Általános tervezés
Épülettervezés
Szerkezettervezés
Infrastruktúra tervezés
Látványtervezés
Gépészeti tervezés

WALLS-Retain (támfalak számítása) ismertető

A WALLS-Retain program a talajmechanikával foglalkozó szakemberek számára kínál lehetőséget a különböző típusú (rés, szád, cölöp, dúcolt, lőtt beton) támfalak egyszerű számításához.

Valamennyi gyakori támfaltípus (szádfal, résfal, cölöpfal, lőttbeton fal) számára elvégezhető az igénybevételek számítása, tetszőleges tulajdonságú és vonalvezetésű talajréteget és talajvízszintet, térszíni terhet figyelembe véve.

A feladatokat függőleges metszeti nézetben hozhatjuk létre, tetszőleges számú talajréteg definiálható egyszerű vonalrajzolás segítségével, melynek következtében tetszőleges réteglefutások készíthetők. Közvetlenül, a talajrétegen kattintva adhatjuk meg és módosíthatjuk a talaj fizikai jellemzőit. A talajt jelképező poligon egy pontjának módosításához elegendő közvetlenül a kívánt pontra kattintani, ami után az tetszőlegesen mozgathatóvá, módosíthatóvá vagy törölhetővé válik. A pontos értékek megadásához a raszterháló nyújt segítséget, illetve minden bemenő geometriai adat megadható koordinátákkal is. A talajrétegekhez hasonlóan adhatjuk meg a talajvíz szintjét is.
Az egyenes, vagy törtvonlú támfalakat szintén rajzolással készíthetjük, melyet követően megadhatjuk a támfal típusának megfelelő alapadatokat.

rézsűállékonyság

A támfalak számításainak a statikai számítások mellett a biztonságra vonatkozó ellenőrzéseket is tartalmaznia kell. Ezek a számítások számos variáció kipróbálását teszik szükségessé, hogy végül a legoptimálisabb kihasználtságú szerkezetet kapjuk: befogási mélység, horgonyok, vagy támaszok használata, horgonyok szöge és hossza, melyek mind mind a szerkezet teherbírását, és állékonyságát befolyásolják. A szerkezeti variácók készítésének elengedhetetlen feltétele, hogy a feladat könnyen és gyorsan módosítható legyen, ami biztosított a programban.

támfalak, szádfal számítása

A program számára tetszőleges koncentrált terhet (képernyő síkjára merőleges vonalmenti) és sávterhet (képernyő síkjára merőleges felületi) adhatunk meg, utóbbi intenzitása lehet egyenletes és lineárisan változó. A terheket teheresetekbe sorolhatjuk, így azokat teherkombinációhoz (és az Eurocode 7 szerinti ellenőrzéshez) is felhasználhatjuk.
Ha rendelkezünk más (pl. SOFiSTiK - FIDES Geotechnika) programból, vagy kézi számításból származó aktív és passzív földnyomás ábrákkal, értékekkel, akkor kérhetjük a programtól, hogy az általunk megadott értékkel dolgozzon.

terhek

Minden egyes munka építési szakaszokra bontható, ahol a meglévő építési állapotok átvehetők egy újabb építési fázis készítéséhez. Fázisokra bontva külön terheket készíthetünk, melyek és az új körülmények hatására külön számításokat kérhetünk.
A támfalakhoz támaszokat (dúc), vagy horgonyakat rendelhetünk, melyek működése szintén az építési fázisokhoz köthető. Az eredmények mind grafikusan és mind szövegesen az építési fázisokra vonatkozóan külön lekérhetők.
Az építési fázisok kíváló lehetőséget teremtenek az egyes variációk központi kezelésére.
rézsűállékonyság

A számítás után keletkező eredményeket egyrészt a képernyőn grafikus, másrészt szöveges, nyomtatható formában kaphatjuk meg.

A szöveges eredmény egy teljeskörű statikai vizsgálatot tartalmaz, amelyet igény szerint tovább szerkeszthetünk, megjegyzésekkel láthatunk el. A szöveges eredmény formátuma TXT vagy RTF lehet.

A képernyőn látható grafikus eredményről képfájlokat, vagy DXF rajzfájlt készíthetünk, amiket egy különálló független dokumentumba, (pl. Microsoft Word), vagy rajzba ágyazva használhatunk fel. Erre a célra a képernyőn látható feladatot méretvonalakkal, szintkótákkal és feliratokkal láthatjuk el.

támfalak számítása


Kisebb kiépítés: WALLS-LT

A teljes funkcionalitású WALLS-Retain mellett/helyett használható egy korlátozott tudású változat, a WALLS-LT. Eltérés a teljes funkcionalitáshoz képest:

  • A talajvíz szint és a taljrétegek poligonális helyett csak vízszintesek lehetnek
  • Az aktív és a passzív földnyomások csak a program által számítottak (nem lehetnek tetszőlegesen megadottak).
  • Hiányzik a GUDEHUS szerinti passzív földnyomás számítás
  • Maximum 5 db horgony vagy dúc alkalmazható
  • Nem tartalmazza a csúszókörös állékonyság vizsgálatot
támfalak számítása

  Összehasonlításul

Jellemzők WALLS-LT  WALLS-Retain 
Korlátlan számú talajréteg
Poligonális felszín
Poligonális talajrétegek-
Poligonális talajvíz szint-
Aktív földnyomás Culmann szerint
Aktív földnyomás lefutás tetszőlegesen definiálva-
Passzív földnyomás lefutás tetszőlegesen definiálva-
Passzív földnyomás a faltalp leőtt negatív teherként
Földnyomás Gudehus alapján a passzív oldalon-
Földrengésterhek
Korlátlan számú horgony és támaszmax. 5
Feszített horgonyok
Rugalmas horgonyok
Talajvíz lefutás tetszőlegesen definiálva
Víznyomás áramlási nyomásként
Hidraulikus talajtörés
Talpágyazási lefutás tetszőlegesen definiálva
Talpágyazás adaptív igazítása
Csúszókör a teljes állékonysághoz -*

* Szükséges hozzá a FIDES-Slipcircle vagy a FIDES-Geostability program. Az adatexport közvetlenül lehetséges.Támfalak számításához hasznos társprogramok

A kiszámított támfalak méretezését, a számításból kapott eredmények alapján a WALLS-DIM programmal végezhetjük el. Az állékonyság-vizsgálatot, a csúszókörök és a talajtörés ellenőrzését a FIDES-Slipcircle vagy a FIDES-Geostability programmal ellenőrizhetjük, amely programokba az itt elkészített fájl közvetlenül beolvasható.

Speciális szög- és súlytámfalak számításához pedig a FIDES-WSM program használható, a gabion falak számításához pedig a FIDES-Gabion használata ajánlott.SOFiSTiK - FIDES Geotechnika rendszerkövetelmények

Szoftverigények

  • Windows 7 / 8 / 10 / 11

Hardverigények

  • 1 GB memória
  • Processzor legalább 2,5 GHz
  • 2 GB szabad merevlemez kapacitás
  • 1280x768 felbontású grafikus kártya
Kapcsolat   |   Általános Szerződési Feltételek   |   Adatvédelmi tájékoztató   |   Impresszum