Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

FIDES-Settlement ismertető


A FIDES-Settlement programmal egy merev vagy hajlékony pont- vagy sávalap (síkalapok) várható süllyedését és a talajban ébredő feszültségeket számíthatjuk ki.

A program által szolgáltatott eredmények könnyen összehasonlíthatók más számítási eljárásokkal és könnyen összevethetők a kézi számítás eredményeivel.
A síkalapok süllyedésének meghatározásához alkalmazott számítási eljárás gyorsabb, mint a végeselemes eljárás, de főleg gyorsabb, mint a kézi módszer.

A központosan vagy külpontosan terhelt merev vagy hajlékony síkalap süllyedésének számítása a Sigma z rétegenkénti integrációján alapul. A számítás rétegenként, egy rétegen belül konstans Es modulust vesz figyelembe.

Süllyedés számítás

A szoftver által használt számítási eljárás automatikusan számítja a határmélységet, vagy ha ettől eltekintünk, akkor mi adhatjuk meg azt a határmélységet, amely mélységig a program a süllyedést és a feszültséget kiszámítja.
Az automatikus határmélység-meghatározás szerint a határmélységet akkor érjük el, ha a terheléséből származó (a földkiemelés súlyát leszámítva) függőleges talajfeszültség kisebb a szuperponált feszültségek 20%-ánál.
A szoftver használatával a számítás eredményeként megkapjuk az alaptest középpontjában, sarkpontjain, oldalfelező pontjain és a karakterisztikus pontokban a süllyedés értékeit, valamint a talajban ébredő feszültségeket. Az Eurocode 7 szabvány a terhek biztonsági tényezőinél és az ezáltal a végső biztonság meghatározásában játszik szerepet. A program a terhek karakterisztikus értékeivel számol.

Süllyedés számítás

Valamennyi gyakori alaptípus (derékszögű négyszög és kör pontalap, valamint sávalap) számára elvégezhető a süllyedésvizsgálat tetszőleges tulajdonságú és vonalvezetésű talajréteget és vízszintet figyelembe véve.

A feladatokat függőleges metszeti nézetben hozhatjuk létre, tetszőleges számú talajréteg definiálható egyszerű vonalrajzolás segítségével, melynek következtében tetszőleges réteglefutások készíthetők. Közvetlenül, a talajrétegen kattintva adhatjuk meg és módosíthatjuk a talaj fizikai jellemzőit. A talajt jelképező poligon egy pontjának módosításához elegendő közvetlenül a kívánt pontra kattintani, ami után az tetszőlegesen mozgathatóvá, módosíthatóvá vagy törölhetővé válik. A pontos értékek megadásához a raszterháló nyújt segítséget, illetve minden bemenő geometriai adat megadható koordinátákkal is. A talajrétegekhez hasonlóan adhatjuk meg a talajvíz szintjét is.

Süllyedés számítás

Az alaptestek méretei és terhei (függőleges és vízszintes erők, valamint nyomatékok) párbeszédablakban adhatók meg. A méretek megadása után a program a rajzot automatikusan méretvonalakkal látja el, melyeket természetesen módosíthatunk, továbbiakkal kiegészíthetünk, vagy törölhetünk.

Süllyedés számítás

Minden egyes feladat építési fázisokra bontható. Így akár valós építési állapotokat modellezhetünk, akár tehervariációkat próbálhatunk ki egyazon alaptestre vonatkozóan. Az építési fázisokban megváltoztathatjuk a talaj felszínét, a talajvízszintet, vagy az alapozási mélységet, vagy a visszatöltést. A számítás során a szerkezet önsúlya nem, de a felette elhelyezkedő, az alapozásra terhelő talaj súlya beszámításra kerül.

A számítás után keletkező eredményeket egyrészt a képernyőn grafikus, másrészt szöveges, nyomtatható formában kaphatjuk meg.

A szöveges eredmény egy teljeskörű statikai vizsgálatot tartalmaz, amelyet igény szerint tovább szerkeszthetünk, megjegyzésekkel láthatunk el. A szöveges eredmény formátuma TXT vagy RTF lehet.

Süllyedés számítás

A képernyőn látható grafikus eredményről képfájlokat, vagy DXF rajzfájlt készíthetünk, amiket egy különálló független dokumentumba, (pl. Microsoft Word), vagy rajzba ágyazva használhatunk fel. Erre a célra a képernyőn látható feladatot méretvonalakkal, szintkótákkal és feliratokkal láthatjuk el.Hasznos társprogram a süllyedésszámításhoz

A FIDES-Settlement program egy feladatban egy alaptestet számol. Az alaptestek egymásra gyakorolt hatását, a süllyedéskülönbségek számítását a FIDES-Settlement 2.5D programmal számíthatjuk, ahol az alaptesteket alaprajzilag helyezhetjük el, és szintvonalas ábrát kapunk a keletkező süllyedésekről.

Az önálló alaptest okozta talajtörést, illetve a talajtörési biztonságot a FIDES-Bearing Capacity programmal számíthatjuk ki. A FIDES-Settlement programmal készített fájl közvetlenül beolvasható a FIDES-Bearing Capacity programba. Az adatkapcsolat a másik irányba is működik.SOFiSTiK - FIDES Geotechnika rendszerkövetelmények

Szoftverigények

  • Windows 7 / 8 / 10 / 11

Hardverigények

  • 1 GB memória
  • Processzor legalább 2,5 GHz
  • 2 GB szabad merevlemez kapacitás
  • 1280x768 felbontású grafikus kártya
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum