Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

SOFiSTiK Statika 2022 újdonságok

Megjelent a megszokott 2 éves fejlesztési ciklus eredményeként a 2022-es verziószámú SOFiSTiK Statika, mely 64-bites Windows 10 környezetben futtatható. A 2022-es verzió fejlesztésekor különös figyelmet fordítottak a gyakran használt funkciók egyszerűbb és gyorsabb alkalmazására, amely megkönnyíti a mindennapi munkát, és még megbízhatóbb, biztonságosabb eredményeket ad.

SOFiPLUS (-X)

A SOFiPLUS 2022 AutoCAD 2022 környezetben futtatható, vagy OEM változata a SOFiPLUS-X-OEM 2022 egy AutoCAD 2022 munkafelületet biztosít.
A SOFiPLUS / SOFiPLUS-X 2022 képes megnyitni a 2016-os verzió DWG fájljait. A 2022-es verzióba való mentés után a DWG fájlok azonban már nem nyithatók meg újra a régebbi verzióban. A SOFiPLUS / SOFiPLUS-X 2022 csak a 2022-es verzióból képes projekteket importálni.

Új megtekintő

A balmenü (oldalsáv) fejlécében egy új ikon jelent meg, mely az Animator mellett a végeselem-modell megjelenítését szolgálja.

sofistik statika 2022

Épületszintek

Egy új, a balmenü Tools fülén található Storey Level paranccsal definiálhatunk magasság alapján épületszinteket. A többszintes épületeket így könnyedén, akár utólag is szintekre bonthatjuk például a földrengés-számításhoz. A szintekhez kapcsolódó elemeket egyéni szűrők használatával (balmenü Filter fülén, user defined filter) ábrázolási céllal akár el is különíthetjük.

sofistik statika 2022                         sofistik statika 2022

Híd saru

A Bridge Bearing (Híd saru) a rugóelemek csoportját, csomagját határozza meg a két pont - a híd felépítménye és az alépítménye - között. Segítségével egy lépésben akár 6 típusú rugót készíthetünk két pont között (tengelyirány, lokális x és y tengely menti és körüli rugókat). A rugócsomag lehetővé teszi a megfelelő eredmények csoportosítását is az úgynevezett eredményhalmazokban (RSET). Az új funkció megjelenésével a hagyományos, két pont között készülő rugó párbeszédablaka is átalakult.

sofistik statika 2022                         sofistik statika 2022

Építési fázisok

A szerkezeti elemeket (Stuctural area és line) tartalmazó csoportoknak most két építési fázist definiálhatunk: egyet a csoport aktiválására, egy másikat csoport elemeinek eltávolítására Ezeket az építési fázisokat a balmenü Structural Elements fülén található Assign Group and Construction Stages paranccsal tudjuk meghatározni. Az építési fázisokba sorolt elemeket a balmenü Filter fülén szűréssel (elrejtés/megjelenítés), vagy a balmenü Tools fülén található Visualize Construction Stages paranccsal sávos diagram formájában tudjuk ábrázolni és ellenőrizni.

sofistik statika 2022                         sofistik statika 2022

Az itt beállított építési fázisok automatikusan szinkronizálódnak az SSD építési fázisaival (CSM).

Export

Az export (hálózás) során a merevségi- és a tömegközéppont kiszámíttatható. Ez az opció alapértelmezés szerint aktív.

Analysis + Design

Az Analysis + Design 2022-es verziója Windows 10 és Revit 2022 környezetben futtatható.

Épületmag

Az Épületmag paranccsal az egymással zárt hurkot képező falakból egy új, úgynevezett Design Element képezhető, ami egy fiktív rúdhoz hasonlítható, melynek keresztmetszete a falak által leírt, belső lyukkal ellátott hurok (üreges keresztmetszet). A fiktív rúd a számítást követően rúdigénybevételekkel rendelkezik, ami akár a Revitben is megjeleníthető, valamint felhasználhatók méretezéshez.

sofistik analysis + design 2022

A falak alapján készülő poligonális keresztmetszet előzetes vasalása egy erre a célra szolgáló párbeszédablakban pontosan, az egyes vasalások külön azonosítása révén egymástól jól elkülöníthetően megadható. A számítási eredmények külön lekérhetők, síkban és térben megjeleníthetők.

A Design Element méretezése, vasalásának meghatározása illeszkedik a 2022-es verzióval megjelenő, új Statika "Nyírt fal méretezése" SSD művelethez, mellyel merevített falak méretezése végezhető el húzott és nyomott zónák módszere alapján. A Revit falak tulajdonságainál dönthetünk arról, hogy a falat Design Elementként, vagy egyszerű keresztmetszettel ellátott rúdként kívánjuk méretezni.

sofistik analysis + design 2022

Eredménycsomagok

 

A korábbi Eredmények importálása helyett a CDB fájlban tárolt számítási eredményekből eredménycsomagokat menthetünk el. Ezek az eredménycsomagok különböző számítási állapotok eredményeit tartalmazhatják, melyeket tetszés szerint meg tudunk jeleníteni a Revit modellen a Show Results parancs segítségével.
Az eredménycsomagok jelentik az új belépési pontot a falak új vasalásellenőrzési folyamatához a SOFiSTiK Reinforcement használatakor.

sofistik analysis + design 2022

Statika

Szintelemzés

Új művelet és munkafolyamat a szintek elemzésére. A SOFiPLUS-ban vagy a Revitben létrehozott szintekhez a Storey Checks művelet keretében megvizsgálhatjuk a szintek egymáshoz való merevségi- és tömegközéppont eltolódásait európai és amerikai szabványok szerint.

sofistik statika 2022

RSA (válaszspektrum analízis) földrengés

Az új Földrengésszámítási művelet egyesíti a válaszspektrum analízis legfontosabb innovációit. Az új művelet zökkenőmentesen illeszkedik a modellezés és az azt követő méretezési lépések közé. A modell építésekor létrehozott épületszintek alapján képződnek a méretezéshez szükséges információk az épület reakciójáról földrengés esetén. A felhasználóbarát felület mögött egy vadonatúj végeselem technológia áll, amely további funkciókat tesz lehetővé, például opcionális merevségcsökkentést a teherhordó elemeknél és nagy teljesítményű sajátalak elemzést nagy modellek esetén.

sofistik statika 2022

Öszvér szerkezetek

Átdolgozásra került a képlékeny keresztmetszeti értékek meghatározása, valamint a nemlineáris feszültségek az egyes építési fázisok szerint is számíthatók.

sofistik statika 2022

Adatkapcsolat

IFC Structural Analysis View

A BIM modellekkel való együttműködés érdekében a 2022-es verzió már nemcsak az IFC Structural Analysis View formátumú modellek exportálását, hanem importálását is lehetővé teszi. Az importálás az új IFC / SAF Connector SSD művelet segítségével történik, beleértve a felhasználóbarát anyag és a keresztmetszet társítást is. Ezzel lehetővé válik a különféle szoftverforrásokból származó modellek további feldolgozása SOFiSTiK környezetben és SOFiSTiK eszközökkel.

sofistik statika 2022

Structural Analysis Format (SAF)

Az IFC / SAF Connector lehetővé teszi a SAF fájlok - a Nemetschek által kezdeményezett adatcsereformátum - importálását. Az Excel-alapú cserefájlok néhány lépésben importálhatók a SOFiSTiK számára. A fontos modellinformációk, például anyagok, keresztmetszetek, szerkezeti elemek és támaszinformációk elérhetővé válnak további elemzéshez a SOFiSTiK Statikában is. Az adakapcsolat működését egy szakkcikkben mutatjuk be.

sofistik statika 2022
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum