTiK programokkal akár szöveges, akár grafikus úton.
Használatához RHINO program szükséges.

PLUS-X OEM

Beépített AutoCAD mag, mely lehetővé teszi az AutoCAD környezet használatát meglévő AutoCAD hiányában. Közel teljes értékű AutoCAD-ként is használható, azonban azok a funkciók hiányoznak a "normál" AutoCAD-hez képest, melyek nem feltétlenül szükségesek a térbeli modellezéshez és rajzoláshoz.
A PLUS-X OEM önmagában nem, csak SOFiSTiK Statika programcsomag kiegészítéseként vásárolható meg. Viszont új példány esetén is örökös licencet biztosít AutoCAD-ként való használathoz.

SOFiLOAD-W

Szélprofilok készítése a terepviszonyok figyelembevételével. Statikus szélteher felület-, kötél-, rúdszerkezetek számára. Szélteher EN 1991, DIN 1055-4 szerint, atmoszférikus szélprofilok. Hullám terhelés szabályos és szabálytalan hullámokkal Airy, Stokes, Cnoidal valamint Jonswap és TMA szerint.

CABD

Tengelyek megadásán alapuló hídszerkezeti modul, ahol a vonalvezetés (nyomvonal) akár felül-, akár oldalnézetben elkészíthető. A járműterhek a tengely mentén, vagy a tengelyhez viszonyítva vezethetők végig úgy, ahogy a parametrikus keresztmetszetek is.

Számítás

ASE-B

Komplex térbeli rúdszerkezetek számítását végzi.
Funkcionalitása kizárólag csak rúd, rácsrúd, kötél és cölöpelemekre használható. Nemlineáris ágyazás és rugók (csak nyomás, szakadás, folyás, hézag).
Egyedi, diagram alapú definíciók (pl. M-fi diagram) rugók és rúdcsuklók számára.
Másod- és harmadrendű rendű elmélet alkalmazása.
Nemlineáris anyag viselkedés.

BASE-DYN

Alapdinamika a programcsomagokhoz. Sajátértékek és válaszspektrumok kiszámítása. Gerjesztés válaszspektrummal különféle szabványok szerint (EN 1998, DIN 4149, I-DM, SIA, UBC), eredmények kombinálása: SRSS, CQC.

TALPA

Számítómotor 2D-s talajmechanikai feladatokhoz. síkbeli és tengelyszimmetrikus számítás geotechnikai és alagút számításokhoz: nemlineáris rugók és rudak (2D Fiber Beam), megelőző sajátfeszültségi állapot, építési állapotok, 2 fázis modell a talajokhoz, nemlineáris talajmodellek: Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Hardening soil, Swelling Soil. Egyedi definiálású rugóelemek, és implicit rúdcsuklók. Automatikus teherbírás iteráció, beleértve a Fi-c redukciót.

HASE 3D

A szoftver a féltérben, vagy a mélyépítési szerkezetben ébredő feszültségeket és alakváltozásokat számítja. Terhelései a lehetnek akár a más modulokkal kiszámított támaszerők is. A féltér akár több rétegből, a rétegek pedig akár eltérő összenyomódási modulusú komponensekből állhatnak. A rétegkialakítások alaprajzilag változóan is megadhatók. Kombinálható cölöpalapozással. Alkalmas a talaj-szerkezet kölcsönhatás vizsgálatára.

HYDRA-S

Kétdimenziós (stacionárius és nem stacionárius) áramlások vizsgálatát végezhetjük el. Felhasználható töltések, gátak szivárgásának, vagy talajvízáramlások vizsgálatához.

HYDRA-T

Kétdimenziós hőterjedések (stacionárius és nem stacionárius) vizsgálatát végezhetjük el. Funkciói révén alkalmas komplex keresztmetszetek tűzvédelmi, tűzállósági méretezéséhez, és hőtani, hőtechnikai feladatok számításához.

HYDRA

Potenciálkülönbségek problémáinak számítása pl. talajvízáramlás és hővezetés. A hővezetés modellek stacionárius állapot vagy egy szilárdtestbeni hőterjedésként, a talajvízmodellek különböző talajvízszint és áramlási eljárások szerint számíthatók. A modellek a geológia, mélyépítés, hidrológia és a vízgazdálkodás területén egyaránt alkalmazhatók.
SOFiSTiK Statika 2022 rendszerkövetelmények

Szoftverigények

  • Operációs rendszer
    - Windows 10 64-bit
    - Windows 8.1 64-bit
  • SOFiPLUS esetén AutoCAD 2022
  • FEAX esetén Revit 2022

Hardverigények

A Hardverigények megegyeznek a futtatáshoz használt, aktuális AutoCAD változat igényeivel.

SOFiSTiK programok verziómátrixa »

SOFiSTiK
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum